Mařenice

Bývalá kaple sv.Jana Nepomuckého - Mařeničky

Na hraničním přechodu Horní Světlá/Waltersdorf, zvaném Wache, byla celnice postavena ve 20. letech 20. století. Stala se známou následující událostí: 22. září 1938 byla budova přepadana přesilou henleinovců a posádka byla donucena k odchodu (platil i zákaz za žádnou cenu nepoužít zbraně). Ještě ten samý den ale dostali příslušnící SOS rozkaz dobýt...

Dub 20

Brazilka

Brazilka /Nová Brazílie/ Neu-Brasilien Brazilka

Horní Světlá je malebné letovisko, ležící v malém údolí pravobřežního přítoku Svitávky a na přilehlých loukách pod Čihadlem a Kopřivnicí, asi 1 km západně od Dolní Světlé a 3,5 km severozápadně od Mařenic, k nimž dnes administrativně patří. Součástí osady jsou také Myslivny, ležící necelý 1 km severně odtud na úpatí Luže, a dnes již zaniklá...

Obecná škola v Horní Světlé byla v roce 1841 postavena nejprve jako přízemní objekt, a to nákladem 4.800 zlatých. Byla vysvěcena 11. května 1842 a předána obci k vyučování. Následkem nárůstu počtu žáků a rozšíření školy na dvoutřídní bylo v roce 1883 přikročeno k přístavbě prvního poschodí. Budova byla elektrifikována roku 1922.Posledním vyučovacím...

Dolní Světlá je malebné letovisko, ležící v údolí horního toku Svitávky asi 2,5 km jihovýchodně pod Luží a 3 km severně od Mařenic, k nimž dnes administrativně patří. V roce 2001 měla ves 97 domů a trvale v ní žilo 47 obyvatel.
Osada patrně vznikla při kolonizaci českého pohraničí ve 14. století na místě lesa, vyklučeného středověkými...