Firma Feigl & Widrich

12.11.2021
kol. 1910 (archiv Jitky Marxové)
kol. 1910 (archiv Jitky Marxové)
firma Feigl & Widrich pohlednice o malinko starší ještě s nedostavěnou parkovou úpravou (archiv Jitky Marxové)
firma Feigl & Widrich pohlednice o malinko starší ještě s nedostavěnou parkovou úpravou (archiv Jitky Marxové)
Feigl a Widrich-Textilana (zdroj: internet)
Feigl a Widrich-Textilana (zdroj: internet)
Andělohorská ulice se vstupem do areálu bývalé Textilany, který stráží vrátnice s obsluhou - foto 2021
Andělohorská ulice se vstupem do areálu bývalé Textilany, který stráží vrátnice s obsluhou - foto 2021

Chrastava

 bývala městem, kde vládl textilní průmysl. Jedním z několika zdejších podniků byla firma Feigl & Widrich. Na pohlednici kolem roku 1910.

Firma Feigl & Widrich provozovala od r. 1893 přádelnu a tkalcovnu v Dolním Hanychově, kde vyráběla prvotřídní dámské a později i pánské látky. Firma chtěla své tkané výrobky také sama dokončovat a zdobit. Za tímto účelem zřídila v Chrastavě II. v roce 1905 přádelnu, barvírnu, blanšírovací (bělící, spařovací), valchovací (ke zhušťováni a zplstnatění povrchu tkanin) a apreturovací (k mechanické úpravě) zařízení. Pozemek pro tyto účely, mezi Nisou a Andělohorskou ulicí, přenechalo firmě za mimořádně výhodných podmínek město v očekávání, že získá okolo 200 - 300 pracovních míst, a že zvýší výnosy ze živnostenské daně. Mezi městem a vedením firmy panovala vždy dobrá shoda. Dělníci si dobře vydělávali a měli v závodě též bezvadné hygienické pracovní podmínky. Vynikající kvalita vyráběných textilií zajišťovala firmě dobrý odbyt a zaměstnancům jisté pracovní místo.

30. října 2002 byl areál, včetně elektrárny a kotelny, prohlášen za kulturní památku. Unikátní komplex textilní továrny představuje jednu z nejvýznamnějších památek průmyslové architektury v regionu a současně jeden z mála architektonicky jednotně pojatých průmyslových areálů. (Roku 1921 společnost Feigl & Widrich prodala továrnu koncernu Textilana. Pod stejným názvem tu po 2. světové válce působil n. p. České vlnařské závody. V roce 2005 je zmiňována jako Interlana . V roce 2006 jej od francouzské textilní firmy koupila firma Branaldi, výrobce lepenkových obalů a displejů, a chtěla zde vyrábět 4/5 své produkce, kterou sem přesunula z Brandýsa nad Labem. Majitelem budovy kotelny je Ing. arch. Filip Horatschke.)

V současné době je majitelem továrního komplexu  firma Vzduchotechnik s.r.o., výrobní prostory pak pronajímá dalším firmám. 

(autor příspěvku Jana Zahurancová)


Za domy v Andělohorské ulici se skrývá bývalá firma Feigl & Widrich. Na staré pohlednici je focená z protější strany údolí, to by dnes zvládl jedině dron_únor 2022. (foto Jana Zahurancová)
Za domy v Andělohorské ulici se skrývá bývalá firma Feigl & Widrich. Na staré pohlednici je focená z protější strany údolí, to by dnes zvládl jedině dron_únor 2022. (foto Jana Zahurancová)
Vstupní brána do areálu s cedulemi firem, které zde provozují činnost - foto únor 2022 (foto Jana Zahurancová)
Vstupní brána do areálu s cedulemi firem, které zde provozují činnost - foto únor 2022 (foto Jana Zahurancová)