Chrastava

Otakar Letovský - Pamatuji už jen bažinu a na začátku byla střelnice Svazarmu . Hospoda ještě stála a pivo točil pan Volák

"Když máš v chalupě orchestrion, nevadí, že do ni fičí..." zpívá Waldemar Matuška v písni v senálu Chalupáři (1976). Na Liberecku se výrobou flašinetů, pianol, polyfonů, hracích strojů a orchestrionů zabyvalo hned několik firem - J.Harwardt, J.E.Koch, A.Proksch...

byla v Mnichově podepsána zástupci čtyř zemí - Neville Chamberlain (Velká Británie), Édouard Daladier (Francie), Adolf Hitler (Německo) a Benito Mussolini (Itálie) tzv. Mnichovská dohoda, kterou bylo rozhodnuto, že Československá republika musí nejpozději do 10. října odstoupit svá pohraniční území. Tak se počínaje 1. říjnem 1938 Chrastava stala...

Kde stávala v Chrastavě pekárna? Tyto pohlednice dokládájí její existenci na rohu Turpišovy ulice - na snímku budova s komínem vedle tehdejší Dívčí měšťanské školy (dnes Základní školy na náměstí 1. máje)

Tam, kde se na soutoku Lužické Nisy a říčky Jeřice rozkládá průmyslové město Chrastava, bylo již před víc než tisíci roky sídliště slovanských Milčanů, Lužických Srbů. Ti byli během staletí zcela potlačení německými kolonisty, které do Českého království pozvali poslední Přemyslovci. Městský znak obdržela Chrastava již roku 1581, radnice byla...

řada lidí nedokázala poznat , což mě udivilo, ale pak jsem si uvědomil, že se tam dlouhá léta chodit vůbec nedalo, a během té krátké chvíle, kdy to fungovalo jako tzv. "termální" lázně, tam asi moc Chrastaváků nezašlo. Tak proto možná někteří či dokonce mnozí z vás Zámeček nikdy neviděli! To, co se prezentuje u dálnice jako motorest "Zámeček",...

Lis 12

Totex

Totex / Elitex Chrastava a nejen tam

Přibližně po přelomu století byly první filmy předváděny jako senzace na jarmarcích.

je římskokatolický farní kostel zasvěcený sv. Vavřinci. Byl vystavěn na konci 19. století v pseudogotickém slohu na místě staršího kostela. Díky svému umístění na kopci za řekou je zdaleka viditelný včetně jeho hrotitých tvarů a je tak nejvýraznější dominantou města Chrastavy v Libereckém kraji. Je chráněn jako kulturní památka České republiky

bývala městem, kde vládl textilní průmysl. Jedním z několika zdejších podniků byla firma Feigl & Widrich. Na pohlednici kolem roku 1910.

CHRASTAVA ZDRAVÍ CVIČENCE! 30. župní tělocvičná slavnost mužů 4-6. července 1936. Nechybí oblíbený TATRA sloupek v Žitavské ulici a ani veselé melodie na píšťalky a bubínky v podání chlapců v podkolenkách. (autor příspěvku Pavel Štekl)

K zajímavostem Chrastavy patří dochované dřevěné lidové stavby - podstávkové domy - z konce 18. a začátku 19. století. Jedním z nich je i rodný dům malíře evropského významu Josefa Führicha (1800 - 1876), který se zde narodil 9. února 1800. Když byl J. Führichovi rok, dům celý vyhořel. Jeho otec Wenzel Führich postavil do roka dům nový. Dnes...

V roce 2018 chrastavští hasiči oslavili již 150. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů.

byla založena roku 1547 jako svobodné horní město (frey bergstadt Engelsbergk) pány z Donína, když začali na začátku 16. stol. na grabštejnském panství dolovat stříbro. Roku 1549 bylo připomínáno jako nové město (newe feye Bergstat), od roku 1566 již jen jako městečko, které po třicetileté válce pokleslo na ves. Od roku 1868 se již jedná pouze...

za 2.světové války ženský koncentrační tábor, po válce sklady Drobného zboží. Vpravo nahoře je vidět Zámeček (archiv Václav Hrubeš)

CHRASTAVSKÁ VÍSKA je nevelká osada ležící asi kilometr východně od Chrastavy. První písemná zmínka o ní pochází z roku 1713. Byla založena na základě panského výnosu na okraji rozsáhlých lesů poblíž Bedřichovky. Stála zde myslivna a několik dřevěných domků. Obyvatelé se zabývali prací v lese a v zemědělství, ke konci 19. století část dojížděla za...

Nad Chrastavou plánovali Němci dálnici mezi Berlínem a Prahou. Jejich tisíciletá říše netrvala ani patnáct let, ale rozpracované projekty jsou v terénu vidět dodnes. Mezi Chrastavou a Machnínem se za mého mládí táhl souvislý úrodný "houbonosný" pás břízek, který byl plný překvapení. Od rybníku (nepochybně vedlejšího produktu skrývek zeminy) po...

vstup na oficiální stránky města Chrastava