Oldřichov v Hájích

Vznik a vývoj obce
Jak vypadalo území obce v nejstarší době
Území, jež dnes pokrývá obec Oldřichov, bylo ve 13. století určitě ještě pokryté lesem. Tento les se ale jistě značně odlišoval od lesů pokrývajících sousední kopce. Tam rostl neprostupný prales, ale v údolí protékaném potůčky bylo tu a tam křoví, louky poseté balvany, kde...

Fotografie z frýdlantského muzea. Stavební firma Krušina stav, Bílá Třemešná. Stav po odstoupení pohraničí v roce 1938. Vídíme mimo normální provedení lomený a šikmý objekt, a také protipěchotní překážky, před zakopáním do země. Maskování objektů, rozpracovanost, kdy naše mladá republika měla odolat náporu Hitlerovců... A národ byl odhodlán! (autor...