Desná

je spojena se jmény Preussler, Unger, Friedrich, ale nejznámější je zcela jistě jméno Riedel. Rod Riedelů patří k nejvýznamnějším sklářským rodům na území Čech. Během tří generací vybudovali sklářský průmysl v takovém rozsahu, že se Jizerské hory řadily k nejdůležitějším sklářským oblastem světa. Budovy Riedelových skláren stojí v Desné dodnes. V...

je nejstarší sakrální památkou na území Desné. Kostel byl vybudován pro Starokatolickou církev, která byla na konci 19. století na severu Čech poměrně rozšířená. C. a k. úřady budování starokatolického kostela dlouho bránily. Základní kámen kostela byl na Březovém Vrchu v Desné položen 22. září 1889. Kostel byl stavěn necelých 13 měsíců a vysvěcen...

Riedlova vila představuje typ honosného sídla významného průmyslníka. Stojí na pozemku, na kterém se v letech 1839-1851 rozkládaly ve své době proslavené a oblíbené vodoléčebné lázně. Po jejich zániku v jejich místě nechal Josef Riedl ml. postavit na základě architektonického návrhu, který údajně vypracoval ateliér Krajinské stavební společnosti...

Nedílnou součást desenského panoramatu nechal v letech 1889 - 1890 postavit významný sklářský podnikatel a syn zakladatele firmy "Josef Riedel Polubný", Wilhelm Riedel. Stavbu v novogotickém slohu'z muchovské žuly a hořického pískovce realizoval liberecký architekt Adolf Bürger. Na žulový základ a ochoz dal vystavět kapli. Krátké kované prvky...

60-tá léta +
Socialistické doby rodinných campingů třeba tady na Souši, měly taky svá kouzla a hezky se na to vzpomíná. Nebylo potřeba pořád jezdit někam k moři, i tady bývávalo krásně a pohodově...

color Fotočas

Historie skoků na lyžích v Desné sahá do 70. let minulého století, když u založení zdejšího areálu stál Jiří Matoušek. Byly zde vybudovány 2 můstky o velikosti K40 a K57 metrů pro tréninky a závody žactva a dorostu. V dalších letech byly dostavěny ještě můstky o velikosti K24 a K8 pro začínající sportovce. V 80. letech byla na všechny můstky...


Obec Desná v Jizerských horách leží v širokém údolí vytvořeném říčkou Bílá Desná, byla založena v roce 1691 za majitele panství hraběte Albrechta Maximiliána Desfourse II. a měla nést podle přání vrchnosti jméno po hraběti - Desfoursdorf. Ujal se však zjednodušený lidový název Dessensdorf, který se užíval necelých 250 let. V 19. století tu řeka Bílá Desná sloužila k pohonu četných závodů, a aby byl zajištěn stálý stav vody i v letních měsících pro pohon četných, nejenom mlýnských kol, a aby se zabránilo četným jarním záplavám, byla v letech 1912 - 1915 na katastru Albrechtic v Jiz. horách na Bílé Desné vystavěna přehrada se sypanou hrází. Dne 18. září 1916 však došlo k protržení hráze a obrovské množství vody, valící klády a obrovské kameny ze starého řečiště, zahubilo 62 lidí a přes sto domů zničilo nebo vážně poškodilo.

V roce 1913 byla obec císařským výnosem povýšena na městys a její dnešní podoba vznikla v roce 1949 spojením jedenácti osad nebo jejich částí. Od 1. ledna roku 1950 nesla název Desná v Jizerských horách. V centru dnešního města Desná se slévají říčky Bílá a Černá Desná. K rozkvětu obce došlo kolem poloviny devatenáctého století, kdy zde byly v provozu velmi známé vodoléčebné lázně založené Josefem Schindlerem. Na jejich místě stojí dnes architektonicky velmi zajímavá Riedelova vila. Tu nechal roku 1894 postavit místní sklářský podnikatel Josef Riedel mladší, syn významného sklářského magnáta Josefa Riedela staršího. V roce 1945 přišli do Desné noví obyvatelé, v té době také došlo k dalšímu rozvoji sklářského a keramického průmyslu. V roce 1968 byl městys Desná povýšen na město. Dnes je Desná významným letním i zimním rekreačním centrem s řadou penzionů a dalších zařízení cestovního ruchu.

kliknutím na odkazu vstoupíte na oficiální stránky města