Zaniklá železniční vlečka Mimoň - Letiště Hradčany

29.05.2021
Budova Starého mimoňského nádraží od vlečky do „Fischlovky“ a nádražní sklad pohledem od vlečky do „Fischlovky“(~1938). Na průčelí je viditelný staniční nápis NIEMES.
Budova Starého mimoňského nádraží od vlečky do „Fischlovky“ a nádražní sklad pohledem od vlečky do „Fischlovky“(~1938). Na průčelí je viditelný staniční nápis NIEMES.

Účelová železniční trať Mimoň - Hradčany letiště a další železniční vlečky.

Trať od 15 km směrem na Staré nádraží v Mimoni byla otevřením tratě Lípa - Liberec uzavřena pro osobní dopravu a nadále sloužila pouze jako účelová vlečka pro potřeby mimoňských podnikatelů.Na rozhraní 40. a 50. let 20. století (zda v souvislosti se stavbou Gigantu či v souvislosti s přestavbou německého vojenského letiště Kumr s travnatým povrchem (postaveno v únoru 1945) na letiště s betonovou ranvejí, byla z této bývalé Lokální železniční tratě Lípa - Mimoň v úseku přibližně od kilometru 14 postavena samostatná polní vlečka pro potřeby výstavby tohoto letiště. Vlečka vedla za kravínem statku v Okrouhlické ulice (dnes hřebčínem) podél silnice na Boreček a končila před sklonem silnice na Boreček.(V období podzim 1950 až jaro 1951 v Mimoni jako vojenský brigádník u fy POSISTA pracoval p. Macoun, syn druhého ředitele první české školy v Mimoni, který uvádí : Zprvu jsme káceli průsek pro budoucí betonové letiště v délce asi 3 km a šířce ~ 100 m a poté jsem pracoval na vykládání vagonů se štěrkem, pískem a cementem na polním nádraží mezi Mimoní a Borečkem, které se nacházelo vpravo od silnice na Boreček. Stavební materiál se převážel nákladními auty Tatra 111.) Tato výše uvedená vlečka byla později (přibližně po roce 1965) využívána jako účelová průmyslová vlečka pro potřeby začínajícího dobývání uranové rudy v okolí Stráže p.R.. Byla zde stáčírna chemikálií pro chemickou těžbu a překladiště vytěžené uranové rudy. V současnosti (r. 2010) se na tuto plochu překladiště vyváží hnůj, který znečišťuje blízké okolí.V místě krátkodobě činné železniční zastávky Mimoň - statek na bývalé lokální trati Lípa - Mimoň (roku 1883 se uváděla jako zastávka Niemes - Mayerhof a vlak zde zastavoval po dobu pouhých 10 dnů) byla v padesátých letech 20. století postavena utajovaná vojenská železniční trať Mimoň - letiště Hradčany pro potřeby rozvíjejícího vojenského letiště (v roce 1956 byla již prokazatelně v činnosti). Po této trati byl dopravován veškerý potřebný zabezpečovací materiál pro chod letiště. Vedle přepravy pohonných hmot na skladiště PHM poblíž letiště u Hradčan se vedle dalšího vojenského materiálu přepravovalo i uhlí pro vystavěnou novou letištní kotelnu a také veškerá těžká vojenská technika pro VVP Ralsko. Do této doby byla tato vykládána na Starém nádraží u fy Thonet v Mimoni. Pásová bojová technika od této vykládky byla přepravována po vlastní ose přes železniční přejezd silnice na Svébořice, spojovací cestou vlevo do Ralské ulice a dále po cestě na Volmanovou vilu, kde odbočovala vpravo zpět na silnici do Svébořic a dále na tankovou střelnici nebo do VVP Ralsko. Tanková střelnice byla v místě, kde na podzim v roce 1944 bylo postaveno německého vojenského letiště Kummer - Ost (Hradčany - východ). Jednalo se o plochu vpravo od silnice mezi odbočkou na Pavlínin Dvůr a Novým Dvorem. Mezi katastrálním územím Mimoně a Ploužnicí tekla Ploučnice, kterou musela tato trať překonat. Přemostění toku bylo pod soutokem Ploužnického potoka a Ploučnice.Vzhledem k tomu, že tato trať měla polní charakter, byla po vstupu Sovětských vojsk (r. 1968) tato přestavěna tak, aby po ní bylo možno převážet velmi těžký vojenský materiál v rozsahu potřeb sovětské vojenské techniky, včetně nejtěžších tanků, nosičů kontinentálních raket i raket samotných. Proto bylo nutno i nové přemostění přes údolní nivu Ploučnice, protože ten původní nesplňoval požadované požadavky. Nový most byl postaven na počátku 70. let 20. stol. Jedná se o montovanou stavbu, kde jednotlivé díly byly šroubované. Most má celkově třicet dílů, každý díl má délku přes 300 cm, šíři 620 cm a výšku přes 7 m od nosné paty pilíře. Celý most stojí na dvou patních pilířích a na jednom středovém nosném pilíři. Celková délka mostu mezi patními pilíři je přes 95 m (mezi patním pilířem a středovým nosným pilířem je přibližná délka nosných dílců přes 46 m, nosné dílce jsou spojeny sešroubovanými ocelovými pláty). Čistá obdélníková světlost mostu je na šíři 440 cm a výškově 500 cm, při čemž má most výškově ve středu mostu 35 cm rezervu (v rozích jednotlivých dílů jsou rohové trojúhelníkové 35 cm dlouhé ocelové výztuhy).Na jihozápadní straně mostu bylo pozorovací stanoviště se střílnami. Asi 1 km od tohoto mostu směrem na jihozápad až západ bylo postaveno vojenské nákladové nádraží s výkladovými a nákladovými rampami a nájezdovou rampou pro vojenskou kolovou i pásovou techniku. Z tohoto nádraží vedla trať dále na západ ke skladu PHM a na severovýchod k letištní kotelně.

zdroj:https://www.mimon.cz/index.php?page=clanky/clanek&clanek=2816&stranka=2&rubrika=historie

Bývalý železniční most na zaniklé železniční vlečce Mimoň - letiště Hradčany

Tento železniční most se nachází v bývalém vojenském výcvikovém prostoru Ralsko, nedaleko letiště Hradčany. Most je již bez kolejí, cestou k němu jsou místy ještě patrné pražce. Před mostem je na levé straně malý bunkr se střílnou.

(autor příspěvku Michael Kalfeřt)