Ralsko a okolí

Nejvíce obcí pohltil vojenský prostor na Mimoňsku, budovaný postupně od roku 1946, jenž v konečné podobě zabíral na 250 km². Zákon o zřízení vojenského újezdu Ralsko nabyl účinnosti 1.7. 1950.

Bezprostředně na úpatí Ralska, stranou od Vranova se nachází jeden z nejkrásnějších přírodních amfiteátrů v Severních Čechách. Zásluhu na tom má Divadelní spolek německého tělovýchovného spolku a majitel velkostatku hrabě Jan Hartig, kteří zde v roce 1921 amfiteátr postavili.
...

Vranovské skály jsou přírodní památka, státem chráněná od roku 1991. Jedná se o skupinu pískovcových věží v katastrálním území Svébořice města Ralsko, bezprostředně u části Vranov města Mimoně na úpatí kopce Ralska se stejnojmenným hradem na Českolipsku. Jsou součástí prostoru spravovaným Vojenskými lesy, dříve zde byl vojenský výcvikový...

Pro 22

Ralsko

Území pod horou Ralsko (696,1 m n.m.) se ve středověku vyvíjelo v závislosti na zeměpisné poloze, hospodářském zázemí a mocensko-politickém zabezpečení. Vrch obcházela stezka zvaná Záhvožďanská, spojující Prahu s Žitavou. Od Bezdězu směrem k starodávným Kuřivodům, pokračovala k Mimoni, kde byl brod přes Ploučnici. Mířila ke Stráži pod Ralskem. Od...

Obec Noviny pod Ralskem (německy Neuland am Rollberge) se nachází v okrese Česká Lípa, v Libereckém kraji, pod vrcholem Ralsko, severovýchodně od Mimoně. Žije zde 297 obyvatel.

Pro 21

Olšina

V obci byly zřízena četnická (r. 1909), telefonní (r. 1902) a poštovní stanice - všechny měly široké správní obvody pro hodně okolních sídel. V provozu byla parní mlékárna s vysokým komínem z roku 1908 (rolníci i z okolních vsí vytvořili Mlékárenské družstvo), cihelna a parní pila, která zajišťovala elektrický proud až do elektrifikace obce v roce...

Pro 21

Okna

Okna se nacházela po obou stranách silnice z Hvězdova do Jablonečku v nadmořské výšce zhruba 320 metrů na planině, obklopené lesy. Vesnice stávala v místech, kde silnice vychází z lesa a začíná stoupat na pláně. Obcí vedla prašná silnice přes Jabloneček až do Mnichova Hradiště. Kvůli poloze v blízkosti tankové střelnice se z někdejších Oken...

Proseč (německy Proschwitz) je zaniklá obec v okrese Česká Lípa ve východním okraji bývalého vojenského prostoru Ralsko, kvůli jehož založení zanikla. Ležela asi 7,5 km severovýchodně od Kuřívod. Původní zabrané katastrální území bylo Olšina, současné je Jabloneček v novodobém městě Ralsko.

Kracmanov (německy Kratzdorf) je zaniklá vesnice v nejvýchodnější části okresu Česká Lípa v bývalém vojenském prostoru Ralsko, kvůli jehož založení zanikla. Ležela na území o rozloze 73,1 ha asi 6 km severovýchodně od Kuřívod a zhruba 10 km jihovýchodně od Mimoně. Byla asministrativně podřízena obci Okna jako její osada. Původní zabrané katastrální...

(do roku 1948 německy Kummer či Kummer am See) je obnovená vesnice, část města Ralsko v okrese Česká Lípa. Leží asi 7,5 km na západoseverozápad od Kuřívod a zhruba 4 km jižně od Mimoně v bývalém vojenském prostoru Ralsko, na bývalé kupecké cestě z Mnichova Hradiště do České Lípy. Většina sídla také leží v CHKO Kokořínsko - Máchův kraj. Trvale...

Pro 21

Hvězdov

Hvězdov leží v katastrálním území Ploužnice pod Ralskem o rozloze 17,25 km2.[4] Původní katastrální území bylo Hvězdov.

Kuřívody jsou též katastrální území o rozloze 48,07 km². Původní katastrální území bylo též Kuřívody, ale mělo asi 4krát menší rozlohu.

Pro 21

Boreček

Boreček je též katastrální území o rozloze 6,37 km2. Původní katastrální území sídla bylo pomezí Brenná a Mimoň.

Jabloneček je též katastrální území o rozloze 24,02 km2. Původní katastrální území zaniklé obce bylo Jablonec a mělo asi 4krát menší rozlohu. Obec měla správně podřazené osady Chlum (0,5 km jv.) a Prosíčka (1,5 km jv.).

Svébořice jsou též katastrální území o rozloze 28,40 km2. Původní katastrální území zaniklé obce bylo též Svébořice, ale mělo asi 2krát menší rozlohu.

Pro 21

Jezová

Jezová v roce 1935 - střed obce se školou a obchodem

Horní Krupá je malá vesnice, část města Ralsko v okrese Česká Lípa v Libereckém kraji. Nachází se asi 5 km na jihovýchod od Kuřívod na samé hranici okresu i kraje. Je zde evidováno 15 adres. Trvale zde žije 48 obyvatel.

Černá Novina (německy Schwarzwald) je zaniklá obec v okrese Česká Lípa, v severní části bývalého vojenského prostoru Ralsko, kvůli jehož založení zanikla. Ležela asi 11 km na ssv. od Kuřívod a 4 km na jihozápad od Osečné. Původní zabrané katastrální území bylo Černá Novina současné je Náhlov[2] v novodobém městě Ralsko, přičemž původní katastr obce...

Založení vesnice je datováno k roku 1604, ale již za padesát let je uváděna jako pustá (patrně nepřímý důsledek třicetileté války).

Dlouhé údolí říčky Zábrdky je velice malebné a na středním toku lidmi téměř opuštěné. Možná k tomu přispělo i to, že Zábrdka zde tvořila desetiletí východní hranici Vojenského újezdu Ralsko, kam byl vstup zakázán. Jméno má říčka od obce Zábrdí, kde pramení. Zábrdí je jen nevelká obec a administrativně patří k nedaleké Osečné. Zábrdka protéká...

Sláva tohoto prospěšného podniku neměla dlouhého trvání. Během první světové války byla jeho činnost ukončena. Kreslená pohlednice představuje s jistou dávkou humoru celý rekreační areál.

Zář 28

Strážov

Strážov (německy Strassdorf) je zaniklá osada v okrese Česká Lípa, v jižní části bývalého vojenského prostoru Ralsko, kvůli jehož založení zanikla. Ležela asi 4 km na západ od Kuřívod. Byla správně podřízena tehdejšímu městu Kuřívody.

Kvě 05

Ploužnice

Kaple z roku 1778. Do roku 1883, kdy došlo k rozdělení obce na Hvězdov a Ploužnici, byla kaplička společná pro obě části. Hranicí mezi obcemi se stal Hvězdovský potok vytékající z Hvězdovského rybníka. Hvězdovský potok pramení až nad Svébořicemi pod bývalým dvorem Ostroh. Na svém krátkém toku má také názvy Svébořický nebo Novodvorský.

Úno 16

Holičky 

Holičky (německy Hultschken) je zaniklá obec v okrese Česká Lípa, v severní části bývalého vojenského prostoru Ralsko, při jehož založení zanikla. Ležela asi 11,5 km severovýchodně od Kuřívod a 3 km jihozápadně od Osečné. Původní zabrané katastrální území bylo Holičky, současné je Náhlov v novodobém městě Ralsko.

Podzimní Ralsko - letecky. Ralsko je město. Ralsko je bývalý vojenský prostor. Ralsko je vrch a zřícenina, ale o ty teď nejde.