Zásadka

Zásadka

18.09.2021

Původně menší vladyckou tvrz nechal postavit některý z rytířů ze Zásadky, předpokládá se, že stavebníkem mohl být buď Ješek Ocas ze Zásadky nebo jeho bratr Ješek. První písemná zmínka o tvrzi pochází z roku 1406 v souvislosti s její koupí Matějem Pomazánkou ze Zlivi. V 15. století sídlo vlastnili Čuchové z Navarova a ze Zásady, kteří posléze upadli...