vodní elektrárna

06.09.2021

Hydroelektrárna Harta; Městská elektrárna Frýdlant v Čechách

Malá vodní elektrárna Harta městských elektráren Frýdlant byla vybudována v roce 1906, modernizována v roce 1916.

(zdroj: https://www.ak-ansichtskarten.de )
(zdroj: https://www.ak-ansichtskarten.de )

K elektrárně byl skrz ostroh Harta proražen 230 m dlouhý náhon skrz ostroh, kterým elektrárna získala spád 13,5 m při využití 3,5 m3/s-1. Vodní síla byla zužitkována 2 Francisovými spirálními turbínami o výkonu 220 ks každá. Elektřinu vyráběly 2 třífázové generátory o výkonu 124 kW každý od firmy Siemens-Schuckert z roku 1905, 1910 výstupním napětím 3200 V. Dodnes slouží svému účelu, zařízení zřejmě modernizováno.

zdroj. https://pamatkovykatalog.cz/vodni-elektrarna-23567546