Doksy a okolí

Led 15

Doksy 

Město Doksy, ležící na jižních březích Máchova jezera v nadmořské výšce 275 m, je nejznámější a nejvyhledávanější rekreační středisko severních Čech. Vznik Doks se datuje do druhé poloviny 13. století. První písemná zmínka je z roku 1293 v listině krále Václava II. Malé městečko pod královským hradem Bezdězem získalo od císaře Karla IV. významná...

V kronice pražského kanovníka Beneše Krabice z Veitmile čteme: Toho roku (1367) a v tom čase císař (Karel IV.), meškaje v Norimberce, ustanovil generálním vikářem svaté říše římské pro Německo svého bratra Václava....A vrátiv se do Čech, zbudoval a vyzvedl rybník podivuhodné velikosti, jakési velké vodstvo, pod hradem Bezdĕz....." Tehdy byl mlýn...

STARÉ SPLAVY (THAMMÜHL) Předpokládá se, že na území Starých Splavů se nacházela ve středověku ves Myšlín. Základem dnešní vsi byl ale mlýn pod hrází rybníka. V letech 1366-67 byl přebudován bezdězským purkrabím Oldřichem Tistou z Libštejna na horní vodu a byl proražen skalní průkop. Údajně zde žil mlynář Tham, podle kterého je odvozeno německé...

Pro 13

Bezděz

Vznik hradu bezprostředně souvisí s rozsáhlým kolonizačním úsilím českého krále Přemysla Otakara II., z jehož podnětu v tomto kraji vznikl v 2. polovině 13. století velký počet nových vesnic a také tři města - Bezděz (založen privilegiem r. 1264), Doksy a Kuřivody. Hrad samotný byl panovníkem určen jako správní centrum rozsáhlého královského...

Vracíme se s Ladislav Zibura na tajemný hrad Houska. Těšíte se, co zde na cestovatele čeká? Přejeme příjemné čtení "Na Housce je zvláštní, že stojí na místě, které nemělo žádný strategický význam. Nežili tu lidé, nevedla tudy žádná obchodní stezka ani hranice. Dodnes je záhadou, proč hrad vznikl zrovna tady. Jednoduše tu nebylo co střežit. Ledaže...

Pro 13

Okna

Okna údajně ke svému jménu přišla tak, že byla oknem na Bezděz. Pohled na kopec se zříceninou je odtud úžasný, ale nějak jsem neměl starou pohlednici na porovnání. Německy se obec jmenovala Woken. Je až úsměvné, jak se v tomhle kraji prolínala čeština s němčinou, Němci si poněmčili český název. Znalci ví, že woken není německý výraz pro...

Ostrůvek tvoří podélná nepravidelná pískovcová skála o délce 25 m, výšce nad hladinou asi 8 m a zabírající plochu 658 m². Jméno ostrůvku je snad odvozeno od staré pověsti, podle které zde stávala vodní tvrz, a jejího majitele rytíře Mikeše Pancíře sežraly z hladu myši.
Podle této pověsti žil vlastně na tvrzi na vrcholu Klůčku, kde se nacházejí...

archiv Emila Karkoše
archiv Emila Karkoše