Stará a nová radnice

12.12.2021
Frýdlant v Čechách - pohlednice z roku 1900 - kresba před rokem 1897
Frýdlant v Čechách - pohlednice z roku 1900 - kresba před rokem 1897
Původní frýdlantská radnice s výhledem na zámek. (archiv Enjoy Frýdlant)
Původní frýdlantská radnice s výhledem na zámek. (archiv Enjoy Frýdlant)

Frýdlant v Čechách v roce 1897 - stará a nová radnice


Uvnitř frýdlantského náměstí stávala radnice, která je prvně doložená roku 1532. Mezi roky 1584 a 1588 se opravy provedené zedníkem Jakubem a kameníkem z Waltersdorfu dočkala radniční věž. Poškození stavby způsobené požárem z roku 1634 opravili K. Erben z Machlína spolu s H. Hahnem z Lubaně. Další požár roku 1797 ovšem stavbu zničil úplně. Následující rok (1798) radnici podle předchozích dispozic nově vystavěl zedník F. Thun a kameník Karel Jantsch z Liberce. Objekt měl půdorys ve tvaru obdélníka a byl vybudován ve slezském stylu. V jihozápadním rohu stavby měl situovanou věž, jež byla v přízemí hranolová a ve vyšších patrech pak osmiboká. Přízemní část stavby obsahovala stánky pro prodej chleba nebo soli a v patře se nacházela radní síň. Původní heraldické desky, které se na radnici nacházely, se po vybudování nové radnice přestěhovaly tam. Po vybudování nové radnice byla stará roku 1897 zbořena.

Výstavba a podoba liberecké radnice, dokončené roku 1893,inspirovala k úpravám svých radnic či k budování nových staveb i obyvatele dalších měst v jejím okolí. Mezi ně patřil i Frýdlant, který se jako sídlo clam-gallasovského panství, chtěl Liberci vyrovnat. Místní zastupitelé proto angažovali Franze Neumanna, který před tím naplánoval stavbu radnice v Liberci.Objekt stojí na místě zbouraných původních čtyř domů a nahrazoval původní radnici, která do roku 1897 stávala v centru náměstí. Investorem novostavby, jež měla představovat sílu zdejšího průmyslu, se stala místní spořitelna. Stavba nové radnice byla dokončena v roce 1896 a její prostory poté využíval také záložní spolek, městská spořitelna či policie.

Roku 1973 prošel objekt generální rekonstrukcí elektroinstalace a během pěti let, mezi roky 1985 a 1989, byl opraven balkon nad hlavním vchodem. Na začátku 21. století, roku 2001, se čištění a rekonstrukce dočkaly kamenné prvky na věži. Poškozené prvky, které nesly ochoz nebo balkony, byly opraveny nebo případně nahrazeny novými. Nad věžní hodiny navíc dělníci doplnili ochrannou stříšku. Další opravou prošla radnice v letech 2009 a 2010, kdy objekt získal široký výtah, díky němuž je bezbariérově přístupný, dále nové nátěry získala všechna okna a obnoveny byly i vitráže. Následkem škod, které způsobila povodeň v roce 2010, kdy na náměstí bylo 1,5 metu vody, se ještě v témže roce opravily podlahy v přízemí budovy.(zdroj: Wikipedie)

1880 (archiv Dědek Gazdík)
1880 (archiv Dědek Gazdík)
archiv M.Gergelčík)
archiv M.Gergelčík)

Původní frýdlantská radnice Uvnitř frýdlantského náměstí stávala radnice, která je prvně doložená roku 1532. Mezi roky 1584 a 1588 se opravy provedené zedníkem Jakubem a kameníkem z Waltersdorfu dočkala radniční věž. Poškození stavby způsobené požárem z roku 1634 opravili K. Erben z Machlína spolu s H. Hahnem z Lubaně. Další požár roku 1797 ovšem stavbu zničil úplně. Následující rok (1798) radnici podle předchozích dispozic nově vystavěl zedník F. Thun a kameník Karel Jantsch z Liberce. Objekt měl půdorys ve tvaru obdélníku a byl vybudován ve slezském stylu. V jihozápadním rohu stavby měl situovanou věž, jež byla v přízemí hranolová a ve vyšších patrech pak osmiboká. Přízemní část stavby obsahovala stánky pro prodej chleba nebo soli a v patře se nacházela radní síň. Původní heraldické desky, které se na radnici nacházely, se po vybudování nové radnice přestěhovaly tam. Po vybudování nové radnice byla stará roku 1897 zbořena.

zdroj: Enjoy Frýdalnt

Frýdlant, radnice 70. léta (s rudou hvězdou na věži... (archiv J.Kutílek)
Frýdlant, radnice 70. léta (s rudou hvězdou na věži... (archiv J.Kutílek)
archiv František Ošťádal - Maneo
archiv František Ošťádal - Maneo
1983 (archiv Enjoy Frýdlant)
1983 (archiv Enjoy Frýdlant)
archiv Irena Moravcová
archiv Irena Moravcová
20.1.2019 (archiv Pavel Plášil)
20.1.2019 (archiv Pavel Plášil)

Nová radnice

Její výstavba započala v roce 1893. Návrh budovy vypracoval vídeňský architekt Franz von Neumann, který projektoval také radnici v Liberci.
Stavba měla poukazovat na sílu průmyslu ve městě, protože jeho představitelé stavbu financovali, důkazem jsou i vitrážová okna nad schodištěm do prvního patra v budově radnice.
Výstavba radnice trvala 3 roky, slavnostní otevření proběhlo 18. srpna 1896. Starou radnici pak po roce strhli k zemi.
Radnice je postavena ve stylu německé novorenesance z hrubých komínových neomítnutých cihel, římsy a štíty jsou vytesány z pískovce.
Radniční věž sahá do výšky 48 metrů.

(autor příspěvku Enjoy Frýdlant)

Frýdlant v Čechách (zdroj: Jaroslav Hůlka )
Frýdlant v Čechách (zdroj: Jaroslav Hůlka )
archiv J.Peterka
archiv J.Peterka
archiv Irena Moravcová
archiv Irena Moravcová
Frýdlant - obřadní síň - za 2.sv. války, za socialismu a dnes.  (archiv J.Kutílek)
Frýdlant - obřadní síň - za 2.sv. války, za socialismu a dnes. (archiv J.Kutílek)
Foto: Václav Bacovský
Foto: Václav Bacovský