Zourovský mlýn

20.12.2021

Mlýny v údolí Zábrdky

Dlouhé údolí říčky Zábrdky je velice malebné a na středním toku lidmi téměř opuštěné. Možná k tomu přispělo i to, že Zábrdka zde tvořila desetiletí východní hranici Vojenského újezdu Ralsko, kam byl vstup zakázán. Jméno má říčka od obce Zábrdí, kde pramení. Zábrdí je jen nevelká obec a administrativně patří k nedaleké Osečné. Zábrdka protéká hlubokým údolím a v minulosti na ní lidé postavili řadu mlýnů. Na pohlednici odeslané roku 1944 vidíme tehdy ještě stojící Nový, tzv. Zourovský mlýn, který stál u samoty Zourov. Ta je částí obce Vápno. Nad mlýnem byl i rybník, který sloužil jako zdroj vody pro mlýn i pilu a bývala zde i rybí líheň. Dobytek byl ustájen ve chlévech vytesaných do skály. Budovy byly zbořeny a rybník vypuštěn asi před čtvrt stoletím. Vody Zábrdky bývaly velice čisté a žili v nich ho'ně pstruzi potoční. Říčka ústí do Jizery až daleko na jihu u Kláštera-Hradiště.

Bývalý vodní mlýn na Zábrdce, severozápadně od Vápna. Vlastní mlýn (kdysi č.p. 3) zcela zaniklý (případné drobné stopy zarostlé hustým křovím a buření). Dochována mohutná hráz Zourovského rybníka (Sauerteich), na jehož místě dnes mokřina.

Mlýn připomínán již v Tereziánském katastru roku 1715. Ke mlýnu patřily tři rybníky (kde se chovaly ryby na prodej - hlavně pstruzi duhoví), 14 ha půdy a pila. Patřil k větším mlýnům - zaměstnával až 9 lidí. Mlýn pracoval do roku 1945, pila při něm do roku 1957. Zakladatelem mlýna byl údajně jakýsi Sauer, od kterého je odvozováno jméno mlýna. Z dalších majitelů je k rokům 1788 a 1843 jmenován Franz Korselt, 1877 Ferdinand Schwarz a od roku 1890 Josef Weiser, jehož potomci drželi mlýn a pilu až do roku 1957. Mlýn zanikl někdy ve 2. pol. 20. stol v souvislosti s vojenským prostorem Ralsko.

V pískovcové skále při cestě západně od bývalého mlýna skupina čtyř ve skále tesaných místností - nejjižnější z nich sloužila jako stáje (zbytky do skály tesaných žlabů), nejsevernější zjevně ještě v nedávné době jako garáž (nad vstupem ve skále vytesaná datace 1929).

O něco jižněji (na druhé straně příčné rokle, sestupující ze Zourovského vrchu) dvouprostorová skalní místnost, v níž studna (již na bývalém katastru Proseče).

Asi 1 km nad Zourovským rybníkem na Zábrdce další mohutná hráz. (zdroj: https://www.mistopis.eu/mistopiscr/machuv_kraj/mimonsko/zourov/zourov.htm

střední jeskyně
střední jeskyně
severní jeskyně
severní jeskyně
střední jesknyně - interier
střední jesknyně - interier
jeskyně se studnou
jeskyně se studnou