Okres Děčín

Okres Děčín leží v Ústeckém kraji. Sousedí s ústeckými okresy Ústí nad Labem, Litoměřice a libereckým okresem Česká Lípa. Jeho severní hranice tvoří státní hranicí s Německem. V okrese Děčín jsou stanoveny tři obce s rozšířenou působností: Děčín, Rumburk a Varnsdorf. Pověřený obecní úřad se vedle ORP nachází v Benešově nad Ploučnicí, České Kamenici a Šluknově.

Struktura povrchu

Svou rozlohou je na 4. místě v pořadí dle velikosti okresů. Zaujímá 17,0 % celkové rozlohy Ústeckého kraje.

K 31. prosinci 2003 měl okres celkovou plochu 909 km², z toho:

  • 40,10 % zemědělských pozemků, kterou z 32,94 % tvoří orná půda (13,21 % rozlohy okresu)
  • 59,90 % ostatní pozemky, z toho 82,25 % lesy (49,27 % rozlohy okresu)

Území okresu náleží ke čtyřem geomorfologickým celkům – Děčínská vrchovina (sz. a centrální část okresu), České středohoří (jih a jz.), Lužické hory (východ) a Šluknovská pahorkatina (sever). Významným předělem v geologické stavbě území je tzv. Lužický zlom, protínající okres přibližně ve směru zsz. – vjv.

Nejvyšší bod okresu představuje Pěnkavčí vrch (792 m) v Lužických horách, zatímco nejnižší nadmořskou výšku (115 m) má břeh řeky Labe na státní hranici u Hřenska (jde zároveň o nejnižší přirozený bod zemského povrchu na území celé České republiky).

Západem Děčínska protéká nejmohutnější česká řeka Labe, k jejímuž bezprostřednímu povodí též většina okresu náleží. Významnějšími přítoky, jež Labe přibírá v děčínském okrese, jsou např. Ploučnice, Kamenice, či Jílovský potok. Dalšími toky, jejichž vody do Labe z území okresu plynou lokálně přes německé území, jsou mj. Křinice či Vilémovský potok. Severovýchod Šluknovska náleží sice také k povodí Labe, ale zprostředkovaněji, skrze řeku Sprévu, pramenící v přilehlém německém pohraničí. Jejím přítokem z českého území je např. Jiříkovský potok. Východ Šluknovského výběžku a přilehlé severní úpatí Lužických hor naproti tomu přísluší k povodí Odry a vody odtud sbírá řeka Mandava se svým přítokem Lužničkou. Šluknovskou pahorkatinou a Lužickými horami tedy probíhá rozvodí mezi úmořími Severního moře a Baltského moře.

Demografické údaje

Ke dni sčítání zde žilo 134 tisíc obyvatel, tím se řadí na 1. místo mezi sedmi okresy Ústeckého kraje.

Okres Děčín je rozdělen na 52 obcí, z nichž 13 má statut města. Obce se dále dělí na 191 částí obcí a 331 základních sídelních jednotek.

Seznam obcí a jejich částí

Obce okresu Děčín dle stavu k 1. lednu 2010

Města jsou uvedena tučně, městyse kurzívou, části obcí malince.

Arnoltice • Benešov nad Ploučnicí (Ovesná) • Bynovec • Česká Kamenice (Dolní Kamenice • Filipov • Horní Kamenice • Huníkov • Kamenická Nová Víska • Kerhartice • Líska • Pekelský Důl • Víska pod Lesy)Děčín (I Děčín • II Nové Město • III Staré Město • IV Podmokly • V Rozbělesy • VI Letná • XXII Václavov • XXIII Popovice • VII Chrochvice • IX Bynov • XX Nová Ves • X Bělá • XIX Čechy • XII Vilsnice • XXV Chmelnice • XIII Loubí • XIV Dolní Žleb • XV Prostřední Žleb • XI Horní Žleb • XVI Přípeř • XVII Jalůvčí • XVIII Maxičky • XXI Horní Oldřichov • VIII Dolní Oldřichov • XXIV Krásný Studenec • XXVII Březiny • XXVI Bechlejovice • XXVIII Folknáře • XXIX Hoštice nad Labem • XXX Velká Veleň • XXXI Křešice • XXXII Boletice nad Labem • XXXIII Nebočady • XXXIV Chlum • XXXV Lesná) • Dobkovice (Poustka • Prosetín) • Dobrná (Brložec) • Dolní Habartice • Dolní Podluží (Kateřina • Světliny 2. díl) • Dolní Poustevna (Horní Poustevna • Karlín • Marketa • Nová Víska) • Doubice • Františkov nad Ploučnicí (Mlatce) • Heřmanov (Blankartice • Fojtovice) • Horní Habartice • Horní Podluží (Ladečka • Světlík • Žofín) • Hřensko (Mezná) • Huntířov (Františkův Vrch • Nová Oleška • Stará Oleška) • Chřibská (Dolní Chřibská • Horní Chřibská • Krásné Pole) • Janov • Janská • Jetřichovice (Rynartice • Všemily • Vysoká Lípa) • Jílové (Kamenec • Kamenná • Martiněves • Modrá • Sněžník) • Jiřetín pod Jedlovou (Jedlová • Jiřetín pod Jedlovou • Lesné • Rozhled) • Jiříkov (Filipov • Loučné • Nový Jiříkov • Starý Jiříkov) • Kámen • Krásná Lípa (Dlouhý Důl • Hely • Kamenná Horka • Krásný Buk • Kyjov • Sněžná • Vlčí Hora • Zahrady) • Kunratice (Lipnice • Studený) • Kytlice (Dolní Falknov • Falknov • Hillův Mlýn • Mlýny) • Labská Stráň • Lipová (Liščí) • Lobendava (Severní) • Ludvíkovice • Malá Veleň (Jedlka • Soutěsky) • Malšovice (Borek • Hliněná • Choratice • Javory • Nová Bohyně • Stará Bohyně) • Markvartice • Merboltice • Mikulášovice (Mikulášovičky • Salmov • Tomášov)Rumburk (Rumburk 1 • Dolní Křečany • Horní Jindřichov) • Růžová (Kamenická Stráň) • Rybniště (Nová Chřibská) • Srbská Kamenice • Staré Křečany (Brtníky • Kopec • Nové Křečany • Panský • Valdek) • Starý Šachov (Malý Šachov) • Šluknov (Císařský • Harrachov • Královka • Království • Kunratice • Nové Hraběcí • Rožany • Šluknov) • Těchlovice • Valkeřice (Sluková) • Varnsdorf (Studánka • Světliny 1.díl) • Velká Bukovina (Karlovka • Malá Bukovina) • Velký Šenov (Janovka • Knížecí • Leopoldka • Malý Šenov • Staré Hraběcí)Verneřice (Čáslav • Loučky • Příbram • Rychnov • Rytířov) • Veselé (Veselíčko 1.díl) • Vilémov (Dolina)

zdroj: Wikipedia