Frýdlant - město

Počátek osidlování frýdlantska sahá až do 6. století našeho letopočtu. Prvními osídlenci se stali lovci a rybáři ze sousední Lužice. Naším městem vedla zemská obchodní stezka, díky které místní postavili strážní věž Indicu, která určovala směr, později k ní byl přistavěn hrad.
První zmínka o hradu je z roku 1278. V tomto roce koupil panství Rudolf...

Frýdlant - už je to 30 let od požáru frýdlantského kina. Postaveno v roce 1931 podle projektu Richarda Broscheho. Náklady činily 1 800 000 tehdejších korun. Zajímavé je spojení provozu kina s tělocvičnou pro frýdlantský turnerský spolek.

Pohled na dům úspěšného podnikatele Franze Fettersche, který byl frýdlantským starostou v druhé polovině předminulého století. Svůj úřad zastával 17 let; v závěti rozlehlý dům odkázal budoucímu sirotčinci. K tomu ale pro dědické spory nedošlo a město dům od dědiců odkoupilo a užívalo jej pro své úřady.

Jednokolejnou železniční trať mezi Libercem a Frýdlantem, odkud dál pokračuje až ke státním hranicím a následně do polského Zawidówa (tehdejšího německého Seidenbergu), začala soukromá Jihoseveroněmecká spojovací dráha (SNDVB) stavět 6. července 1873. Dokončila ji o dva roky později, a to 1. července 1875, kdy se uskutečnilo její slavnostní...

Kdysi žil v hustých záhvozdských lesích muž, který měl sedm synů. Když dospěli, požádal svoji vrchnost, aby jim přidělila sedm lánů půdy. Tak se také stalo, a zanedlouho vyrostla na břehu říčky Smědé malá osada. Starý otec, toužící po klidu a míru, ji pojmenoval po německu Vriedeland, což v českém překladu znamená "chraňte zemi". Je krásná, stará...

Kromě starých měšťanských domů s nádhernými pískovcovými portály je ve starém Frýdlantě ještě několik významných budov, které mají svoji historii. Jednou z nich je starý špitál na rohu ulic Míru a Kodešové. Zřídil jej roku 1564 Bedřich z Redernu nákladem 800 kop grošů jako útulek pro všechny místní choré, chudé a nemohoucí. Dům však roku 1634...

Libuše Laburdová - Jako děti jsme se pod tímto mostem koupaly. Byla tam hloubka, ti odvážní z mostu do vody skákali.Dříve tam nebyly kurty a všude bylo plno místa na deky. Chodilo se přes něj na Hág a hlavně na taneček na Korunu.

filmové okénko - Dny zrady 2. 1973, režie Otakar Vávra, záběry z ulice Fügnerova u nemocnice a náměstí

Monumentální budovu frýdlantské měšťanské školy (pro chlapce i dívky) postavila v letech 1900-02 místní firma Appelt a Hampel. Velkolepého slavnostního zahájení se zúčastnilo několik tisíc lidí, úřady i "zámecká honorace" zástupců bývalého frýdlantského panství. Budova v bývalé Zhořelecké, dnes Husově ulici slouží dodnes a je v ní základní škola.
...


Roku 1889 vznikl ve Frýdlantě okrašlovací a zvelebovací spolek pro naše město. Jeden z jejich nejdůležitějších úkolů byla stavba dřevěné opláštěné vyhlídkové věže na Resselově kopci.
Na stavbě se významně podílel místní podnikatel v truhlářství Josef Haupt - pozdější předseda spolku, jehož pamětní deska je na východní straně věže. 15 metrů vysoká...

Ve Frýdlantu se první písemné zmínky o pivovaru objevují v urbáři (soupisu) zdejšího panství vyhotoveném v letech 1381 až 1409. V té době se vařilo pivo na zdejším hradě a sloužilo pro potřeby jeho majitelů. Ve městě v podhradí ovšem také stálo několik domů s právem várečným a jejich majitelé se posléze spojili a začali také vařit své pivo....

Pro 12

Větrov

Větrov (do roku 1947 užíván název Ringenhain) je vesnice, část města Frýdlant v okrese Liberec. Nachází se 2 km na jih od Frýdlantu podél Větrovského potoka. Je zde evidováno 232 adres a trvale zde žije 783 obyvatel.

Albrechtice u Frýdlantu (německy Olbersdorf) je vesnice, část města Frýdlant v okrese Liberec. Nachází se 7 km na jih od Frýdlantu. Prochází zde silnice I/13. Je zde evidováno 120 adres a trvale zde žije 60 obyvatel.

Honza Marel - Bývalá mlékárenská škola, kterou v dobrých časech našeho města navštěvovala i sestra Franze Kafky. Později mlékárna, pak jedna z budov SOU, nyní pomalu ruina...

Albrecht z Valdštejna, český šlechtic, zrádce svých spojenců, schopný válečník a bezohledný majetník, je zcela určitě nejznámější frýdlantskou postavou, ba co více, je přímo jedním ze symbolů města. Každý jej s Frýdlantskem spojuje a skoro každý si při vyslovení jména města vybaví vévodovu dlouhou tvář se špičatou bradkou. Frýdlant a Valdštejn...

Vznikla roku 1902 pod názvem "Všeobecná veřejná okresní nemocnice císaře Františka Josefa I.". Tou dobou měla chirurgické, interní a porodnické oddělení.

Kliknutím na odkaz přejdete na oficiální stránku města