Pomníky obětem I. světové války

13.11.2021

Frýdlant obnovil dva pomníky obětem I. světové války

V neděli 11. listopadu 2018 v 11 hodin dopoledne byly ve Frýdlantu slavnostně odhaleny dva obnovené pomníky obětem I. světové války. Symbolicky na Den válečných veteránů, tedy v den, během kterého bylo v roce 1918 ve vlakovém voze v Le Francport u severofrancouzského města Compiègne podepsáno příměří mezi Spojenci a Německem, jímž byly na západní frontě ukončeny boje 1. světové války. Oba pomníky se nacházejí jen několik metrů od sebe v prostoru hřbitova a jeho bezprostředního okolí. Jeden je v parku před hřbitovem, druhý, takzvaný "klečící voják" pak v nejzazší části samotného hřbitova.

"Obnovu pomníků vojákům, kteří padli v první světové válce, jsme měli připravenu už koncem roku 2015. Finanční prostředky na jejich restaurování a obnovu se však našly až letos. Jsem nicméně rád, že se je podařilo obnovit tak, že mohly být veřejnosti odhaleny přesně na den po sto letech od konce první světové války," říká starosta Frýdlantu Dan Ramzer. Právě oběti této války totiž pomníky připomínají.

Prvním z pomníků, který byl 11. listopadu 2018 v 11 hodin slavnostně odhalen, je pomník nacházející se před městským hřbitovem, na samém kraji parku. "Tento pomník vznikl na památku zemřelých zajatců I. světové války a byl slavnostně odhalen v květnu roku 1934. Na desce měl reliéfně osazen nápis vyvedený v němčině, který se na něj vrátil," prozrazuje vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu Iva Beranová. Kolem pomníku je nově obrubník tvořený žulovými kostkami. Právě pod tímto pomníkem byla v červenci nalezena během jeho obnovy kovová schránka, která obsahovala historické dokumenty a stopy po mincích. "Čtyři sepnuté popsané listy a obálku, která nesla stopy kovových mincí, jsme poslali na zkoumání specialistům. Inkoust byl totiž už velmi špatně viditelný a odborníci nám pomáhají texty na dokumentech odhalovat," vysvětluje starosta Frýdlantu. Zatímco obnovené dokumenty zůstanou uschované v městském muzeu, k pomníku byla uložena nová schránka s aktuálními informacemi o Frýdlantu. "Obsahuje současné tiskoviny, Frýdlantský zpravodaj, aktuální seznam městských zastupitelů a drobné mince," dodává starosta města.

Druhý z pomníků, který se na Den veteránů dočkal slavnostního znovuodhalení, je pomník v podobě klečícího vojáka. "Jde o pomník obětem I. světové války, který původně stál v městském parku. Byla na něm na třech mohutných bronzových deskách vyryta jména 225 obětí první světové války, pocházejících z bývalého správního obvodu Frýdlant v Čechách. Tyto desky se jmény jsme na pomník vrátit nenechali, nicméně jsou v jeho bezprostřední blízkosti, na nově zbudované části hřbitovní zdi za pomníkem," říká Iva Beranová. Vápencovou sochu klečícího vojáka obnovoval během září a října přímo na městském hřbitově restaurátor Václav Polian. "Nejprve ji zbavil nečistot, poté ji zpevnil a vyplnil drobné praskliny," upřesňuje vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu.

Odhalení pomníků obětem I. světové války předcházela ve Frýdlantu v kostele Nalezení sv. Kříže slavnostní mše.

"Historie první války byla u nás na severu velmi pohnutá. Obyvatelstvo bylo většinou německé, to ale nic nemění na faktu, že utrpení lidí v této válce bylo veliké. A nemusí se jednat jen o vojáky na frontě, ale i o jejich blízké. Válka totiž vždy nejvíce dopadá na obyčejné lidi. Oni nejvíc pociťují hlad, bídu, smrt. Hrůzy války si je potřeba neustále připomínat. Proto, aby na ně lidé nezapomněli a aby nepovažovali dnešní mír za samozřejmost," říká František Gábor z Československé obce legionářské – jednoty Liberecký kraj, která s Frýdlantem dlouhodobě spolupracuje na připomínání událostí, jež s první světovou válkou a regionem souvisely.

Obnova pomníku klečícího vojáka přišla Frýdlant na 325 tisíc korun, obnova pomníku před hřbitovem na zhruba 208 tisíc korun. Částkou 122 669 korun se na jeho obnově podílelo Ministerstvo obrany ČR.

Foto: Radek Petrášek

https://www.mesto-frydlant.cz/cs/obcan/archiv/archiv-2018/frydlant-obnovil-dva-pomniky-obetem-i-svetove-valky.html