Bezděz

13.12.2021
1743
1743
Královský hrad Bezděz v roce 1743, kdy byl využíván jako benediktinský klášter. (Antonín Birkhardt podle Johanna Georga Lehra - archiv Vladimír Trégl)
Královský hrad Bezděz v roce 1743, kdy byl využíván jako benediktinský klášter. (Antonín Birkhardt podle Johanna Georga Lehra - archiv Vladimír Trégl)
1846
1846
1898
1898
1909
1909
Bezděz - foto Rudolf Ginzel (původní archiv Severočeského muzea)
Bezděz - foto Rudolf Ginzel (původní archiv Severočeského muzea)
Bezděz v roce 1930 (fotograf Karl Streer). (archiv Vladimír Trégl)
Bezděz v roce 1930 (fotograf Karl Streer). (archiv Vladimír Trégl)
Bezdĕz v roce 1912 Po svátosti biřmování se obyvatelé loučí s odjíždějícím biskupem litoměřické diecéze Josefem Grossem. Zděný patrový dům čp.70 na okraji obce byl postaven na přelomu 19.a 20. století na místě vyhořelého. ( zdroj: Doksy a okolí na starých pohlednicích - Stanislav Dulík )
Bezdĕz v roce 1912 Po svátosti biřmování se obyvatelé loučí s odjíždějícím biskupem litoměřické diecéze Josefem Grossem. Zděný patrový dům čp.70 na okraji obce byl postaven na přelomu 19.a 20. století na místě vyhořelého. ( zdroj: Doksy a okolí na starých pohlednicích - Stanislav Dulík )
Bezděz na prvorepublikové fotografii (archiv zámek Zákupy)
Bezděz na prvorepublikové fotografii (archiv zámek Zákupy)
Bezděz roku 1925. Zaplat pánbůh, že dneska je v mnohem lepším stavu (archiv J.Honzík)
Bezděz roku 1925. Zaplat pánbůh, že dneska je v mnohem lepším stavu (archiv J.Honzík)
BEZDĚZ (1920) Kolem kostela sv. Jiljí je prastarý hřbitůvek. Dříve byla v ohrazeném prostoru i malá márnice se šindelovou stříškou. Po 2. svět. válce přišlo do obce vesměs mladé obyvatelstvo, márnice nebylo třeba, chátrala a nakonec byla v 70. letech zbořena. (zdroj: Stanislav Dulík - Doksy a okolí na starých pohlednicích)
BEZDĚZ (1920) Kolem kostela sv. Jiljí je prastarý hřbitůvek. Dříve byla v ohrazeném prostoru i malá márnice se šindelovou stříškou. Po 2. svět. válce přišlo do obce vesměs mladé obyvatelstvo, márnice nebylo třeba, chátrala a nakonec byla v 70. letech zbořena. (zdroj: Stanislav Dulík - Doksy a okolí na starých pohlednicích)
Bezděz-Schlossboesig-Burgruine-Kapelle-Ansichtskart -internet
Bezděz-Schlossboesig-Burgruine-Kapelle-Ansichtskart -internet
Kaple hradu Bezděz na fotografii z roku 1930.(archiv Vladimír Trégl)
Kaple hradu Bezděz na fotografii z roku 1930.(archiv Vladimír Trégl)
Bezděz 1942 (archiv J.Honzík)
Bezděz 1942 (archiv J.Honzík)
archiv J.Peterka
archiv J.Peterka
Bezděz. odesláno 1959 (archiv J.Kutílek)
Bezděz. odesláno 1959 (archiv J.Kutílek)
Bezděz v roce 1970 (zdroj: Historické fotografie)
Bezděz v roce 1970 (zdroj: Historické fotografie)
BEZDĚZ V ROCE 1917 Tradice procesí na hrad Bezděz přetrvávala ještě dlouho po roce 1785, kdy byl benediktinský klášter na Bezdězu Josefem II. zrušen. Tento klášter byl díky zázračné sošce Panny Marie Montserratské nejnavštěvovanějším poutním místem. (Zdroj: Stanislav Dulík - Doksy a okolí na starých pohlednicích, 2009)
BEZDĚZ V ROCE 1917 Tradice procesí na hrad Bezděz přetrvávala ještě dlouho po roce 1785, kdy byl benediktinský klášter na Bezdězu Josefem II. zrušen. Tento klášter byl díky zázračné sošce Panny Marie Montserratské nejnavštěvovanějším poutním místem. (Zdroj: Stanislav Dulík - Doksy a okolí na starých pohlednicích, 2009)
archiv Milan Péč
archiv Milan Péč
autor srovnávačky Mirek Gergelčík
autor srovnávačky Mirek Gergelčík
BEZDĚZ - kdysi Hostinec u Tří lip . dnes Restaurace Pod hradem - a paradoxem před ní rostou kaštany (archiv M.Gergelčík)
BEZDĚZ - kdysi Hostinec u Tří lip . dnes Restaurace Pod hradem - a paradoxem před ní rostou kaštany (archiv M.Gergelčík)

Vznik hradu bezprostředně souvisí s rozsáhlým kolonizačním úsilím českého krále Přemysla Otakara II., z jehož podnětu v tomto kraji vznikl v 2. polovině 13. století velký počet nových vesnic a také tři města - Bezděz (založen privilegiem r. 1264), Doksy a Kuřivody. Hrad samotný byl panovníkem určen jako správní centrum rozsáhlého královského panství k jeho ochraně, jakož i k ochraně významné obchodní cesty vedoucí od Mělníka okolo Bezdězu dále do Žitavy. Výstavba hradu proběhla mezi lety 1265 - 1278 a na její realizaci se podílela významná královská huť ovlivněná stavebním uměním, které do Čech přinesli mniši řádu cisterciáků z Burgundska a severního Německa. Stavba byla provedena s neobyčejnou precizností, vzniklo zde velice působivé dílo ve stylu rané gotiky, dokonale reprezentující osobu svého zakladatele Přemysla Otakara II., který se dostavby hradu zřejmě nedočkal (zemřel v bitvě na Moravském poli v srpnu 1278). Do roku 1588 se v histori hradu střídají období, kdy byl přímo pod královskou korunou a období, kdy byl v zástavě mocných šlechtických rodů. Po roce 1621 hrad získal Albrecht z Valdštejna, který povolal mnichy řádu sv. Augustina. Od roku 1662 do roku 1785 zde pak byl klášter řádu montserratských benediktinů, fungující také jako významné mariánské poutní místo. Roku 1666 byla do hradní kaple přenesena jedna ze tří kopií sochy černé P. Marie Montserratské. Po zrušení kláštera byl hrad opuštěn, mniši vybavení rozdali po okolních kostelech nebo je odvezli na své opatství do Emauz v Praze.

V 19. století se hrad stává inspirací pro mnoho romantických umělců (např. pro K. H. Máchu). Do roku 1932 je hrad v majetku Valdštejnů, následně se dostává za symbolickou částku do majetku Klubu československých turistů.

Roku 1953 byl hrad předán státní památkové péči. Od 60. let byl ve správě Okresního úřadu Česká Lípa na jehož náklady s pomocí Programu na záchranu architektonického dědictví byly prováděny záchranné a konzervační prace na hradní kapli, vyměněna byla krytina na královském paláci. V roce 1998 proběhla konzervace a znovuzpřístupnění velké věže a obnova purkrabského paláce včetně usazení nového točitého schodiště do podstřeší, kde vznikl krásný výstavní prostor. Roku 2014 byla dokončena rekonstrukce a zastřešení jižního Manského paláce. V roce 2018 byl zpřístupněn po rekonstrukci Templářský palác na II. hradním nádvoří, kde je umístěna expozice s mučícími nástroji a archeologickými nálezy.

 V 90. letech minulého století převzal hrad Národní památkový ústav a nyní je hrad řízen Územní památkovou správou na Sychrově.

(Zdroj: Stanislav Dulík - Doksy a okoli na starých pohlednicích)

Bezdĕz (cca 1600) Romantická představa o podobě hradu od Adolfa Pilze z Varnsdorfu, vydaná na pohlednici r. 1926. Obě věže byly původně skutečně zakryty kamennou helmou, ale celkový vzhled neodpovídá tehdejší úsporné hradní architektuře. (zdroj: Doksy a okolí na starých pohlednicích - Stanislav Dulík)
Bezdĕz (cca 1600) Romantická představa o podobě hradu od Adolfa Pilze z Varnsdorfu, vydaná na pohlednici r. 1926. Obě věže byly původně skutečně zakryty kamennou helmou, ale celkový vzhled neodpovídá tehdejší úsporné hradní architektuře. (zdroj: Doksy a okolí na starých pohlednicích - Stanislav Dulík)
Bezděz - foto Rudolf Ginzel (původní archiv Severočeského muzea)
Bezděz - foto Rudolf Ginzel (původní archiv Severočeského muzea)
Hana Adamcova:Krásná kompozice. Polní cesta, u které děti pózovaly, dnes už neexistuje. Záběr pořídil kolem r.1895 Eduard Petrák (22.11.1855 Branná u Jilemnice - 1931 Praha), významný fotoamatér z počátků organizovaného amatérského hnutí. Měla by to být polovina stereofotografie (archiv Ivo Folk)
Hana Adamcova:Krásná kompozice. Polní cesta, u které děti pózovaly, dnes už neexistuje. Záběr pořídil kolem r.1895 Eduard Petrák (22.11.1855 Branná u Jilemnice - 1931 Praha), významný fotoamatér z počátků organizovaného amatérského hnutí. Měla by to být polovina stereofotografie (archiv Ivo Folk)
Bezděz (cca 1917) Ve svahu ke kostelu jsou patrny ještě zbytky základů dřevěného domu, který nebyl po požáru již postaven. Velká budova uprostřed je dřívější škola, nyní obecní úřad. Budova s pnoucí vinou révou je čp. 82, postavená po požáru. (zdroj: Stanislav Dulík - Doksy a okolí na starých pohlednicích)
Bezděz (cca 1917) Ve svahu ke kostelu jsou patrny ještě zbytky základů dřevěného domu, který nebyl po požáru již postaven. Velká budova uprostřed je dřívější škola, nyní obecní úřad. Budova s pnoucí vinou révou je čp. 82, postavená po požáru. (zdroj: Stanislav Dulík - Doksy a okolí na starých pohlednicích)
Královský hrad Bezděz na vyobrazení z roku 1939. (archiv Vladimír Trégl)
Královský hrad Bezděz na vyobrazení z roku 1939. (archiv Vladimír Trégl)
Bezděz - Rudolf Bruner-Dvořák, kolem roku 1900 (archiv Libor Štěpán Dubský)
Bezděz - Rudolf Bruner-Dvořák, kolem roku 1900 (archiv Libor Štěpán Dubský)
archiv J.Hůlka
archiv J.Hůlka
archiv J.Hůlka
archiv J.Hůlka
archiv J.Peterka
archiv J.Peterka
archiv J.Hůlka
archiv J.Hůlka
Bezděz - Schlossboesig-Reg-Reichenberg-Burgansicht - internet
Bezděz - Schlossboesig-Reg-Reichenberg-Burgansicht - internet
1938 (archiv Tomáš Stracke)
1938 (archiv Tomáš Stracke)
Hrad Bezděz nechal český král Přemysl Otakar II. postavit na vysokém kopci, pozůstatku mohutného třetihorního vulkánu. (fotografie z roku 1934) (archiv Vojtěch Klimt)
Hrad Bezděz nechal český král Přemysl Otakar II. postavit na vysokém kopci, pozůstatku mohutného třetihorního vulkánu. (fotografie z roku 1934) (archiv Vojtěch Klimt)
Hrad Bezděz - dobová pohlednice z roku 1941. (Kalendář Šlechtické rody a sídla v Libereckém kraji) (archiv Všichni Čermáci)
Hrad Bezděz - dobová pohlednice z roku 1941. (Kalendář Šlechtické rody a sídla v Libereckém kraji) (archiv Všichni Čermáci)
archiv Jiří Peterka
archiv Jiří Peterka
Burg - Bezděz - Bosig - Gotik - Sudetenland-Premysl-Ottokar-II - malba 1939 - zdroj picclick.de
Burg - Bezděz - Bosig - Gotik - Sudetenland-Premysl-Ottokar-II - malba 1939 - zdroj picclick.de
Bezděz v roce 1935 Fotografie roubeného domu čp. 10 od Franze Oueissera. Stavení se nachází ve svahu nad rybníkem. Je jedním z nejstarších dochovaných a obývaných domů v obci. (zdroj: Stanislav Dulík - Doksy a okolí na starých pohlednicích, 2009)
Bezděz v roce 1935 Fotografie roubeného domu čp. 10 od Franze Oueissera. Stavení se nachází ve svahu nad rybníkem. Je jedním z nejstarších dochovaných a obývaných domů v obci. (zdroj: Stanislav Dulík - Doksy a okolí na starých pohlednicích, 2009)
BEZDĚZ - přístupovou cestu k hradu lemují barokní výklenkové kaple Křížové cesty. (archiv M.Gergelčík)
BEZDĚZ - přístupovou cestu k hradu lemují barokní výklenkové kaple Křížové cesty. (archiv M.Gergelčík)
BEZDĚZ - zídka a branka u fary (archiv M.Gergelčík)
BEZDĚZ - zídka a branka u fary (archiv M.Gergelčík)
umělecká pohlednice od Petra Lejska - hrad "BEZDĚZ"
umělecká pohlednice od Petra Lejska - hrad "BEZDĚZ"

Zřícenina hradu Bezděz na vyobrazeních ze 40. let 19. století.

archiv Vladimír Trégl

archiv Jaroslav Hůlka
archiv Jaroslav Hůlka

Bezděz

Teď za horami vycházela slunce vzdálených světů, — naše již zapadlo, a slavné noci tichá hrůznost lehla na prsa má v zřiceninách velkých. Tišeji a slavněji bylo kolem, lesy temně hučely, zdaleka bylo slyšeti hlasné houkání a štěkání psů; zrovna pod horou zněly zvonky vracejících se krav. Po hoře si zahrával chladný vítr a zanášel sem tam požloutlé listí. Mnohý list letěj dolů po hoře, bylo mu zde samotno, smutno, pusto v zřiceninách těchto; on letěl odsuď z chladné výše, aby zemřel dole mezi kvítím polním, blíže srdcí lidskému; tak sestupují králové v stáří šedém z trůnů zlatoskvoucích, aby sotva navrácení Životu zemřeli v náručí lásky mezi lidem svým..." píše Karel Hynek Mácha o Bezdězu.

Královský hrad Bezděz je jedním z nejvýznamnějších, ale také nejkrásnějších gotických hradů v Čechách. Jako jeden z mála se dochoval v původní, jiné neméně slavné hrady. Také proto se zde zachovala vzácná raně gotická hradní kaple a křížová cesta k hradu, kterou lemuje mnoho kapliček. Z věže Bezdězu, která měří 34 metrů, je neopakovatelný výhled do kraje. Pokud je jasno, je odtud možné spatřit Ještěd, České středohoří i Lužické hory.

Hrad založil přibližně v rozmezí let 1264-1278 "železný a zlatý král" Přemysl Otakar II. na vysokém znělcovém vrchu Velký Bezděz, který společně s vedlejším kopcem zvaným Malý Bezděz tvoří působivou dominantu již tak romantického kraje, nazvaného podle básníka Karla Hynka Máchy velmi poeticky "Máchův kraj". Přesto se Bezděz stal pro mnohé symbolem krutosti; byla zde vězněna mj. královna Kunhuta a její nezletilý syn Václav II., které na Bezdězu držel po bitvě na Moravském poli markrabě Ota Braniborský. Kdyby Přemysl Otakar II. tušil, že bude uvězněn na tomto hradě jako jeden z prvních právě jeho syn, možná by Bezděz vůbec nezaložil. Ale protože padl na Moravském poli, nemohl v této záležitosti už vůbec nic dělat.

Na Bezdězu často přebýval také Karel IV., který se zabýval převážně lovem v okolních lesích. Obecně se dá říct, že čeští panovníci měli tento hrad v oblibě, a tak si jej ponechávali ve své moci až do roku 1420. Za vlády Zikmunda byl Bezděz svěřený významnému rodu pánů z Michalovic. Poté, co v roce 1621 po bitvě na Bílé hoře dobylo hrad bavorské vojsko a vypálilo jej, přeše| Bezděz do majetku Albrechta z Valdštejna, který hrad nechal opravit a založil zde klášter emauzských benediktinů, kteří sem umístili obraz madony Montserratské, a tak se z Bezdězu stalo vyhledávané poutní místo. Třicetiletá válka poznamenala mnohé památky v Čechách, nevynechala ani Bezděz. V roce 1642 hrad dobyli Švédové a zpustošili ho. Částečně obnovy se hrad dočkal až roku 1661, ale pozdější nařízení Josefa II. o zrušení klášterů postihlo také Bezděz, hrad byl opuštěn a začal chátrat. Ovšem už od poloviny 19. stol. dochází na Bezdězu k významným restaurátorským pracím, díky nimž hrad přečkal do současnosti a stal se vzorovou ukázkou typické raně gotické architektury v rozsahu, jaký u nás najdeme jen málokde.

Hrad se rozkládá na vrcholu kopce Velký Bezděz, na jehož úpatí stojí první brána. U třetí brány se tyčí Čertova věž, která chrání přístup k Bezdězu. K této věži se pojí jedna z nejznámějších pověstí, vztahujících se k tomuto hradu. Vypráví o tom, jak se ve věži zalíbilo čertům, a tak se tu usadili, aby mohli rušit bohoslužby, které se na hradě konaly, a vyvádět všemožné jiné pekelné rejdy. Nikomu se nedařilo čerty vyhnat, až jeden mladý mnich přišel s nápadem, zasvětit kapli sv. Michalovi, který zvítězil nad ďáblem. A skuteč" ně, jakmile se tak stalo, čerti z Bezdězu zmizeli a nikdy víc už se neukázali.

Jiná pověst vypráví o tom, jak se na Bezdězu usadili čerti a jeden z nich nabídl Matce Boží sázku, kdo z nich vystaví do rána vyšší horu. Matka Boží sázku přijala a pustila se do díla. Usilovně kopala zem a nosila ji v košíku na hromadu, zatímco čert válel kameny a stavěl pevné základy k hoře. Pak odběhl na pole, kde oral sedlák s koňským spřežením, které si od něj vypůjčil a svážel jím zem a hlínu na vystavěné základy. A když se Matka Boží nedívala, kradl hlínu také na její čerstvě navršené hoře. Přesto Matka Boží sázku vyhrála. Jakmile se nad obzorem ukázalo slunce, přestali oba dva pracovat a změřili svoje hory. Bezděz — hora Matky Boží — byla mnohem vyšší. Čert musel s hanbou odtáhnout do pekla.

Vlastní hrad je vybudovaný na nejvyšším místě a má dvě nádvoří, která rozděluje válcová věž, jež dosahuje výšky 35 metrů a průměru 10,5 metru. Její zdi jsou 4 metry silné. Na nejzazším místě navazuje na královský palác hradní kaple, opravdový skvost českého raně gotického stavitelství, která činí z návštěvy Bezdězu skutečně mimořádnou událost. Jediné, co lze návštěvníkům doporučit, aby se Bezdězu vyhýbali ve vánočním čase, protože podle pověsti o sázce čerta a Matky Boží prý zejména v tomto období přichází čert, který prohrál sázku, zpět, aby se pomstil každému, kdo na "jeho" horu vstoupí.

Zdroj: Magdalena Wagnerová - Tajemství zřícenin v Čechách a na Moravě, 2011

Hrad Bezděz

 V dobách křížových výprav žila na Bezdězu zbožná paní Brunhilda. Její muž se vydal vysvobodit Svatou zemi ze spárů saracénů, a tak se sama starala o panství i poddané. Hradní paní brzy zdejší lid začal uctivat jako světici, léčila totiž nemocné a těšila zarmoucené. jednou v noci Brunhildu navštívil trpaslík. Prosil ji, aby vzala svá léčiva a vydala se s ním do podzemí, kde skomírá dcera trpasličího krále. Pani Brunhilda dívenku uzdravila a na oplátku dostala křišťálový pohár, Dokud jej bude mít ve svém majetku, bude ji i její dědice provázet štěstí. Ale chraň Bůh, když někdo pohár zničíl A tak se také stalo. Štěstí provázelo Bezděz až do chvíle, než se stal zdejším pánem Hadumar z Kuenringu. V opilosti pohár rozbil a hrad zničil požár. 

zdroj: Radka Srněnská, Lubomír Sedlák a CBS Flying Team - České hrady a zámky z nebe - Severní Čechy.

foto Ondřej Holas
foto Ondřej Holas
foto Ladislav Košťál st.
foto Ladislav Košťál st.
archiv Sára Svbobodová
archiv Sára Svbobodová
Výhled z malého Bezdězu na hrad Bezděz (foto Daniela Hromádková)
Výhled z malého Bezdězu na hrad Bezděz (foto Daniela Hromádková)
Bezděz - zdroj - Region Liberec 2021
Bezděz - zdroj - Region Liberec 2021
foto Ondřej Holas
foto Ondřej Holas
Takhle nádherně vypadá Hrad Bezděz okem Jana Čelikovského!
Takhle nádherně vypadá Hrad Bezděz okem Jana Čelikovského!
foto Peťka Galbavá
foto Peťka Galbavá
Bezděz leden 2022 (archiv zámek Zákupy)
Bezděz leden 2022 (archiv zámek Zákupy)
foto Jan Albrecht
foto Jan Albrecht
Včerejší úplněk na Bezdězu 📸 https://www.ondraholas.cz
Včerejší úplněk na Bezdězu 📸 https://www.ondraholas.cz
Včerejší úplněk na Bezdězu 📸 https://www.ondraholas.cz
Včerejší úplněk na Bezdězu 📸 https://www.ondraholas.cz
Bezděz 📸 Sigma 500mm + ořez Už to bude rok, co jsem vyfotil tuto fotku. O nějaké snímky jsem se s vámi již podělil,ale líbí se mi i tento a tak jsem si řekl, proč ho sem nenasdílet. Když tak na to koukám, vyrazím letos asi znovu na lov úplňku s Bezdězem. Na fotce mi to totiž nikdy nepřijde tak boží jako ve skutečnosti (archiv Ondřej Holas)
Bezděz 📸 Sigma 500mm + ořez Už to bude rok, co jsem vyfotil tuto fotku. O nějaké snímky jsem se s vámi již podělil,ale líbí se mi i tento a tak jsem si řekl, proč ho sem nenasdílet. Když tak na to koukám, vyrazím letos asi znovu na lov úplňku s Bezdězem. Na fotce mi to totiž nikdy nepřijde tak boží jako ve skutečnosti (archiv Ondřej Holas)
Foto: Ondřej Holas
Foto: Ondřej Holas
foto Ondřej Holas
foto Ondřej Holas
archiv Ondřej Holas
archiv Ondřej Holas
foto Ondřej Holas
foto Ondřej Holas
Zlaté světlo pod Bezdězem Včera jsem přiletěl z posledního turnusu na Fareských ostrovech. Při podvečerním návratu z letiště jsem usilovně vyhlížel nějakou skulinku v těžkých mracích. Jednu jsem zahlédl směrem u Bezdězu. Tak jsem se tam vydal a doslova na sekundu přesně v momentě, kdy jsem dorazil, vykouklo sluníčko. Barevný kontrast byl nádherný, trval ale sotva dvě minuty. Měl jsem dobrý pocit, že jsem důvěřoval intuici a jako můra letí v noci za světlem, já jel za příslibem krásného světla. Vyplatilo se! 🙂 (c) Václav Bacovský | krasnesvetlo.cz
Zlaté světlo pod Bezdězem Včera jsem přiletěl z posledního turnusu na Fareských ostrovech. Při podvečerním návratu z letiště jsem usilovně vyhlížel nějakou skulinku v těžkých mracích. Jednu jsem zahlédl směrem u Bezdězu. Tak jsem se tam vydal a doslova na sekundu přesně v momentě, kdy jsem dorazil, vykouklo sluníčko. Barevný kontrast byl nádherný, trval ale sotva dvě minuty. Měl jsem dobrý pocit, že jsem důvěřoval intuici a jako můra letí v noci za světlem, já jel za příslibem krásného světla. Vyplatilo se! 🙂 (c) Václav Bacovský | krasnesvetlo.cz
foto Jaromír Kudlák
foto Jaromír Kudlák
foto Fotočas Mirek
foto Fotočas Mirek
Bezděz ...2018 (foto Radek Ptáček)
Bezděz ...2018 (foto Radek Ptáček)
foto Ondřej Holas
foto Ondřej Holas
Pole rozkvetlého máku a hrad Bezděz. (foto Šárka Strunová)
Pole rozkvetlého máku a hrad Bezděz. (foto Šárka Strunová)
foto Ondřej Holas
foto Ondřej Holas
foto Marek Hrdý - Tak jsem se z jednoho pole pod Vlhoštěm podíval na Bezděz
foto Marek Hrdý - Tak jsem se z jednoho pole pod Vlhoštěm podíval na Bezděz
Bezděz - foto Jitka Marxová 2021
Bezděz - foto Jitka Marxová 2021
archiv Míla Brož
archiv Míla Brož
foto Peťka Galbavá
foto Peťka Galbavá
Bezděz leden 2022 (archiv zámek Zákupy)
Bezděz leden 2022 (archiv zámek Zákupy)
foto Jan Albrecht
foto Jan Albrecht
Včerejší úplněk na Bezdězu 📸 https://www.ondraholas.cz
Včerejší úplněk na Bezdězu 📸 https://www.ondraholas.cz
Bezděz 📸 Letošní srpen měl 2 úplňky. Mě se nepodařilo vyfotit ani jeden, což mě dost mrzí. Ani jednou mi nevyšlo počasí, když jsem byl fotit. (foto Ondřej Holas)
Bezděz 📸 Letošní srpen měl 2 úplňky. Mě se nepodařilo vyfotit ani jeden, což mě dost mrzí. Ani jednou mi nevyšlo počasí, když jsem byl fotit. (foto Ondřej Holas)
Pavla Bičíková, cestovatelka, fotografka
Pavla Bičíková, cestovatelka, fotografka
foto Ondřej Holas
foto Ondřej Holas
Hezký úplňkový pátek Po včerejším skoro-úplňku přidávám už pravý úplněk focený včera večer kolem 21:15 na Českolipsku. Před Bezdězem je vidět Jestřebí. A v lesích pod ním (uprostřed snímku) - ty bílé tečky - tak to jsou volavky! Vidíte je tam? Hezký víkend všem! (c) Václav Bacovský | krasnesvetlo.cz
Hezký úplňkový pátek Po včerejším skoro-úplňku přidávám už pravý úplněk focený včera večer kolem 21:15 na Českolipsku. Před Bezdězem je vidět Jestřebí. A v lesích pod ním (uprostřed snímku) - ty bílé tečky - tak to jsou volavky! Vidíte je tam? Hezký víkend všem! (c) Václav Bacovský | krasnesvetlo.cz
foto Matyáš Gál
foto Matyáš Gál