Raspenava

leží v údolí mezi Pekelským vrchem (487 m, Hóllberg, také Heideberg) na západě (podle něj se tamnímu panskému dvoru říkalo lidově Hollenhof, Pekelný dvůr) a východním Dubovým vrchem (474 m), který odděluje Peklo od Libverdy. Jižní výběžek Dubového vrchu se nazývá Gottschberg. Do osady byla řádná silnice přivedena až roku 1926. V údolí potoka byl...

Pro 30

Luh

Luh leží v údolí vymezeném na jihozápadě Jizerskými horami a na východě Pekelským vrchem (487 m n. m.). Údolím protéká řeka Smědá, do níž se levostranně vlévá Sloupský potok. Prochází tudy také silnice číslo II/290 a neelektrifikovaná železniční trať číslo 038 spojující Raspenavu s Bílým Potokem, na níž je jednokolejná železniční zastávka...