Sokolovna v Českém Dubu

25.11.2021
Prostory pro cvičení a objekt sokolovny počátkem 20. století.
Prostory pro cvičení a objekt sokolovny počátkem 20. století.
zdroj: esbirky.cz
zdroj: esbirky.cz
Stavba sokolovny. Zdroj: Internetové stránky T. J. Sokol Český Dub, citováno 27. 2. 2019, viz https://www.sokolcdub.cz/historie/
Stavba sokolovny. Zdroj: Internetové stránky T. J. Sokol Český Dub, citováno 27. 2. 2019, viz https://www.sokolcdub.cz/historie/
Novostavba sokolovny. Zdroj: Internetové stránky T. J. Sokol Český Dub, citováno 27. 2. 2019, viz https://www.sokolcdub.cz/historie
Novostavba sokolovny. Zdroj: Internetové stránky T. J. Sokol Český Dub, citováno 27. 2. 2019, viz https://www.sokolcdub.cz/historie

K prvnímu pokusu založit v Českém Dubu spolek Sokol dochází už v roce 1865. V prostředí většinově německém se ale české spolkové činnosti nedařilo. Ačkoli si členové nově ustaveného spolku pronajali ke cvičení dvorek vedle hostince, kde si postavili letní tělocvičnu, nemělo fungování místního Sokola dlouhého trvání a po dvou letech byl rozpuštěn. Druhý pokus byl úspěšnější. Napodruhé byl českodubský Sokol založen 16. září 1888 ustavující valnou hromadou. Místní příznivci sokolské myšlenky tu ale cvičili už od října předešlého roku. Sokol v Českém Dubu se brzy stal nejdůležitější českou společenskou institucí ve městě i širokém okolí. V zimě se nejprve cvičilo u pana Josefa Červy Na Barevně, poté u Ludvíka Roubíčka, vlastní prostor scházel. Roku 1897 sice jednota zakoupila dům od Josefa Kotvy, pro nevhodnost stavební parcely byl ale později prodán. V roce 1900 vydali sokolové dlužní úpisy v částce 10 zlatých na stavbu sokolovny. Mezitím se cvičení přesunulo do hostince Václava Havla. Roku 1902 vypracoval pražský architekt Žák plány na stavbu sokolovny. Mělo dojít ke sbourání stavení, které se nacházelo na pozemcích místního Sokola, a místo něj by byla vystavěna nová budova sokolovny v nákladu asi 26 000 zlatých. O dva roky později zakoupili za stejnou částku českodubští sokolové dům na náměstí vedle hostince pana Hykyše. Začalo se tedy cvičit tam. V roce 1913 ale došlo k požáru, který sokolský stánek značně poškodil. Nová moderní budova sokolovny byla na místě bývalé stodoly otevřena až 3. října 1926. Prací na stavbě se účastnilo veškeré členstvo.

Zdroj informací, literatura

https://www.sokolcdub.cz/historie/

https://is.muni.cz/th/zprf9/Ceske_spolky_v_Ceskem_Dubu.pdf

zbouraná stodola po požáru
zbouraná stodola po požáru
zdroj: Aukro
zdroj: Aukro
Opravená sokolovna v Českém Dubu. Zdroj: Internetové stránky T. J. Sokol Český Dub, citováno 27. 2. 2019, viz https://www.sokolcdub.cz/historie/
Opravená sokolovna v Českém Dubu. Zdroj: Internetové stránky T. J. Sokol Český Dub, citováno 27. 2. 2019, viz https://www.sokolcdub.cz/historie/
archiv J.Peterka
archiv J.Peterka
archiv J.Peterka
archiv J.Peterka
archiv V.Hájek
archiv V.Hájek
archiv V.Hájek
archiv V.Hájek
archiv V.Hájek
archiv V.Hájek
archiv L.Mencl
archiv L.Mencl
archiv Vlastimír Hájek
archiv Vlastimír Hájek
zdroj: https://picclick.de/
zdroj: https://picclick.de/