Zdislava

 Zdislava

25.10.2021

Zemědělská obec na úpatí severozápadních svahů Ještědského hřbetu. Rozkládá se po obou ořezích Zdislavského potoka, který - pod původním jménem Schónbach (Krásný potok) - propůjčil německé jméno celé obci.V 18. století se konala hojně navštěvovaná procesí k sošce Madony ze 17. století tu uctívali poutníci ve zdejším kostele sv. Jana Křtitele, který...