Proseč pod Ještědem

Proseč pod Ještědem (německy Proschwitz) je obec v podhůří Ještědsko-kozákovského hřbetu, v okrese Liberec. Žije zde 417 obyvatel.

legionář, řídící učitel, aktivní člen Sokola a Československé obce legionářské, rodák z Proseče pod Ještědem.

Osadu Horka tvoří jen několik chalup při staré silnici z Javorníka do Světlé pod Ještědem. Dům s obchodem, který vidíme na pohlednici odeslané roku 1934, se dochoval, byť v pozměněné podobě, dodnes. Stojí, stejně jako další stavení v osadě, na východním úpatí strmého vrchu, který je patrný odevšad z Podještědí a který osadě bezpochyby propůjčil...

Jižně od Světlé pod Ještědem, Vesce a Jiříčkova se vypíná vrch Hudcova (také Mazova) horka. Na vrcholu (569 mm n.m.) výrazného pískovcového kužele zůstal po drobném středověkém strážišti kruhový příkop. Na severovýchodním úpatí byly v 19. století vytesány do skály dvě místnosti s trojicí oken, na vnější skalní stěně je patrná luneta s letopočtem...

Na černobílé pohlednici vidíme takřka celé české Podještědí - kraj na jihovýchodních svazích Ještědského hřbetu. V popředí je obec Javorník (nezaměňovat se stejnojmennou obcí na opačné straně hřebene!), známá již z roku 1590. Dobře patrné jsou t obce Horka a Jiříčkov a zejména v levé části pohlednice obec Světlá pod Ještědem s kostelem sv....