Svijany a Svijanský Újezd

1924 https://pohlednice.sbiram.cz/32-liberecko--svijany-podoli--pohled-na-obec--cca-1924/
1924 https://pohlednice.sbiram.cz/32-liberecko--svijany-podoli--pohled-na-obec--cca-1924/
archiv Renaty Hoffmanové
archiv Renaty Hoffmanové
Více informací Pohledu na Svijany dominuje pivovar, zámek, mlýn Perner a solární kolektory, v popředí vpravo most D10 přes Jizeru, v pozadí Ještěd
Více informací Pohledu na Svijany dominuje pivovar, zámek, mlýn Perner a solární kolektory, v popředí vpravo most D10 přes Jizeru, v pozadí Ještěd
Pivovar Svijany
Pivovar Svijany
foto z roku 1986
foto z roku 1986

zdroj: https://www.kudyznudy.cz/aktivity/pivovar-svijany-u-turnova

Svijany (německy Swijan) jsou obec v okrese Liberec, ležící asi šest kilometrů západně od Turnova v blízkosti dálnice D10 z Prahy do Liberce. Řeku Jizeru, na jejímž pravém břehu se sídlo rozkládá, zde vedle zmíněné rychlostní silnice přemosťují i železniční trať 070 Praha – Turnov a silnice II/610. Žije zde 346 obyvatel. Katastrální území obce má rozlohu 269,62 ha.

Historie obce

První zmínky o Svijanech jsou z roku 1345. Tehdy obec spadala pod cisterciácký klášter, který se nacházel v Mnichově Hradišti. V roce 1565 získal ves Jaroslav z Vartenberka a postavil zde renesanční zámek. Tím se staly Svijany centrem vlastního panství. Po smrti Jaroslava z Vartenberka získal Svijany Jáchym Ondřej Šlik. Po jeho popravě na Staroměstském náměstí v roce 1621 Svijany připadly Valdštejnům, kteří zde vládli až do roku 1814. Roku 1820 kupuje svijanské panství Karel Alain kníže z Rohanu který ho spojil s panstvím Sychrovským. Rohanové si jako sídlo vybrali kompletně rekonstruovaný Sychrovský zámek. Ze svijanského zámku se stal vrchnostenský úřad a ubytovna pro úředníky. Rohanové drželi svijanské panství do roku 1945. Za prusko-rakouské války roku 1866 byla o důležité přemostění Jizery v obci svedena bitva u Podolí. Od roku 1976 byly Svijany přiřazeny k obci Příšovice. Prvního září 1990 získaly opět svoji samostatnost.

Svijanský zámek

Svijanský zámek byl postaven před rokem 1565. Zámek častokrát měnil majitele a až v roce 1565, za držby pana Jaroslava z Vartenberka, došlo k velkým změnám v jeho vzhledu. Zámek se po konfiskacích dostal v 17. století do majetku Maximiliana Valdštejna. Po Valdštejnech vlastnili zámek Rohanové, za kterých byl přiřazen k panství Sychrov. Při posledních stavebních úpravách byla dána zámku fasáda, která kompletně smazala jeho renesanční podobu. V roce 1768 byla zámecká síň přestavěna v kapli a dostala výzdobu nástěnnými malbami, které jsou viditelné dodnes. Zanedbaný zámek dlouhodobě chátral. Po rekonstrukci a restaurování byl v létě 2016 zpřístupněn veřejnosti. Připravené expozice seznámí návštěvníky s cennými archeologickými nálezy z průběhu rekonstrukce zámku a terénních úprav v jeho bezprostředním okolí.

Archeologická naleziště

 • pohřebiště slezskoplatěnické kultury
 • sídliště z pozdní doby bronzové a starší doby železné
 • slovanské sídliště
 • rovinné neopevněné sídliště

Svijanské slavnosti

Tradiční akce Pivovaru Svijany a Obecního úřadu Svijanský Újezd se koná každoročně v areálu koupaliště ve Svijanském Újezdě. Je to jednodenní akce, kde si zábavu najdou jak dospělí, tak i děti. Pochopitelně si zde návštěvníci mohou ochutnat všechny druhy svijanského piva.

zdroj: Wikipedia

V prostorách zámku je pro veřejnost připraveno několik expozic.

 • Expozice archeologie: archeologická expozice o době bronzové předvádí žárové hroby z pohřebiště "Na Cecilce", přibližuje tehdejší pohřební rituál a představí bronzový poklad či originální nálezy ze zámecké zahrady staré až 6500 let.

 • Historie zámku a okolí: informuje o tom, kdy byly osídleny Svijany, jak starý je zámek, které šlechtické rody zde vládly, proč souvisí název Svijany s chovem prasat nebo kdy byl odlit zvon nad kaplí.

 • Velká kaple: byla původně rytířským sálem a v roce 1768 byla přestavěna na kapli sv. Jana a Pavla. Dnes zde je možné spatřit unikátní malovanou výzdobu z let 1612–1621, která byla objevena až při současné rekonstrukci. Její součástí jsou i erby tehdejších majitelů zámku, matky a manželek Jáchyma Ondřeje Šlika.

 • Expozice lázeňství a pivovarnictví: představuje starověké a středověké lázně. V expozici pivovarnictví se pak lze dozvědět, kolik stálo pivo v roce 301 za císaře Diokleciána, nebo co se stalo se šenkýřkou, když míchala pivo s vodou. Jsou tu i další zajímavosti a množství dobových obrázků a předmětů týkajících se pivní kultury.

 • Expozice podzemí: jsou zde vystaveny fotografie podzemních prostor, které jsou v Libereckém kraji otevřené veřejnosti. Některé jsou dílem přírody, některé vznikly jako součást středověkých hradů rytířských řádů, jiné byly vystavěny za účelem civilní obrany.

 • Island: Island byl osídlen poměrně pozdě, až v době Vikingů v 9. století, proto se místní archeologie liší oproti většině evropských zemí. Na velkoformátových fotografiích je možné obdivovat nejen historické památky, ale také nádhernou tamní přírodu.

 • Montessori: informuje o Marii Montessori, která změnila pohled na dítě a jeho vzdělávání, a o osobnostech, které prošly tímto vzděláním. Děti si mohou také spoustu zajímavých hraček samy vyzkoušet.

 • Zámecká zahrada: mimo jiné se v ní nachází dřevěná replika 3000 let staré svatyně z doby bronzové, dobová chlebová a bronzová pec. Pomocí 3D aplikace se lze postavit na místa autentických archeologických nálezů a dozvědět se, jak tyto nálezy vypadaly. Na pískovišti si lze vykopat svijanskou středověkou "swinii".

 • Romové na archivních fotografiích: soubor historických snímků s názvem "Krásné časy…?" zobrazuje nesnadný život Romů v Čechách a Evropě od konce 19. století až do čtvrtého desetiletí 20. století.

Zámek Svijany, pohled na kapli
Zámek Svijany, pohled na kapli
Více informací Zámek Svijany, letecky
Více informací Zámek Svijany, letecky

Zámek i pivovar k sobě odedávna patřily…


V roce 1345 zakládají cisterciánčtí mniši z kláštera Hradiště hospodářský dvůr, na kterém se v 16. století vaří pivo. Rok 1564 bývá spojován s první zmínkou o vaření piva v pivovaru ve Svijanech. Vaření piva a zakládání hospod zvyšovalo finanční výnosy panství. V roce 1567 dojde k dělení majetku mezi Vartemberkovými syny a o objektu se poprvé mluví jako o svijanském sídle. V témže roce započíná stavba zámku ve Svijanech, která je dokončená za 11 let v roce 1578.

Po smrti majitele panství Jaroslava z Vartemberka získává Svijany i s pivovarem Jáchym Ondřej Šlik. Ten ve 20. letech 17. století nechá vyzdobit rytířský sál v západním křídle nádhernými renesančními malbami, které byly v minulosti překryty jednoduchým nátěrem, a zcela se na ně zapomnělo. Znovuobjeveny byly až při současné rekonstrukci. Původní šlikovská výmalba je dnes zrestaurována včetně malovaných erbů rodů. Ve východním poli je objeven znak matky Jáchyma Ondřeje Šlika Anny ze Sunecku. Směrem k západu následují znaky jeho manželek, Anny z Kolowrat, Anny ze Smiřic a Voršily z Oppersdorfu. V prvním poli byl původně znak Jáchyma Ondřeje Šlika, který je odstraněn při přestavbě rytířského sálu na kapli sv. Jana a Pavla v roce 1768. Jáchym Ondřej Šlik je jako první z 27 pánů popraven roku 1621 na Staroměstkém náměstí a posmrtně mu je ještě useknuta ruka. Teprve až po roce jsou tyto ostatky pohřbeny.

Po jeho smrti v roce 1623 získá panství Albrecht z Valdštejna. Valdštejnové jsou zdatní obchodníci a za nich se i pivovaru dařilo. Zámek je přestavěn a stavebně upraven a rozšířen byl i sousední pivovar. Hospodaří tu až do roku 1820. V tomto roce kupuje svijanské panství i se zámkem a pivovarem kníže Karel Alain ze šlechtického rodu Rohanů. Za Rohanů je zámek včleněn k sychrovskému panství a slouží jako sídlo vrchnostenského úřadu a k ubytování úředníků.

Poprvé se osudy pivovaru a Zámku rozcházejí…

Roku 1892 si sládek Antonín Kratochvíle pronajímá od Rohanů pivovar a roku 1909 si ho dokonce od Alaina Rohana kupuje. Rodinná dynastie Kratochvílů působila ve svijanském pivovaru až do roku 1939, kdy náročné investice a důsledky hospodářské krize vedou Antonína Kratochvíle mladšího k dražbě pivovaru a v té ho opět získává kníže Alain Rohan.

Po roce 1945 byl zámek i pivovar Rohanům zkonfiskován a později znárodněn. Zámecké prostory jsou brzy necitlivě přestavěny na zaměstnanecké byty zdejšího pivovaru. Od té doby zámek postupně chátrá. V roce 1990 vzniká státní podnik Pivovary Vratislavice nad Nisou, jehož součástí je i celý areál. V roce 1997 se stává součástí a. s. Pražské pivovary. Svijanský pivovar se dostává do odbytové krize a hrozí jeho uzavření.

Změna pro pivovar rovnající se téměř zázraku přichází v roce 1998, kdy vzniká společnost Pivovar Svijany, s. r. o., která se stává novým vlastníkem. Díky usilovné práci a víře v tradiční způsob vaření piva se pivovaru začíná blýskat na lepší časy. Velkou zásluhu na tom má bývalý sládek a později ředitel František Horák. Ve Svijanech se pivo stále vaří dvourmutově, zlatý mok tu kvasí v otevřených kádích na spilkách a pomalu zraje v ležáckých sklepích při nízkých teplotách. Pivovar se řadí mezi významné zaměstnavatele v regionu, stále zde platí, že nejlepší pivovarskou práci odvádějí lidé.

Pivovar zachraňuje zámek v pravý čas a vrací mu život…

V roce 2013 Pivovar Svijany získává chátrající zámek a rozhodne se jej zachránit, což se mu za přispění grantu z EHP a Norských fondů povedlo. V průběhu rekonstrukce a archeologického průzkumu byly objeveny vzácné nálezy jako 3 000 let stará bronzová jehlice nebo tajná chodba v podzemí zámku. V současnosti je Zámek Svijany přístupný veřejnosti, která si zde může prohlédnout expozici archeologie, o historii zámku a okolí, o historii pivovarnictví a lazebnictví, podzemí, starou a novou zámeckou kapli a další.

Mlýn Perner ve Svijanech
Mlýn Perner ve Svijanech
archiv Renaty Hoffmanové
archiv Renaty Hoffmanové
Svijanský vojenský hřbitov padlým v bitvě u Podolí
Svijanský vojenský hřbitov padlým v bitvě u Podolí
Obecní úřad Svijany
Obecní úřad Svijany

Svijanský Újezd

Svijanský Újezd od Pěnčína
Svijanský Újezd od Pěnčína

Svijanský Újezd (německy Aujest bei Swijan) se nachází v okrese Liberec, kraj Liberecký. Žije zde 445 obyvatel. Skládá se ze tří částí: vlastního Svijanského Újezdu, Močítek a části osady Jirsko, jejíž další část patří k obci Sezemice.

Obec leží asi 6 km západně od Turnova, prochází ji silnice II. třídy č. 279 vedoucí ze severozápadně položených Kobyl do Svijan na jihu. Na východ vede silnice do Pěnčína, na sever do Soběslavic.

Historie

Území dnešní obce patřilo klášteru Hradiště. První písemná zmínka o Újezdu pochází z roku 1436, kdy císař Zikmund zastavil bývalý majetek kláštera Bohuši z Kováně na Frýdštejně. Panství vystřídalo řadu majitelů, po konfiskacích v roce 1622 získal území Albrecht z Valdštejna. 1820 získal Svijanské panství Karel Alain Rohan, Rohanové sídlící na Sychrově drželi panství až do roku 1945 (zdroj: Wikipedia)

Základní škola ve Svijanském Újezdu
Základní škola ve Svijanském Újezdu
archiv Renaty Hoffmanové
archiv Renaty Hoffmanové