Český Dub a okolí

Sto roků starý pohled na jedno z nejstarších severočeských měst, které městská práva obdrželo již v roce 1260. Tehdy zde v opevněné komendě a na pozemcích darovaných jim Havlem z Lemberka žili řeholníci Rytířského a špitálního řádu sv. Jana Jeruzalémského, zkráceně johanité. Jejich hradu podobný klášter byl zničen za husitských válek, ale na jeho...

Starý Dub (německy Alt-Aicha) je vesnice, část města Český Dub v okrese Liberec. Nachází se asi 2 km na sever od Českého Dubu. Prochází zde silnice II/278. Je zde evidováno 68 adres.Trvale zde žije 121 obyvatel. (zdroj: Wikipedia)

Pro 04

Smržov

Na černobílé pohlednici není ani tak zajímavá obec Smržov v popředí, jako štroký pohled na celé české Podještědí na odlesněných jihovýchodních svazích Ještědského hřbetu. Jeho hlavní hřeben klesá z vrcholu Ještědu přes Černý vrch a svoji lesnatost ztrácí až v sedle Plání, které tvoří nejnižší část obzoru. Dál doprava až k okraji pohlednice stoupá...

Trávníček (německy Trawnitschek) je vesnice ležící v údolí řeky Mohelky 4 km jihovýchodně od Českého Dubu. Je součástí obce Bílá v okrese Liberec. Skládá se ze dvou částí - Doleního Trávníčku a Hořeního Trávníčku, zástavba je však rozptýlena v údolí podél silnice v délce přes jeden kilometr. První písemná zmínka je z roku 1547. Název vesnice...

Obec Bílá se skládá ze čtrnácti částí z nichž některé (šest) byly v minulosti samostatnými obcemi.

Domaslavice je malá vesnice, část obce Bílá v okrese Liberec. Nachází se asi 2,5 km na severozápad od Bílé, při potoce Rašovka. Je zde evidováno 8 adres. Nezjištěn počet obyvatel.

K prvnímu pokusu založit v Českém Dubu spolek Sokol dochází už v roce 1865. V prostředí většinově německém se ale české spolkové činnosti nedařilo. Ačkoli si členové nově ustaveného spolku pronajali ke cvičení dvorek vedle hostince, kde si postavili letní tělocvičnu, nemělo fungování místního Sokola dlouhého trvání a po dvou letech byl rozpuštěn....

Lis 22

Hlavice

(autor příspěvku Milan Hamr Dvořák)

Jedna z nejpozoruhodnějších obcí Českodubska. Ves je položena na jakémsi ostrohu soko nad pravým břehem Mohelky, takže čtverhranná věž kostela sv. Jakuba je patrna iž z velké dálky. Osídlení obce je prastaré, archeologické nálezy svědčí o pobytu lidí již od ladší doby kamenné asi před 7 000 roky až po raný středověk. Farní kostel je znám již roku...