Hasičské muzeum 

12.11.2021
Hasičské muzeum 1991 2019
Hasičské muzeum 1991 2019
1991
1991
1997 na jaře
1997 na jaře
1998 další stavební úpravy
1998 další stavební úpravy
2013
2013
2015
2015
2019
2019
Slavnostní otevření muzea_21.6. 1997
Slavnostní otevření muzea_21.6. 1997
ukázka exponátů v prvním patře muzea 2013
ukázka exponátů v prvním patře muzea 2013
ukázka exponátů v přízemí muzea 2013
ukázka exponátů v přízemí muzea 2013

Hasičské muzeum

V roce 2018 chrastavští hasiči oslavili již 150. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů.

Od počátku 19. století, kdy hledání nového způsobu obživy vedlo místní obyvatele ke stavbě textilních manufaktur a později i továren, panoval v Chrastavě čilý stavební ruch. Lidé, poučení sérií ničivých požárů, přistupovali stále častěji ke stavbě zděných budov. Tehdy vzniklo nejen mnoho textilních továren, ale například i nádražní budova, spořitelna nebo hotel Koruna. V polovině století však v Chrastavě hořelo téměř každým rokem. Ochrana proti ohni byla doposud spíše neúspěšná, chyběly znalosti, nářadí, výcvik, organizace v krizových momentech byla velmi nedokonalá. Během 60. let už působila v Chrastavě hasičská skupina, která sdružovala dobrovolníky schopné a ochotné v případě požáru pomoci. 1. července 1867 se konala ustavující schůze chrastavského požárního sboru, v následujícím roce pak došlo k jeho oficiálnímu založení.

Myšlenka založit muzeum vznikla v hlavách hasičů při oslavách 120. výročí vzniku místního sboru dobrovolných hasičů v létě roku 1988. V rámci oslav byly vystaveny v centru města některé exponáty historické hasičské techniky, které před tím dobrovolní hasiči vlastnoručně zrenovovali. Vystavená technika vzbudila v široké veřejnosti obrovský zájem, a tak při hodnocení oslav padla ve sboru myšlenka soustředit vystavené, opravené exponáty a další materiál, který na renovaci teprve čekal, do jednoho místa. Také proto, aby návštěvníci mohli navštívit stálou výstavu kdykoliv a seznámit se s aktuálními informacemi o vystavené technice.

Koncem roku 1990 padla volba na starý objekt kravína z 18. století, který od zrušeného Státního statku převzal Městský úřad. Po několika kolech vyjednávání se zastupiteli města byl uvedený objekt převeden sboru dobrovolných hasičů k využití na expozici historické hasičské techniky.

Původní, velmi hezká historická stavba byla však v žalostném technickém stavu, střechou zatékalo, byly opadané vnitřní i venkovní omítky, vytrhané podlahy a mnoho dalších závad zapříčiněných špatnou údržbou objektu. Navíc byla stavba jako v pohádce ,,O šípkové Růžence´´, celá zarostlá křovím a trním. K tomu všemu v nejbližším okolí objektu i ve vnitřních prostorách byl nepředstavitelný nepořádek. První práce v objektu započaly 27. 5. 1991.
Plány chrastavských dobrovolných hasičů se po sedmi letech podařily dokončit. Otevření muzea hasičské techniky v Chrastavě se uskutečnilo 21. června 1997. Uvedením do provozu skončila první část výstavby. V dalších letech 1998 - 2000 byly dokončeny poslední stavební úpravy a objekt byl připraven pro vystavení dalších exponátů. Vznikla zde velkolepá expozice hasičského muzea, která je jednou z největších tohoto druhu v České republice.

Více zde: https://hasicske-muzeum-chrastava2.webnode.cz/

(fotografie jsou z archivu chrastavského hasičského sboru a Jany Zahurancové)

1997 před otevřením
1997 před otevřením
2011
2011
2014
2014
2016
2016
2020
2020
hasičské muzeum 2014_v popředí pomátník povodně 2010
hasičské muzeum 2014_v popředí pomátník povodně 2010
ukázka exponátů v prvním patře 2013
ukázka exponátů v prvním patře 2013
ukázka exponátů v přízemí 2013
ukázka exponátů v přízemí 2013

fotogalerie z archivu Jany Zahurancové