Strážov

28.09.2021
Roztroušená osada o několika domech s hájovnou a valdštejnským zámečkem. Na pohlednici získávání dřevěného uhlí pálením v milířích. (1909)
Roztroušená osada o několika domech s hájovnou a valdštejnským zámečkem. Na pohlednici získávání dřevěného uhlí pálením v milířích. (1909)
Pohled před Strážovský rybník na hájovnu, v pozadí Ralsko v roce 1909
Pohled před Strážovský rybník na hájovnu, v pozadí Ralsko v roce 1909
Detailní záběr hájovny. (1913)
Detailní záběr hájovny. (1913)

Strážov (německy Strassdorf) je zaniklá osada v okrese Česká Lípa, v jižní části bývalého vojenského prostoru Ralsko, kvůli jehož založení zanikla. Ležela asi 4 km na západ od Kuřívod. Byla správně podřízena tehdejšímu městu Kuřívody. 

Původní zabrané katastrální území bylo Strážov, současné je Kuřívody v novodobém městě Ralsko.Osadu tvořilo několik domů s hájovnami, smolárnou a s valdštejnským zámečkem. Stavby stály na mýtině uprostřed rozsáhlých lesů pod vrcholy Velké a Malé Bukové a těsně u Dubového vrchu. Nestojí již žádná ze staveb, zachovaly se pouze sklepy, studna a velké duby uprostřed mýtiny. Valdštejnský zámeček byla patrová zděná budova, jež stála ještě na začátku 90. let 20. století. Slavil zde své narozeniny i Konrad Henlein.

V roce 1900 měl Strážov 13 domů a 51 obyvatel.Při sčítání lidu v roce 1921 zde bylo 11 domů a žilo zde 38 obyvatel, z toho 31 Němců a 7 Čechů.Na prostranství ústí lesní cesty z Bezdězu, z Kuřívod a Kummeru (Hradčan). Německé jméno osady vzniklo zkomolením slova "stráž". Vedla tudy strážní cesta z Bezdězu k Ralsku. Bývala zde i skelná huť a v milířích se pálilo dřevěné uhlí. Skelná huť byla dřevěná, s jednou pecí, koňskými maštalemi, pivním sklepem a krčmou. Kolem Strassdorfu založil Valdštejn v 18. století oboru o rozloze 3 406 ha, jejíž plot byl 30 km dlouhý, s revíry Kummer, Břehyně a Staré Splavy. Přes Strážov vedla i úzkorozchodná trať Rečkovská lesní dráha, byla zde vybudována výhybna a nákladiště. Přepravovala dřevo z Polomených hor do pily ve Velkém Rečkově poblíž Bakova nad Jizerou. Tato dráha byla v provozu od roku 1914 a zanikla po druhé světové válce. Zbyly po ní jen zarostlé náspy z kolejiště.

Vesnice byla pravděpodobně založena kolem roku 1679, kdy toto území přešlo z rukou benediktinského kláštera na Bezdězi k majiteli panství Doksy. Jako bezpečně činná je osada uváděna k roku 1727 s huťmistrem Janem Josefem Kittlem a huť zaniká na počátku 19. století.Osada byla zlikvidována československou armádou operující ve vojenském prostoru Ralsko. Na bývalé sídlo ještě upomíná názvem Strážovský rybník, který je součástí přírodní rezervace Hradčanské rybníky, a také lesní silnice Strážovská cesta, která prochází jihozápadně od bývalé osady. Přímo v místě osady stojí turistické odpočívadlo.

Zdroj: Wikipedia, Jaroslav Kovařík - Milan Krčil - Petr Prášil - Jiří Šťastný - Ralsko na starých pohlednicích, 2014

Pálení milířů. (1925)
Pálení milířů. (1925)
zdroj: https://deutschboehmen.de
zdroj: https://deutschboehmen.de
zdroj: https://deutschboehmen.de
zdroj: https://deutschboehmen.de
https://www.zanikleralsko.cz/fotoalbum/hradcany---kummer/strazov--r.-1909---2015
https://www.zanikleralsko.cz/fotoalbum/hradcany---kummer/strazov--r.-1909---2015
Magické místo - mýtina uprostřed Strážova a zbytky zdiva z myslivny  (zdroj: https://www.visitralsko.com)
Magické místo - mýtina uprostřed Strážova a zbytky zdiva z myslivny (zdroj: https://www.visitralsko.com)
Staré duby v osadě Strážov
Staré duby v osadě Strážov
Strážovský rybník (Straßteich) a budova myslivny
Strážovský rybník (Straßteich) a budova myslivny
Milíře ve Strážově
Milíře ve Strážově
mapa znázorňuje umístění domů v osadě (19. století)
mapa znázorňuje umístění domů v osadě (19. století)

Strážov byl jako vesnice založen pravděpodobně kolem roku 1679, kdy benediktini podstoupili svůj majetek panství Doksy. Do té doby existují záznamy z roku 1635, ty však hovoří pouze o rybnících v okolí Strážova. Samotný Strážov původně tvořily panská myslivna a 5 domů. Později byly připojeny další samostatné usedlosti. Místní část Strážov kolem roku 1900 čítala 13 domů s 51 obyvateli. Vesměs se jednalo o lesní dělníky, hajné a myslivce. V jednom z domů byla varna smůly. Pustý rybník nedaleko osady poskytoval písek skelné huti. Ta byla v provozu ještě roku 1788. Osada byla s okolními obcemi spojena pouze písčitými cestami: Stará Mělnická cesta vedla napříč osadou od Hradčan k Vrchbělé, tehdejší Kummer Weg (dnes Strážovská cesta) vedla na Bezděz. Strážovem procházela Rečkovská lesní dráha (viz níže). Do katastrálního území Strážov náležely ještě usedlosti:

Smolárna/ Smolná pec (Pechofen) - myslivna a hájovna nedaleko osady pěti domů

Tannelova zahrada (Tannelgarten) - osamělá myslivna se sušárnou šišek

Strážovská myslivna a adjunktský dům (Straßdorfer Forst u. Adjunkthaus)

Strážovský rybník (Straßteich) - myslivna 4 km severně od Strážova u stejnojmenného rybníka

Vavrouškův mlýn (Wawrouschkenmühle) - hájovna u Vavrouškova rybníka u Staré lipské cesty

zdroj:https://www.visitralsko.com/l/strazov-strasdorf/?fbclid=IwAR3cIHrVdL0gvyRFq5Wk4Ra7oJTNa6RSjZDJHUSxvTiZCV68mpA8_bdqr5E

plánek Rečkovské dráhy
plánek Rečkovské dráhy

Rečkovská lesní dráha

Za zmínku stojí i fakt, že nezávisle na projektu této dráhy měla v úseku mezi Radechovem a Lysou horou vzniknout trasa lokálky, která měla dle projektu z roku 1909 vést z Katusic u Mladé Boleslavi (trať ČSD 076) přes Bělou (080), Kuřívody a Židlov do Mimoně (086). Tato stavba se však nikdy neuskutečnila

Výstavba dráhy byla zahájena v roce 1913. "Dřevo dlouho leží v lese, častý kalamitní výskyt sosnokazu napadá i mladé borové porosty," apeloval tehdy správce polesí u svého pána, hraběte z Valdštejna. První světová válka zpomalila výstavbu železnice. Koně i muži byli rekrutováni. Roku 1920 však dráha měla již 21,32 km. V roce 1922 ji přebralo do správy nově zřízené hradecké ředitelství ČSD. Dráha se prodloužila o necelých 5 km. V Radechově a v Břehyni, kde tehdy býval sklad dřeva pro pilu, byla zřízena nákladiště. Tato vlečka měla podle původních plánů pokračovat až do obce Srní. Rečkovská úzkokolejka měla převýšení 50 m a pouze dva železniční mosty. Nejnižší bod trati byl u Rečkova (231,1 m) v místě, kde úzkokolejka podjížděla klenutým podjezdem civilní trati. Výtopna pro lokomotivy byla také v Rečkově. Napájecí stanice pro lokomotivy byly poblíž pramenů či studní např. studna u Černých smrků, studna u hájovny Vejčín (trasa 1). Dráhu do roku 1945 vlastnili páni z Valdštejnů, poté přešla do vlastnictví státu. Po požáru Rečkovské pily roku 1950 byl provoz dráhy ukončen. Zařízení bylo rozebráno, z části posláno podobným lesním dráhám na Slovensku a část byla použita při výstavbě oceláren v Ostravě.

Za zmínku stojí i fakt, že nezávisle na projektu této dráhy měla v úseku mezi Radechovem a Lysou horou vzniknout trasa lokálky, která měla dle projektu z roku 1909 vést z Katusic u Mladé Boleslavi (trať ČSD 076) přes Bělou (080), Kuřívody a Židlov do Mimoně (086). Tato stavba se však nikdy neuskutečnila
Rečkovská úzkorozchodka u Strážova
Rečkovská úzkorozchodka u Strážova