Bývalý chorobinec a porodnice

12.12.2021
zdroj: Enjoy Frýdlant
zdroj: Enjoy Frýdlant

bývalý okresní chorobinec z roku 1931,

později poliklinika, dnes středisko sociální péče, zde stávala i nízká dřevěná budova, kde jsem se narodil v roce 1975, jelikož porodnice byla mimo provoz.... (archiv J.Kutílek)

bývalá porodnice,

kdopak se tu narodil?, mimo jiné i herci Jan Budař a Magdalena Borová (archiv J.Kutílek)