Česká Lípa

Budova byla postavena v letech 1869 až 1871 v proluce vzniklé po požáru několika domů v roce 1865. Zprvu zde sídlila obecní škola a vyšší odborné gymnázium, pak spořitelna i kasárna
Dne 14. září bylo v budově obnoveno vyučování a ten den je považován za zrod Veřejné obchodní školy. Tehdy v budově fungovalo souběžně škol několik. Měnila často jak...

Hrad Lipý byl založen rodem Ronovců koncem 13. století v údolí řeky Ploučnice, která na svém středním toku vytváří celou řadu romantických meandrů a slepých ramen. První písemná zmínka pochází z roku 1277, kdy se po hradě píše Čeněk z Lipé. Osudy hradu jsou úzce spjaty s historií města, které pravděpodobně nechal vystavět nejslavnější z rodu...

archiv Emila Karkoše
archiv Emila Karkoše