Nemocnice Frýdlant

17.07.2021
archiv J.Kutílek
archiv J.Kutílek
zdroj: https://picclick.de/
zdroj: https://picclick.de/

Vznikla roku 1902 pod názvem "Všeobecná veřejná okresní nemocnice císaře Františka Josefa I.". Tou dobou měla chirurgické, interní a porodnické oddělení.

V polovině 20. století přešla pod OÚNZ Liberec. K opětovnému osamostatnění došlo po sametové revoluci roku 1991, kdy se nemocnice osamostatnila. Počínaje 1. říjnem 1996 provozovalo nemocnici město Frýdlant prostřednictvím společnosti "Nemocnice Frýdlant s.r.o.". V polovině roku 2013 vstoupila do této společnosti pražská firma "Euroclinicum" a skoupením podílů všech dosavadních podílníků se stala jediným majitelem společnosti. Vedle této společnosti usilovala o nemocnici také liberecká nemocnice(poprvé již v roce 2009, podruhé o čtyři roky později). Po změně majitele by se v nemocnici mělo otevřít pracoviště kožního či očního lékařství.

Již od počátku září 2004 je nemocnice vlastníkem certifikátu zdravotnických služeb dle ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001.

Oddělení

Nemocnice má sedm oddělení:

  • Anesteziologicko-resuscitační oddělení (ARO)
  • Interní oddělení
  • Oddělení klinické biochemie a hematologie
  • Oddělení následné péče a DIOP
  • Oddělení operačních oborů (chirurgie a gynekologie)
  • Oddělení rehabilitace
  • Radiodiagnostické oddělení

Gynekologické a porodnické oddělení

Součástí nemocnice byla také porodnice. Pro její dobré jméno či pro nabídku alternativních porodů si ji vybíraly i rodičky například z Prahy (vzdálené 133 kilometrů). K uzavření tohoto zařízení došlo 1. července 2008 z důvodu nedostatku pediatrů, kteří musí být při porodu k dispozici. Nemocnice vlastní takto vzdělané lékaře neměla a tudíž se musela spolehnout na lékaře ze soukromé sféry. Těch ovšem na Frýdlantsku mnoho nebylo – pouze šest, z toho pět v důchodovém věku a ti již odmítali 24hodinové služby v nemocnici. K opětovnému krátkodobému otevření došlo v srpnu 2010, kdy Frýdlantský výběžek postihly záplavy a nastávající matky v tu dobu nemohly s ohledem na aktuální kvalitu dopravního spojení cestovat do liberecké nemocnice.

Na přelomu let 2012 a 2013 se objevily snahy i o zrušení zdejšího gynekologického oddělení. Tomu se však nakonec (s ohledem na obtížnou dopravní dostupnost regionu) podařilo zabránit, když se zdejší gynekologie sloučila s chirurgií. Tím je tak možné provádět složitější zákroky a pacientky nemusí cestovat do vzdálených nemocnic v jiných městech (v Liberci, Jablonci nad Nisou či České Lípě).

zdroj: Wikipedia

zdroj: Enjoy Frýdlant
zdroj: Enjoy Frýdlant