Raspenava

V místech, kde se Pekelský potok otáčí k západu, stávala od roku 1780 rychta čp. 11. Vletech 1834-50 v ní byla i škola, V 19. století se změnila v oblíbený hostinec Zelené luční údo urána byla teprve v sedmdesátých minulého století a nahradila ji nefo plechová stodola. Zmizela také hasičská zbrojnice (vpravo); na jejím místě dnes stojí kravín.
...

Pro 30

Luh

Luh leží v údolí vymezeném na jihozápadě Jizerskými horami a na východě Pekelským vrchem (487 m n. m.). Údolím protéká řeka Smědá, do níž se levostranně vlévá Sloupský potok. Prochází tudy také silnice číslo II/290 a neelektrifikovaná železniční trať číslo 038 spojující Raspenavu s Bílým Potokem, na níž je jednokolejná železniční zastávka...