Chrastava 

09.01.2022
Chrastava (pohlednice z archivu Emila Karkoše)
Chrastava (pohlednice z archivu Emila Karkoše)
Chrastava (zdroj: https://www.ebay.com/ )
Chrastava (zdroj: https://www.ebay.com/ )
zdroj: Aukro
zdroj: Aukro
Chrastava 1899 (archiv Jany Zahurancové)
Chrastava 1899 (archiv Jany Zahurancové)
Chrastava 1899 (archiv Jany Zahurancové)
Chrastava 1899 (archiv Jany Zahurancové)
V popředí vlevo od středu Führichův dům, za ním uprostřed fotky horizontálně Frýdlantská ulice. Ulička nahoru je Hřbitovní kolem dnešní střelnice a hřbitov. (archiv J.Peterka)
V popředí vlevo od středu Führichův dům, za ním uprostřed fotky horizontálně Frýdlantská ulice. Ulička nahoru je Hřbitovní kolem dnešní střelnice a hřbitov. (archiv J.Peterka)
Chrastava 1899_ odhalení pomníku obětem Prusko-Rakouské války v roce 1866 za účasti císaře pána Franze Josefa I. (archiv Jany Zahurancové)
Chrastava 1899_ odhalení pomníku obětem Prusko-Rakouské války v roce 1866 za účasti císaře pána Franze Josefa I. (archiv Jany Zahurancové)
1910 (archiv M.Gergelčík)
1910 (archiv M.Gergelčík)
rybníček za restaurací Střelnice v roce 1900 (archiv Jany Zahurancové)
rybníček za restaurací Střelnice v roce 1900 (archiv Jany Zahurancové)

Bývalé jezírko za střelnicí

Otakar Letovský - Pamatuji už jen bažinu a na začátku byla střelnice Svazarmu . Hospoda ještě stála a pivo točil pan Volák

Dnes je tam multifunkční hřiště a sportovní hala.

archiv Jany Zahurancové
archiv Jany Zahurancové
Chrastava 1905_dívčí měšťanská škola na náměstí z pohledu od Turpišovy ulice (archiv Jany Zahurancové)
Chrastava 1905_dívčí měšťanská škola na náměstí z pohledu od Turpišovy ulice (archiv Jany Zahurancové)
A ještě jednou letadlo v Turpišově ulici. Tentokrát v celé kráse (archiv Jitky Marxové)
A ještě jednou letadlo v Turpišově ulici. Tentokrát v celé kráse (archiv Jitky Marxové)
Chrastava náměstí 1905 (archiv Jany Zahurancové)
Chrastava náměstí 1905 (archiv Jany Zahurancové)
zdroj: Aukro
zdroj: Aukro
Chrastava -chorobinec-chudobinec-dětský domov (archiv Jany Zahurancové)
Chrastava -chorobinec-chudobinec-dětský domov (archiv Jany Zahurancové)
archiv Jaroslav Hůlka
archiv Jaroslav Hůlka
Tzv. stará škola z roku 1788. Do roku 1881, kdy byla dána do provozu škola na náměstí, to byla jediná školní budova v celém městě. V období 1945 - 1973 zde byla umístěna knihovna, řízená uč. F. Kracíkem (archiv Mirek Pivoňka)
Tzv. stará škola z roku 1788. Do roku 1881, kdy byla dána do provozu škola na náměstí, to byla jediná školní budova v celém městě. V období 1945 - 1973 zde byla umístěna knihovna, řízená uč. F. Kracíkem (archiv Mirek Pivoňka)
Stejný obrázek, jaký je na 120 let staré pohlednici, inspirované starým obrazem. Tam autor (H.Klassen - chrastavský fotograf) uvádí rok 1835.
Stejný obrázek, jaký je na 120 let staré pohlednici, inspirované starým obrazem. Tam autor (H.Klassen - chrastavský fotograf) uvádí rok 1835.
pozdrav na zdraví z Chrastavy (archiv Jany Zahurancové)
pozdrav na zdraví z Chrastavy (archiv Jany Zahurancové)
Chrastava v roce 1904 (zdroj: https://www.portafontium.eu )
Chrastava v roce 1904 (zdroj: https://www.portafontium.eu )
zahradnictví Rudolfa Lipperta (archiv J.Hůlka)
zahradnictví Rudolfa Lipperta (archiv J.Hůlka)
archiv Mirek Pivoňka
archiv Mirek Pivoňka
archiv Mirek Pivoňka
archiv Mirek Pivoňka
Chrastava 1931_zcela vlevo okresní soud_zcela vpravo první česka škola (archiv Jany Zahurancové)
Chrastava 1931_zcela vlevo okresní soud_zcela vpravo první česka škola (archiv Jany Zahurancové)
Chrastava Liberecká ulice (archiv Jany Zahurancové)
Chrastava Liberecká ulice (archiv Jany Zahurancové)
Chrastava_okresní soud v Revoluční ulici_dnes základní škola -30tá léta (archiv Jany Zahurancové)
Chrastava_okresní soud v Revoluční ulici_dnes základní škola -30tá léta (archiv Jany Zahurancové)
dům v Nádražní ulici, v šedesátých letech tam byla mlékárna, za ním je dům, kde bývalo řeznictví, mezi nimi cesta na most přes Jeřici, komín patřil bývalému Bytexu. Naproti je nyní obchod. V té naší Chrastavě bylo ale hospod a restaurací a dnes, radši ani nepsat. (archiv František Ošťádal - Maneo, komentář Margita Ščevlíková)
dům v Nádražní ulici, v šedesátých letech tam byla mlékárna, za ním je dům, kde bývalo řeznictví, mezi nimi cesta na most přes Jeřici, komín patřil bývalému Bytexu. Naproti je nyní obchod. V té naší Chrastavě bylo ale hospod a restaurací a dnes, radši ani nepsat. (archiv František Ošťádal - Maneo, komentář Margita Ščevlíková)
Chrastava v roce 1927 budova na rohu náměstí a dnešní Frýdlantské ulice býval hostinec „U černého orla“ (dnes elektroprodejna Rasl) zdroj: František Vydra - Vitalij Marek - Petr Prášil - Hrádecko a Chrastavsko na starých pohlednicích, 2005
Chrastava v roce 1927 budova na rohu náměstí a dnešní Frýdlantské ulice býval hostinec „U černého orla“ (dnes elektroprodejna Rasl) zdroj: František Vydra - Vitalij Marek - Petr Prášil - Hrádecko a Chrastavsko na starých pohlednicích, 2005
Chrastava 1909 (archiv Jany Zahurancové)
Chrastava 1909 (archiv Jany Zahurancové)
Chrastava 1931 (archiv Jany Zahurancové)
Chrastava 1931 (archiv Jany Zahurancové)
Chrastava cca 1938 (archiv Jany Zahurancové)
Chrastava cca 1938 (archiv Jany Zahurancové)
1936 (archiv J.Peterka)
1936 (archiv J.Peterka)
Chrastava 1939 (archiv J.Peterka) v popředí je cihelna. V Chrastavě byly snad čtyři (komentář Tomáš Šreiber)
Chrastava 1939 (archiv J.Peterka) v popředí je cihelna. V Chrastavě byly snad čtyři (komentář Tomáš Šreiber)
archiv Jaroslava Hůlky
archiv Jaroslava Hůlky
archiv František Ošťádal - Maneo
archiv František Ošťádal - Maneo

Kronika Chrastavy Egona Wienera

 Počátkem roku 1683 mělo město Chrastava 715 obyvatel, a protože počasí má snahu opakovat to, co už jednou předvedlo, pak by chrastavští neměli být překvapeni, když zase u nich pořádně sprchne, toho roku nad Chrastavou vypukla taková bouře s krupobitím a průtrží mračen, že ještě sedmého dne poté kroupy neroztály. Chrastavští zemědělci měli po úrodě, povodeň nadto odnesla stodoly, stromy a lidé z přízemí se stěhovali do poschodí a jedna žena utonula.

Bouřilo i v okolí. Deset let po té, roku 1693 udeřil blesk do věže Habendorfského kostela (Stráž nad Nisou), kde srazil zvon a ten zabil právě zvonícího učitelova syna. A něco pro chrastavské úředníky:  před 216 lety, roku 1793 byl v Chrastavě zřízen magistrát. Odtud pak ten dnešní řád a pořádek. O dvacet let později, roku 1813 Chrastava nedobrovolně hostila dva a půl tisíce Francouzů. To byli ti, kteří po porážce roku 1812 utíkali z Ruska. Kronikář zaznamenal jednu ne nepodstatnou informaci - byli beze zbraní, jen důstojníci měli kordy.

Nebyli to však poslední vojáci, kteří se prošli chrastavským náměstím. Následovaly oddíly polsko-francouzské, které požadovaly na městu 6 vozů chleba, másla, masa, vína, pálenky, suken a kůže. Za nimi následovali "vestfálci" (1200 mužů) a po nich další Poláci a Italové. Z Chrastavy se stala křižovatka pro a protinapoleonských vojsk. Ti poslední pro jistotu ponechali ve městě posádku 300 vojáků. V té době rakouští husaři, jak zaznamenal kronikář, společně s pěchotou od Andělské hory zaútočili na "Italo-Poláky" (rozuměj napoleonské Francouze) a byli odraženi. "Italo-Poláky" pak vystřídali rakouští husaři, kteří se v Chrastavě rovněž "napakovali" a odešli k Žitavě.

Protože chrastavští si na tyhle kontribuce museli nějak vydělat, nepřekvapuje, že před 176 lety byla v Chrastavě na Jílovém potoku postavena Antonem Altmanem z Liberce přádelna vlny. I ta dala práci a obživu právě chrastavským občanům. A pokud Chrastavou netáhla žádná cizí vojska, kam s těžce vydělanými penězi? No přece do Spořitelny! Ta byla otevřena roku 1873. Jo chrastavští se mají! Takovou pestrou minulostí se může pochlubit jen málokteré město v našem kraji.

(zdroj: Brouzdání kolem Chrastavy - Příběhy, fejetony a dobové pohlednice Egona Wienera)

Chrastava v roce 1997 (archiv paní Odrážkové)
Chrastava v roce 1997 (archiv paní Odrážkové)
Chrastava-Hrádek 1980 (archiv Jany Zahurancové)
Chrastava-Hrádek 1980 (archiv Jany Zahurancové)
Chrastava v červenci 1913 (zdroj: https://deutschboehmen.de/index.php?title=Datei:Foto-AK-Kratzau-Veteranenfest-im-Juli-1913-Militaerorchester-Veteranen-Fahnentraeger-vor-Kaffee-schank.jpg)
Chrastava v červenci 1913 (zdroj: https://deutschboehmen.de/index.php?title=Datei:Foto-AK-Kratzau-Veteranenfest-im-Juli-1913-Militaerorchester-Veteranen-Fahnentraeger-vor-Kaffee-schank.jpg)
Chrastava v roce 1944 (zdroj: https://www.ebay.com)
Chrastava v roce 1944 (zdroj: https://www.ebay.com)
Chrastava 1900 (archiv Jany Zahurancové)
Chrastava 1900 (archiv Jany Zahurancové)
pohlednice Horní Chrastavy z přelomu 19. a 20. století. (archiv Jany Zahurancové)
pohlednice Horní Chrastavy z přelomu 19. a 20. století. (archiv Jany Zahurancové)
Chrastava1900_pohlednice vydaná ke 100.výročí narození rodáka malíře Josefa Führicha (archiv Jany Zahurancové)
Chrastava1900_pohlednice vydaná ke 100.výročí narození rodáka malíře Josefa Führicha (archiv Jany Zahurancové)
Chrastava 1905_dívčí měšťanská škola_ 1. pohled z na náměstí 1. máje a 2. pohled od Turpišovy ulice (archiv Jany Zahurancové)
Chrastava 1905_dívčí měšťanská škola_ 1. pohled z na náměstí 1. máje a 2. pohled od Turpišovy ulice (archiv Jany Zahurancové)
ledadlo u školy - archiv Jitky Marxové
ledadlo u školy - archiv Jitky Marxové
Snímek je použit jako pohlednice a odeslán roku 1966. Vypadá to tak, že fotka byla pořízena cca v roce 1956. (archiv Jany Zahurancové)
Snímek je použit jako pohlednice a odeslán roku 1966. Vypadá to tak, že fotka byla pořízena cca v roce 1956. (archiv Jany Zahurancové)
Chrastava -chorobinec-chudobinec-dětský domov 1912 (archiv Jany Zahurancové)
Chrastava -chorobinec-chudobinec-dětský domov 1912 (archiv Jany Zahurancové)
CHRASTAVA (1923) pohlednice vydaná jako upomínka na otevření české školy Zdroj: František Vydra - Vitalij Marek - Petr Prášil - Hrádecko a Chrastavsko na starých pohlednicích, 2005
CHRASTAVA (1923) pohlednice vydaná jako upomínka na otevření české školy Zdroj: František Vydra - Vitalij Marek - Petr Prášil - Hrádecko a Chrastavsko na starých pohlednicích, 2005
Chrastava na starém obrazu_pohlednice 1905 (archiv Jany Zahurancové)
Chrastava na starém obrazu_pohlednice 1905 (archiv Jany Zahurancové)
zdroj: Aukro
zdroj: Aukro
Chrastava 1905 (archiv Jany Zahurancové)
Chrastava 1905 (archiv Jany Zahurancové)
Na zdraví z Chrastavy (archiv Jany Zahurancové)
Na zdraví z Chrastavy (archiv Jany Zahurancové)
krásná paní zve do Chrastavy 1907 (archiv Jany Zahurancové)
krásná paní zve do Chrastavy 1907 (archiv Jany Zahurancové)
Chrastava v roce 1929 (zdroj: https://deutschboehmen.de ) Frýdlantská čp. 73
Chrastava v roce 1929 (zdroj: https://deutschboehmen.de ) Frýdlantská čp. 73
Hasiči u dnešního městského muzea - archiv Petra Tlacha
Hasiči u dnešního městského muzea - archiv Petra Tlacha
Chrastava Revoluční ulice_1936 zcela vpravo první česká škola (archiv Jany Zahurancové)
Chrastava Revoluční ulice_1936 zcela vpravo první česká škola (archiv Jany Zahurancové)

Chrastava na začátku 20. století

Pohled na město na soutoku Lužické Nisy a Jeřice přes nynější Revoluční ulicí. Chrastava má za sebou více než tisíciletou historii od nevelké osady Milčanů, tedy Lužických Srbů, až po průmyslové město. Na pohlednici odeslané v říjnu 1901 vidíme ještě nezastavěné plochy. Vpravo od vilky č.p. 399 za silnicí vyrostla zakrátko budova soudu, protože Chrastava bývala městem s pravomocí soudního okresu. Dnes je zde základní škola. Mohutná budova za vilkou je dívčí měšťanská škola vybudovaná v letech 1880-82 a za ní se tyčí monumentální kostel sv. Vavřince, který nynější novogotickou podobu získal v roce 1886. Je v něm umístěn i obraz nejslavnějšího chrastavského rodáka, malíře Josefa Fúhricha, Madona v zeleném. Nedaleko kostela je i rodný malířův dům, dnes jeho muzeum. Komíny vlevo od kostela patří bývalé Pollackově textilce zrušené před osmdesáti lety. Všechny domy v Revoluční ulici dosud stojí.

Chrastava (1921) Restaurace " U kotvy", která bývala na náměstí v prostorách dnešní prodejny potravin Winner zdroj: František Vydra, Vitalij Marek a Petr Prášil - Hrádecko — Chrastavsko na starých pohlednicích, 2005
Chrastava (1921) Restaurace " U kotvy", která bývala na náměstí v prostorách dnešní prodejny potravin Winner zdroj: František Vydra, Vitalij Marek a Petr Prášil - Hrádecko — Chrastavsko na starých pohlednicích, 2005
CHRASTAVA pohled z rohu náměstí do nynější Turpišovy ulice, budovy na levé straně dnes již nestojí (v 70. letech 20. století byly v těchto místech postaveny čtyři dvouposchodové obytné domy) (1934 ) zdroj: Vitalij Marek - Petr Prášil a František Vydra - Hrádecko a Chrastavsko na starých pohlednicích, 2005
CHRASTAVA pohled z rohu náměstí do nynější Turpišovy ulice, budovy na levé straně dnes již nestojí (v 70. letech 20. století byly v těchto místech postaveny čtyři dvouposchodové obytné domy) (1934 ) zdroj: Vitalij Marek - Petr Prášil a František Vydra - Hrádecko a Chrastavsko na starých pohlednicích, 2005
Chrastava_pohled od hostince U posledního Feniku (1919)směrem na Andělskou Horu (archiv Jany Zahurancové)
Chrastava_pohled od hostince U posledního Feniku (1919)směrem na Andělskou Horu (archiv Jany Zahurancové)
Chrastava 1908 (archiv J.Peterka)
Chrastava 1908 (archiv J.Peterka)
Chrastava 1909 (zdroj: https://www.ebay.com)
Chrastava 1909 (zdroj: https://www.ebay.com)
Chrastava v roce 1932 (zdroj: https://www.portafontium.eu )
Chrastava v roce 1932 (zdroj: https://www.portafontium.eu )
Chrastava 1935 (archiv Jany Zahurancové)
Chrastava 1935 (archiv Jany Zahurancové)
archiv František Ošťádal - Maneo
archiv František Ošťádal - Maneo
zdroj: https://pohlednice.sbiram.cz
zdroj: https://pohlednice.sbiram.cz
Chrastava 1936 (archiv Jany Zahurancové)
Chrastava 1936 (archiv Jany Zahurancové)
Chrastava 1939 (archiv J.Peterka)
Chrastava 1939 (archiv J.Peterka)
před rokem 1908 (archiv Mirka Pivoňky)
před rokem 1908 (archiv Mirka Pivoňky)
současnost (archiv Jany Zahurancové)
současnost (archiv Jany Zahurancové)
Restaurace Střelnice.. (archiv Pavel Štekl)
Restaurace Střelnice.. (archiv Pavel Štekl)
koloroval Jan Drozd
koloroval Jan Drozd
budova restaurace Střelnice byla zbourána v 80. letech 20. století kvůli stavbě tělocvičny. Snímek je z roku 1919 zdroj: František Vydra, Vitalij Marek a Petr Prášil - Hrádecko — Chrastavsko na starých pohlednicích, 2005
budova restaurace Střelnice byla zbourána v 80. letech 20. století kvůli stavbě tělocvičny. Snímek je z roku 1919 zdroj: František Vydra, Vitalij Marek a Petr Prášil - Hrádecko — Chrastavsko na starých pohlednicích, 2005
CHRASTAVA (1925) členové německého konzumního družstva Vorwárts před budovou restaurace „Střelnice“ zdroj: František Vydra, Vitalij Marek a Petr Prášil - Hrádecko — Chrastavsko na starých pohlednicích, 2005
CHRASTAVA (1925) členové německého konzumního družstva Vorwárts před budovou restaurace „Střelnice“ zdroj: František Vydra, Vitalij Marek a Petr Prášil - Hrádecko — Chrastavsko na starých pohlednicích, 2005
Chrastava (archiv J.Hůlka)
Chrastava (archiv J.Hůlka)
Chrastava 1928 (archiv Jany Zahurancové)
Chrastava 1928 (archiv Jany Zahurancové)

Unikátní snímek z počátků československé finanční stráže. Na snímku z Chrastavy z roku 1919 jsou kromě Italských legionáři, kteří pomáhali v té době střežit státní hranici, i dva příslušníci finanční stráže v "kolkovaných", tedy upravených rakouských stejnokrojích. Vlevo sedící vrchní komisař II. třídy nemá již na čapce rozetku s císařským orlíčkem a hodnost na límci má vyznačenu třemi stříbrnými 6 milimetrů irokými páskami. Vedle něj Vpravo sedící naddozorce má hodnost vyznačenu třemi hedvábnými šedozelenými páskami, přičemž první měla šíří 15 milimetrů a další dvě ší 6 mi metrů. Naddozorce má na čapce ještě rozetku, nelze však rozeznat, zda s orlíčkem, nebo již s naším Ivíčkem, Podle předpisu pro "kolkování" stejnokrojů finanční stráže mají mít ovšem oba dva na čapce zelený lipový lístek s iniciálkou ČRS.
zdroj: Jaroslav Beneš - FINANČNÍ STRÁŽ na severu Čech Katalog z výstav o historii finanční stráže v České Lípě, Cvikově a Rumburku, 2019

Chrastava v roce 1942 (zdroj: https://www.portafontium.eu )
Chrastava v roce 1942 (zdroj: https://www.portafontium.eu )
archiv J.Peterka
archiv J.Peterka
Budova byla původně postavená jako C. a K. okresní finanční úřad, později cukrárna (archiv Jan Drozd)
Budova byla původně postavená jako C. a K. okresní finanční úřad, později cukrárna (archiv Jan Drozd)
Chrastava - Revoluční ulice 1912 - Okresní soud, dnes ZŠ (archiv Jany Zahurancové)
Chrastava - Revoluční ulice 1912 - Okresní soud, dnes ZŠ (archiv Jany Zahurancové)
Malá Kostelní - Restaurace, kavárna Mohaupt (archiv Jany Zahurancové)
Malá Kostelní - Restaurace, kavárna Mohaupt (archiv Jany Zahurancové)
část dnešní Frýdlantské ulice směrem k náměstí, skupina dětí stojí před prodejnou knihkupectví a papírnictvím (archiv Mirek Pivoňka)
část dnešní Frýdlantské ulice směrem k náměstí, skupina dětí stojí před prodejnou knihkupectví a papírnictvím (archiv Mirek Pivoňka)
Pohled z autobusového nádraží do Žitavské ulice, většina domů byla zbourána po roce 1945, vpravo vpředu dům vybočující z řady je restaurace Lidový dům (archiv Mirek Pivoňka)
Pohled z autobusového nádraží do Žitavské ulice, většina domů byla zbourána po roce 1945, vpravo vpředu dům vybočující z řady je restaurace Lidový dům (archiv Mirek Pivoňka)
Chrastava v roce 1933 na místě dnešního autobusového nádraží bývalo náměstí Ludwig-Jahn-Platz (německý propagátor lidové tělovýchovy), bývala známá cukrárna a kavárna R. Pohla, dnešní Hasičský dům Zdroj: František Vydra - Vitalij Marek - Petr Prášil - Hrádecko a Chrastavsko na starých pohlednicích, 2005
Chrastava v roce 1933 na místě dnešního autobusového nádraží bývalo náměstí Ludwig-Jahn-Platz (německý propagátor lidové tělovýchovy), bývala známá cukrárna a kavárna R. Pohla, dnešní Hasičský dům Zdroj: František Vydra - Vitalij Marek - Petr Prášil - Hrádecko a Chrastavsko na starých pohlednicích, 2005
pohled od mostu přes Jeřici k nynějšímu autobusovému nádraží. Domy byly zbourány v roce 1945 (archiv Mirek Pivoňka)
pohled od mostu přes Jeřici k nynějšímu autobusovému nádraží. Domy byly zbourány v roce 1945 (archiv Mirek Pivoňka)
pohled z Liberecké ulice od hotelu Koruna směrem k náměstí (archiv Mirek Pivoňka)
pohled z Liberecké ulice od hotelu Koruna směrem k náměstí (archiv Mirek Pivoňka)
archiv František Ošťádal - Maneo
archiv František Ošťádal - Maneo
archiv Zlomax Maxík Zlomaxov
archiv Zlomax Maxík Zlomaxov
archiv Jakub Celler
archiv Jakub Celler
pohled na Chrastavu z kostelní věže (archiv Jany Zahurancové)
pohled na Chrastavu z kostelní věže (archiv Jany Zahurancové)
Chrastava v roce 1904 (zdroj: Historické fotografie)
Chrastava v roce 1904 (zdroj: Historické fotografie)
Chrastava 1917 (archiv Jany Zahurancové)
Chrastava 1917 (archiv Jany Zahurancové)
Chrastava v roce 1935 (zdroj: https://www.portafontium.eu )
Chrastava v roce 1935 (zdroj: https://www.portafontium.eu )
Chrastava v roce 1933 (zdroj: https://www.portafontium.eu )
Chrastava v roce 1933 (zdroj: https://www.portafontium.eu )
pohled na Chrastavu z kostelní věže_na snímku je ještě náhradní most po povodni 1898 než byl postaven most secesní, který bohužel zdolala povodeň 2010 (archiv Jany Zahurancové)
pohled na Chrastavu z kostelní věže_na snímku je ještě náhradní most po povodni 1898 než byl postaven most secesní, který bohužel zdolala povodeň 2010 (archiv Jany Zahurancové)
pohled na Chrastavu z kostelní věže (archiv Jany Zahurancové)
pohled na Chrastavu z kostelní věže (archiv Jany Zahurancové)
1940 (archiv J.Peterka)
1940 (archiv J.Peterka)
Chrastava v roce 1944 (zdroj: https://www.ebay.com )
Chrastava v roce 1944 (zdroj: https://www.ebay.com )
Chrastava cca 1912 (archiv Jany Zahurancové)
Chrastava cca 1912 (archiv Jany Zahurancové)
zdroj: Aukro
zdroj: Aukro
archiv J.Hůlka
archiv J.Hůlka
zdroj: Aukro
zdroj: Aukro
trochu neobvyklý pohled z května 1991. 🙂 (archiv Pavel Štekl)
trochu neobvyklý pohled z května 1991. 🙂 (archiv Pavel Štekl)
50 - 60.léta - foceno od hřbitova směrem k náměstí (archiv Jany Zahurancové)
50 - 60.léta - foceno od hřbitova směrem k náměstí (archiv Jany Zahurancové)
1952 (archiv T.Majer)
1952 (archiv T.Majer)
Jihozápadní pohled z Hřbitovní ulice. Dole vlevo průhled Muzejní ulicí na náměstí 1. máje. (komentář Čech Lands)
Jihozápadní pohled z Hřbitovní ulice. Dole vlevo průhled Muzejní ulicí na náměstí 1. máje. (komentář Čech Lands)
Snímek byl pořízen z místa mezi Cihlářskou a Libereckou ulicí. Blízké domy v pravé části fotky jsou v Luční ulici, louka s cestou "pod" kostelem je místo, kde dnes stojí školka u hřbitova a v levé části fotky jsou už vidět domečky na Střeleckém vrchu. Jde tedy o fotku zhruba ve směru od staré vodárny, ačkoli měl fotograf vodárnu asi 300 m za zády. (archiv Pavel Štekl)
Snímek byl pořízen z místa mezi Cihlářskou a Libereckou ulicí. Blízké domy v pravé části fotky jsou v Luční ulici, louka s cestou "pod" kostelem je místo, kde dnes stojí školka u hřbitova a v levé části fotky jsou už vidět domečky na Střeleckém vrchu. Jde tedy o fotku zhruba ve směru od staré vodárny, ačkoli měl fotograf vodárnu asi 300 m za zády. (archiv Pavel Štekl)
panorama Chrastavy někdy z roku 1943-4. Chrastava tehdy ještě byla součástí Říše. Tzn., že na horizontu nad Vítkovem nebyla žádná hranice, nejbližší hranice s Protektorátem Č-M byla na druhé straně, až za Hodkovicemi směrem na Turnov, tam kde se pod kopcem podjíždí viadukt. Radnice už je bez věže, na novou si musela počkat více než 60 let. Vidíte svůj dům, svoji ulici? Těším se na vaše reakce! (Samozřejmě, lidé z činžáků u náměstí a ze Střeláku mají smůlu, ti tu svůj dům nenajdou (archiv Pavel Štekl)
panorama Chrastavy někdy z roku 1943-4. Chrastava tehdy ještě byla součástí Říše. Tzn., že na horizontu nad Vítkovem nebyla žádná hranice, nejbližší hranice s Protektorátem Č-M byla na druhé straně, až za Hodkovicemi směrem na Turnov, tam kde se pod kopcem podjíždí viadukt. Radnice už je bez věže, na novou si musela počkat více než 60 let. Vidíte svůj dům, svoji ulici? Těším se na vaše reakce! (Samozřejmě, lidé z činžáků u náměstí a ze Střeláku mají smůlu, ti tu svůj dům nenajdou (archiv Pavel Štekl)
pohled z kopce mezi Panenskou Hůrkou a Bílým Kostelem směrem na Chrastavu. Fotka je z počátku 20. století. V popředí stojí budova přádelny, která ke konci války sloužila jako pracovní tábor pro mladé židovské dívky. Děly se tam opravdu zvěrstva, o kterých tu rozhodně nebudu psát. Jen zmíním, že v Chrastavě těch táborů kolem deseti, např. Barackenstadt (Drobné zboží za Elitexem), dále stály baráky na místě dnešní ČOVky, dále pod svatým Jánem směrem na Chrastavu, další byl ve fabrice u Komína, další bývalá stará STS ve Frýdlantské ulici. Firma Getewent plánovala stavbu gigantického tábora na polích "výzkumáku", ale naštěstí už ke stavbě nedošlo. Ale vraťme se k pohlednici. Napravo vidíme novostavbu Elitexu, tehdy přádelna Ignáce Klingera, ve středu fotky nalevo od dráhy budoucí Paradýz. Lesopark Paradýz vznikl až se stavbou Zámečku, který na této pohlednici ještě chybí. Ale hlavní silnice Chrastava-B. Kostel je zcela vlevo, to je dnešní dálnice u Zámečku. V pozadí je vidět centrum Chrastavy, kostel, hoření škola a v dáli Novoveský vrch a Jizerské hory. Netradiční pohled, moje oblíbená pohlednice 😉(autor příspěvku Pavel Štekl)
pohled z kopce mezi Panenskou Hůrkou a Bílým Kostelem směrem na Chrastavu. Fotka je z počátku 20. století. V popředí stojí budova přádelny, která ke konci války sloužila jako pracovní tábor pro mladé židovské dívky. Děly se tam opravdu zvěrstva, o kterých tu rozhodně nebudu psát. Jen zmíním, že v Chrastavě těch táborů kolem deseti, např. Barackenstadt (Drobné zboží za Elitexem), dále stály baráky na místě dnešní ČOVky, dále pod svatým Jánem směrem na Chrastavu, další byl ve fabrice u Komína, další bývalá stará STS ve Frýdlantské ulici. Firma Getewent plánovala stavbu gigantického tábora na polích "výzkumáku", ale naštěstí už ke stavbě nedošlo. Ale vraťme se k pohlednici. Napravo vidíme novostavbu Elitexu, tehdy přádelna Ignáce Klingera, ve středu fotky nalevo od dráhy budoucí Paradýz. Lesopark Paradýz vznikl až se stavbou Zámečku, který na této pohlednici ještě chybí. Ale hlavní silnice Chrastava-B. Kostel je zcela vlevo, to je dnešní dálnice u Zámečku. V pozadí je vidět centrum Chrastavy, kostel, hoření škola a v dáli Novoveský vrch a Jizerské hory. Netradiční pohled, moje oblíbená pohlednice 😉(autor příspěvku Pavel Štekl)
Chrastava v roce 1908 (AKON)
Chrastava v roce 1908 (AKON)
Elektrárna v Nádrařní ulici (1905) (archiv Václav Hrubeš)
Elektrárna v Nádrařní ulici (1905) (archiv Václav Hrubeš)
Bývalá mlékárna a řezník v Nádražní ulici - původně restaurace Zur Post (archiv Petr Mácha)
Bývalá mlékárna a řezník v Nádražní ulici - původně restaurace Zur Post (archiv Petr Mácha)
1.máj v roce 1958 (archiv Mirek Pivoňka)
1.máj v roce 1958 (archiv Mirek Pivoňka)
1. Máj v Chrastavě roku 1955 (archiv Mirek Pivoňka)
1. Máj v Chrastavě roku 1955 (archiv Mirek Pivoňka)
1. Máj v Chrastavě roku 1960 (archiv Mirek Pivoňka)
1. Máj v Chrastavě roku 1960 (archiv Mirek Pivoňka)
zdroj: https://www.ebay.com
zdroj: https://www.ebay.com
foceno skutečně z Vysoké a ta krásná škoda Octavia patřila mému strýci (archiv Aleš Zákoucký)
foceno skutečně z Vysoké a ta krásná škoda Octavia patřila mému strýci (archiv Aleš Zákoucký)
foceno ze Střeleckého Vrchu 😃 Posílám současnou z 9.1.2021 (foto Jana Zahurancová)
foceno ze Střeleckého Vrchu 😃 Posílám současnou z 9.1.2021 (foto Jana Zahurancová)
archiv Naděžda Greplová
archiv Naděžda Greplová
bývalá střelnice u Koruny, téžtam bývala restaurace Koruna - archiv Václav Hrubeš)
bývalá střelnice u Koruny, téžtam bývala restaurace Koruna - archiv Václav Hrubeš)
Dům č.p. 123 .. po pravé straně na samotném konci cyklostezky z Chrastavy na Bílý Kostel (archiv Aleš Zákoucký)
Dům č.p. 123 .. po pravé straně na samotném konci cyklostezky z Chrastavy na Bílý Kostel (archiv Aleš Zákoucký)
CHRASTAVA Bernichova restaurace v Nádražní ulici v Dolní Chrastavě, budova dosud stojí (1903) zdroj: Vitalij Marek - Petr Prášil a František Vydra - Hrádecko a Chrastavsko na starých pohlednicích, 2005
CHRASTAVA Bernichova restaurace v Nádražní ulici v Dolní Chrastavě, budova dosud stojí (1903) zdroj: Vitalij Marek - Petr Prášil a František Vydra - Hrádecko a Chrastavsko na starých pohlednicích, 2005
Lindnerův hostinec (zdroj: https://picclick.de)
Lindnerův hostinec (zdroj: https://picclick.de)
První máj roku 1952 (archiv Mirek Pivoňka)
První máj roku 1952 (archiv Mirek Pivoňka)
1. Máj v Chrastavě roku 1955 (archiv Mirek Pivoňka)
1. Máj v Chrastavě roku 1955 (archiv Mirek Pivoňka)
otka je z 1.máje asi rok 1981. (archiv Jany Zahuirancové)
otka je z 1.máje asi rok 1981. (archiv Jany Zahuirancové)
Tato fotografie vznikla zhruba před sto lety. Snímek vyfotil známý chrastavský fotograf G. Kadansky. (archiv Jany Zahurancové)
Tato fotografie vznikla zhruba před sto lety. Snímek vyfotil známý chrastavský fotograf G. Kadansky. (archiv Jany Zahurancové)
archiv Aleš Zákoucký
archiv Aleš Zákoucký
Jedna zimní, když napadlo trochu toho sněhu. Dneska už tahle fotka udělat nejde. (archiv Petr Mácha) komentář Pavel Štekl - Zajímavostí je název ulice Nový Domov. Je takový milý a hřejivý, ale jen málokdo tuší, že za tímto názvem je skryt strašný německý plán na novou Evropu bez Slovanů ve střední Evropě. V průběhu války a napadení Sovětského Svazu došlo k rozhodnutí o odsunu Čechů, Slováků a Poláků na dobitá území Ukrajiny, Běloruska a Ruska. Současně s tím, jak postupovala německá vojska územím Ukrajiny, docházelo k "osvobozování" vesnic obydlených německým obyvatelstvem. Bylo to např. ve Volyni a dalších částech západu SSSR. Vůdce rozhodl o jejich přesídlení na území říše a bylo nařízena výstavba dostatečných bytových kapacit pro tyto Němce z východu. V Chrastavě jim byly vystavěny bytové domy v takzvaném heimatstilu (styl domova, vlasti), a ulice pojmenována Neue Heimat - Nová Vlast. Po válce bylo přejmenováno na Nový Domov. 🙂
Jedna zimní, když napadlo trochu toho sněhu. Dneska už tahle fotka udělat nejde. (archiv Petr Mácha) komentář Pavel Štekl - Zajímavostí je název ulice Nový Domov. Je takový milý a hřejivý, ale jen málokdo tuší, že za tímto názvem je skryt strašný německý plán na novou Evropu bez Slovanů ve střední Evropě. V průběhu války a napadení Sovětského Svazu došlo k rozhodnutí o odsunu Čechů, Slováků a Poláků na dobitá území Ukrajiny, Běloruska a Ruska. Současně s tím, jak postupovala německá vojska územím Ukrajiny, docházelo k "osvobozování" vesnic obydlených německým obyvatelstvem. Bylo to např. ve Volyni a dalších částech západu SSSR. Vůdce rozhodl o jejich přesídlení na území říše a bylo nařízena výstavba dostatečných bytových kapacit pro tyto Němce z východu. V Chrastavě jim byly vystavěny bytové domy v takzvaném heimatstilu (styl domova, vlasti), a ulice pojmenována Neue Heimat - Nová Vlast. Po válce bylo přejmenováno na Nový Domov. 🙂

Dvě staré fotografie mé drahé ženy a Vy můžete zavzpomínat na 70´léta minulého století. Na první černobílé můžete hádat ulici a někteří i vzpomenout na sníh. Fotil tchán při procházce do města z Andělohorské. Bejvávala tu zima a bejvával tu sníh. Druhá barevná, tak ta všem připomene krásné dětství, ve kterém nebylo kalkukaček, internetu a množství programů v televizi. Místo se Vám uhodnou nepodaří, neb v té době ještě neexistuje. Můj budoucí tchán si takto naaranžoval děti v budoucí Polní ulici.

archiv Zlomax Maxík Zlomaxov

Tělocvična ve škole na náměstí, kde cvičil Sokol. Fotografie z kroniky chrastavského Sokola, kterou opatruje Míla Šírová.
Tělocvična ve škole na náměstí, kde cvičil Sokol. Fotografie z kroniky chrastavského Sokola, kterou opatruje Míla Šírová.
Foto z kroniky chrastavského Sokola - do třetice - rok 1947, příprava na slet.
Foto z kroniky chrastavského Sokola - do třetice - rok 1947, příprava na slet.
V kronice chrastavského Sokola, kterou opatruje Míla Šírová (rok 1948)
V kronice chrastavského Sokola, kterou opatruje Míla Šírová (rok 1948)
9.5. 1947,můj táta František v čele průvodu v civilu. (archiv František Svoboda)
9.5. 1947,můj táta František v čele průvodu v civilu. (archiv František Svoboda)

V roce 1968, při 100. výročí sboru

 se provedlo námětové cvičení na radnici a ještě se udělala ukázka staré techniky. Mimo to se udělalo i cvičení na školu. (autor příspěvku Petr Tlach)

něco k hasičské zbrojnici v Dolní Chrastavě

Fotografie ze stavby propagační věže naproti hasičské zbrojnici.
Fotografie ze stavby propagační věže naproti hasičské zbrojnici.
na "škváře" probíhaly i soutěže požárních družstev společnosti Textilana.
na "škváře" probíhaly i soutěže požárních družstev společnosti Textilana.

Hřiště za hospodou Střelnice bylo již dávno před "škvárou".

Pobřežní ulice, kousek za semaforem směrem na Vítkov (archiv Aleš Zákoucký)
Pobřežní ulice, kousek za semaforem směrem na Vítkov (archiv Aleš Zákoucký)
Chrastava - říčka Jeřice v roce 1911 Zdroj: František Vydra - Vitalij Marek - Petr Prášil - Hrádecko a Chrastavsko na starých pohlednicích, 2005
Chrastava - říčka Jeřice v roce 1911 Zdroj: František Vydra - Vitalij Marek - Petr Prášil - Hrádecko a Chrastavsko na starých pohlednicích, 2005

Pobřeží ulice č.p.274

bydleli tam moji prarodiče Tomkovi. Mám na ně krásné vzpomínky z dětství (archiv Aleš Zákoucký)

zdroj: https://www.ebay.com
zdroj: https://www.ebay.com
 skvělé foto Františka Hamáčka z roku 2008.
skvělé foto Františka Hamáčka z roku 2008.

začátek Nádražní ulice kolem roku 2000 - dnes PENNY.

(archiv Pavel Štekl)

po stranách Bukajovi a Tlukovi )) Jen pro zajímavost - prostřední domeček můžete dodnes vidět v Dolní Řasnici u Frýdlantu ve skanzenu lidových staveb pana Maršálka. Domek byl rozebrán a přesunut kolem roku 2005.
po stranách Bukajovi a Tlukovi )) Jen pro zajímavost - prostřední domeček můžete dodnes vidět v Dolní Řasnici u Frýdlantu ve skanzenu lidových staveb pana Maršálka. Domek byl rozebrán a přesunut kolem roku 2005.
Nádražní ulice - 30.léta (vlevo dnes Pošta) (archiv Pavel Štekl)
Nádražní ulice - 30.léta (vlevo dnes Pošta) (archiv Pavel Štekl)
1986 (archiv Daniel Růžička)
1986 (archiv Daniel Růžička)
archiv Iva Stepanikova
archiv Iva Stepanikova
cesta od odbočky nad Kolorou, dům rodiny Minaříkovych je jeden,naproti teď bydlí Radka Košnarova s rodiči a sestrou s rodinami (komentář: Pavla Nešetřilová)
cesta od odbočky nad Kolorou, dům rodiny Minaříkovych je jeden,naproti teď bydlí Radka Košnarova s rodiči a sestrou s rodinami (komentář: Pavla Nešetřilová)

fotky pro dnešní den, jsou z jara 1991

(archiv Pavel Štekl)

Cihlářská ulice

je to na tzv. kopci nad Kolorou, kde jsme bydleli v tom posledním baráčku vlevo. Naproti našeho domečku bydleli Němcovi, dále vlevo Šádkovi a Tomáškovi. Bylo mi v té době asi 5 let. V Koloře pracovala moje maminka v Kuchyni. Z toho tzv. KOPCE se bezva sáňkovalo a později také lyžovalo.

Kolora focená od hřbitova
Kolora focená od hřbitova
pohlednici z místa, které se za posledních 100 let docela proměnilo.
pohlednici z místa, které se za posledních 100 let docela proměnilo.

Pobřežní ulice

směrem od nádraží k dálničnímu mostu. Zcela nalevo je vidět dům - bývalý Svazarm, zcela napravo bývalá zelenina v Nádražní ulici. (archiv Pavel Štekl)

koloroval Jan Drozd
koloroval Jan Drozd

Kavárna Peuker v Chrastavské Nové Vísce

 (dnes již jen zkráceně Vísce). První chalupa nad odbočkou do Nové Vsi. Evidenční číslo 279. (komentář Pavel Štekl, archiv Jiří Klimeš)

Fotečka z května 1991.

Správný název ulice, která vede do obce Bílý Kostel je BĚLOKOSTELSKÁ. Osobně prodiskutováno s pracovníky Ústavu pro jazyk český. Přídavné jméno Bílý se mění na Bělo- a ten zbytek -kostelecká by znamenalo, že blízko Chrastavy leží Bílý Kostelec. Je to však Bílý Kostel, takže Bělokostelská. Ovšem nutno dodat, že názvy ulic MOHOU být chybně vytvořeny nebo dokonce MOHOU obsahovat gramatické chyby, takže Bílokostelecká je OK!  (archiv Pavel Štekl)

Dozadu do dílen jsem chodila s rodiči když ještě byla Mykana. Mamka tam dělala vedoucí dopravy 93 - 94 a taťka dělal řidiče. Další řidiči pan Štěch, Celler, Skála, Buryovi.
Dozadu do dílen jsem chodila s rodiči když ještě byla Mykana. Mamka tam dělala vedoucí dopravy 93 - 94 a taťka dělal řidiče. Další řidiči pan Štěch, Celler, Skála, Buryovi.

Procházka uličkou U komína, před 16 lety

(archiv Pavel Štekl)

Kuželna
Kuželna

Kostelní ulice

velká budova uprostŕed snímku byla zbourána někdy před rokem 1975, tu už nepamatuju. Hrázděný domek nalevo já jako malý také pamatuji, zbourali ho kolem roku 1981. Na jeho místě pak byly školní pozemky, kam jsme chodili okopávat mrkev.  (archiv Pavel Štekl)

Richtrův vrch

(archiv Pavel Štekl a současné foto Petr Mácha)

Barrandov v roce 1989

(archiv Pavel Štekl)
Barandov 1938 - archiv Pavla Pěcha
Barandov 1938 - archiv Pavla Pěcha
Pavel Štekl
Pavel Štekl
Jaroslav Oščátko
Jaroslav Oščátko
Jan Horváth
Jan Horváth

V roce 1999

jsme s kamarády vylezli na kostelní věž, nádherný výhled! Počasí sice nebylo nic moc, ale i tak, fotky a vzpomínky zůstanou! Pamatujete kluci? Jaroslav Oščátko, Jan Horváth(archiv Pavel Štekl)

Pohled z věže kostela cca v roce 1925

(archiv Pavel Štekl)

1991
1991
1939
1939
1999
1999

Dnes tu mám pro vás obrazový příběh jednoho domu,

který už tam, kde stával, dávno nenajdete. Mnozí z vás ho nejspíš už vůbec nepamatují! Fotky jsou z různých období - 1939, 1991, 1999. Poslední fotka už naznačuje důvod, proč musel být dům odstraněn. Dům určitě neměl jednoduchou historii, což naznačují i fotografie vojáků wehrmachu, kteří dům obývali, kam se doslova "nakvartýrovali", jak to sami popisují. Později byl dům obydlen několika v Chrastavě známými lidmi.

(autor příspěvku Pavel Štekl)

1939 - nápis na cedulce "Zubní ordinace"
1939 - nápis na cedulce "Zubní ordinace"
1939
1939
1999
1999
komentář Maggie Bull: Kavárna.... Když mamka dělala vedoucí v oděvech, tak tam chodila na oběd a já občas s ní. 😁 Teď to tam je jak fet doupě a vrakoviště. ☹️ Tam by byla hezká malá kavárna, klubík s venkovním posezením.
komentář Maggie Bull: Kavárna.... Když mamka dělala vedoucí v oděvech, tak tam chodila na oběd a já občas s ní. 😁 Teď to tam je jak fet doupě a vrakoviště. ☹️ Tam by byla hezká malá kavárna, klubík s venkovním posezením.

pár fotek z konce roku 1999.

(archiv Pavel Štekl)

Budova bývalého nábytku. Komentář  Maggie Bull: Bývalý Sepp. 😁 Mamka tam chvilku dělala vedoucí a já za ní chodila na návštěvu.
Budova bývalého nábytku. Komentář Maggie Bull: Bývalý Sepp. 😁 Mamka tam chvilku dělala vedoucí a já za ní chodila na návštěvu.
všechna ta místa si pamatuju z dětství, bývalou kovárnu na Bílokostelecké, sklad nábytku na Vítkovské, Městskou Kavárnu kde jsme s partou vychlastali mnoho hekťáků piva Vratislav 11* a lahví čerta (Rum/Griotka 50/50) i krásný původní starý most přes Jeřici, který společně s blízkým dvoupatrovým domem podemlela voda při povodni v r.2010.😢 (autor komentáře Jirka Bašík)
všechna ta místa si pamatuju z dětství, bývalou kovárnu na Bílokostelecké, sklad nábytku na Vítkovské, Městskou Kavárnu kde jsme s partou vychlastali mnoho hekťáků piva Vratislav 11* a lahví čerta (Rum/Griotka 50/50) i krásný původní starý most přes Jeřici, který společně s blízkým dvoupatrovým domem podemlela voda při povodni v r.2010.😢 (autor komentáře Jirka Bašík)
Bílokostelecká ulice, za pečovatelským domem,dnes obytný dům. Původně tam byla kovárna.
Bílokostelecká ulice, za pečovatelským domem,dnes obytný dům. Původně tam byla kovárna.

hostinec Volná vyhlídka 

stával v Andělohorské ulici z roku 1919 pak tam byl závodní klub textilany a naposled restaurace u Marušků

(autor příspěvku Mirek Pivoňka)

Anni Ederova - Do klubu jsme chodili sledovat televizi měli tu úplně první s tou malinkou obrazovkou když hráli hokej všichni fandili i když nikdo ten puk ani neviděl

hotel Koruna v Liberecké ulici 

postaven ve 40 letech 19.století, v sousední budově bývalo sídlo okresního soudu 1905

(autor příspěvku Mirek Pivoňka)

Okresní soud začal v Chrastavě působit již v roce 1850. Budova soudu v dnešní Revoluční ulici byla postavena cca roku 1908. A nyní je zde základní škola.

(komentář Jana Zahurancová)

Chrastavské Švýcarsko. 

Tak se kdysi nazývala oblast při silnici podél řeky Jeřice mezi Chrastavou a Novou Vsí, kde romantické údolí lemují skaliska a lesy. Turistům zde sloužil hostinec Lesní Domov; na historickém snímku je za restaurací patrné schodiště, které vedlo mezi skál.

(autor příspěvku Jan Milulička)

Pamatujete léto 1989?

Krásné horké prázdniny, kdy ve městě fungovaly jediné potraviny u kina, takže každý nákup znamenalo vystát 20 metrovou frontu před obchodem na košík, pak vystát frontu na pečivo a uzeniny v obchodě a nakonec ještě jednu frontu u pokladny? A pamatujete, že tehdy měla Chrastava svou "protrženou přehradu"? V kronice města Chrastavy o této události píše dr. Vydra toto: "8. července po bouři a vytrvalých deštích se protrhla sypaná hráz vodní nádrže rybářského svazu pod Bedřichovkou. Náhlý příval vody zatopil zahrádky a sklepy mnoha domů a na ulicích zůstal silný nános bláta. Také tato událost byla zaznamenána v televizním zpravodajství." Mám tu pár fotografií protržené přehrady, ovšem nevalné kvality, tehdy jsem začínal fotografovat, nebylo mi tehdy ještě ani 15 let, tak mi to odpusťte

(autor příspěvku Pavel  Štekl)

dnes stavebniny POKORNÝ - Frýdlantská ulice (archiv Jany Zahurancové)

Chrastava 1928
Chrastava 1928
Jahnův pomník ukrytý pod stromem za skupinkou lidiček_vlevo kavárna Pohl-dnes Dům hasičů_domy uprostřed již nestojí_cca 1925.
Jahnův pomník ukrytý pod stromem za skupinkou lidiček_vlevo kavárna Pohl-dnes Dům hasičů_domy uprostřed již nestojí_cca 1925.
Nádražní ulice - dříve Jahn-Platz, dnešní Dům hasičů místo bývalé kavárny Pohl_foto 2014
Nádražní ulice - dříve Jahn-Platz, dnešní Dům hasičů místo bývalé kavárny Pohl_foto 2014

Malé, trojúhelníkové prostranství v dnešní Nádražní ulici neslo původně jméno císaře Josefa II.

Zde se nacházel balvan s pamětní deskou tomuto lidovému císaři, která musela být po 1. světové válce odstraněna. V roce 1925 byla na kámen umístěna plaketa Friedrichu Ludwigu Jahnovi a také prostranství (náměstí) bylo nově pojmenováno po tomto nestorovi německého tělocvičného umění. Po r. 1945 zmizel i tento pomník. Dnes je na místě domů uprostřed snímku autobusové nádraží, kavárna POHL v levé části pohlednice je nyní Dům hasičů.

(Společnost přátel historie města Chrastavy)

Znovunalezená zrestaurovaná pamětní deska Friedricha Ludwiga Jahna je dnes v archivu Společnosti přátel historie města Chrastavy
Znovunalezená zrestaurovaná pamětní deska Friedricha Ludwiga Jahna je dnes v archivu Společnosti přátel historie města Chrastavy
Chrastava (60.léta) (zdroj:Orbis)
Chrastava (60.léta) (zdroj:Orbis)
Chrastava (60.léta) (zdroj:Orbis)
Chrastava (60.léta) (zdroj:Orbis)
Chrastava (60.léta) - Pobřežní, bývalý Nábytek už není a první dům na křižovatce také ne, byl ihned po povodních v 2010 zbourán
Chrastava (60.léta) - Pobřežní, bývalý Nábytek už není a první dům na křižovatce také ne, byl ihned po povodních v 2010 zbourán
Chrastava (60.léta) (zdroj:Orbis)
Chrastava (60.léta) (zdroj:Orbis)
Chrastava (60.léta) (zdroj:Orbis)
Chrastava (60.léta) (zdroj:Orbis)
Pavel Hudec a jeho bar Laura. (archiv Pavel Štekl)
Pavel Hudec a jeho bar Laura. (archiv Pavel Štekl)
Chrastava (60.léta) (zdroj:Orbis)
Chrastava (60.léta) (zdroj:Orbis)
Chrastava (60.léta) (zdroj:Orbis)
Chrastava (60.léta) (zdroj:Orbis)
Chrastava (60.léta) (zdroj:Orbis)
Chrastava (60.léta) (zdroj:Orbis)
Chrastava (60.léta) (zdroj:Orbis)
Chrastava (60.léta) (zdroj:Orbis)
Chrastava (60.léta) (zdroj:Orbis)
Chrastava (60.léta) (zdroj:Orbis)
Žitavská ulice (archiv Pavel Štekl)
Žitavská ulice (archiv Pavel Štekl)
Žitavská ulice (archiv J.Peterka)
Žitavská ulice (archiv J.Peterka)
Kašna 2009 (archiv Jany Zahurancové)
Kašna 2009 (archiv Jany Zahurancové)
Muzeum hasičské techniky 2011_několik let zde byl slet čarodějnic (archiv Jany Zahurancové)
Muzeum hasičské techniky 2011_několik let zde byl slet čarodějnic (archiv Jany Zahurancové)
Pohled na Chrastavu ze Střeleckého Vrchu 2015 (archiv Jany Zahurancové)
Pohled na Chrastavu ze Střeleckého Vrchu 2015 (archiv Jany Zahurancové)
Večerní osvětlení památníku povodně 2010 v Pobřežní ulici - foto 2014 (archiv Jany Zahurancové)
Večerní osvětlení památníku povodně 2010 v Pobřežní ulici - foto 2014 (archiv Jany Zahurancové)
Pohled na kostel sv.Vavřince 2008 (archiv Jany Zahurancové)
Pohled na kostel sv.Vavřince 2008 (archiv Jany Zahurancové)
morový sloup 2007 (archiv Jany Zahurancové)
morový sloup 2007 (archiv Jany Zahurancové)
2019 (foto Patrik Endrych)
2019 (foto Patrik Endrych)
Zná někdo další město, kromě Chrastavy, kde fungují tři pizzerie vedle sebe ? (archiv Jany Zahurancové)
Zná někdo další město, kromě Chrastavy, kde fungují tři pizzerie vedle sebe ? (archiv Jany Zahurancové)

První fotografie je z večírku pro děti - sál TEXTILANY v Horní Chrastavě, druhý snímek - sázení stromu / lípy / svobody na autobusovém nádraží v Chrastavě, tuším, že to byl rok 1968.

(archiv Jiří Klimeš)

Domnívám se, že tyto fotky pocházejí z počátku sedmdesátých let, jedná se o start " Chrastavské šlápoty " před Národním výborem.

(archiv Jiří Klimeš)

Koncem září 1978 projížděl po silnici č.13 z Ústí nad Labem do Liberce v doprovodu mnoha vozidel první československý kosmonaut, major Vladimír Remek. Na krátkou chvíli zastavila celá kolona nad Chrastavou U zámečku, kde lemovaly silnici stovky žáků z obou škol i mnoho občanů. Kosmonaut se podepsal do několika kronik pionýrských oddílů.

autor příspěvku Mirek Pivoňka

Dokumentární snímek z roku 1939, který zachycuje zatčení Boh. Honsy, když se vrátil do města několik měsíců po připojení tohoto území k tzv. Velkoněmecké říši. Po zatčení následovalo potupné a ponižující zacházení s ním na chrastavském náměstí.

(autor příspěvku Mirek Pivoňka)

Unikátní snímek z počátků československé finanční stráže. Na snímku z Chrastavy z roku 1919 jsou kromě Italských legionáři, kteří pomáhali v té době střežit státní hranici, i dva příslušníci finanční stráže v "kolkovaných", tedy upravených rakouských stejnokrojích. Vlevo sedící vrchní komisař II. třídy nemá již na čapce rozetku s císařským orlíčkem a hodnost na límci má vyznačenu třemi stříbrnými 6 milimetrů irokými páskami. Vedle něj Vpravo sedící naddozorce má hodnost vyznačenu třemi hedvábnými šedozelenými páskami, přičemž první měla šíří 15 milimetrů a další dvě ší 6 milimetrů. Naddozorce má na čapce ještě rozetku, nelze však rozeznat, zda s orlíčkem, nebo již s naším Ivíčkem, Podle předpisu pro "kolkování" stejnokrojů finanční stráže mají mít ovšem oba dva na čapce zelený lipový lístek s iniciálkou ČRS.
zdroj: Jaroslav Beneš - FINANČNÍ STRÁŽ na severu Čech Katalog z výstav o historii finanční stráže v České Lípě, Cvikově a Rumburku, 2019

Liberecká čp. 606 - 609 v roce 1972

(archiv Jany Zahurancové)

když už se zde uvádějí historické fotky Chrastavy, tak 40 let je už taky historie. Na Střeleckém vrchu se tráva nesekala, jen kosila kolem chodníčků (bahno a bahno). Lesy a staveniště byl ráj pro děti. Na místě dnešní "hroudy" byla o něco menší "hrouda", kde stávala bouda na materiál a bylo tam i zázemí pro dělníky. Po práci to děti rádi prolézaly i uvnitř, když se podplazily pod plechy. Východně od hroudy byla ještě další plechová bouda, ale menší. V okolí se pak našla i zabetonová kolečka. Jedno zmizelo až při rekonstrukci komunikací na sídlišti.

(autor příspěvku Petr Tlach)

Copak se nám to v Chrastavě klube v roce 2007 ?

(foto Jana Zahurancová) ..... PLus a později Penny market


PLUS-březen 2007 foto František Hamáček
PLUS-březen 2007 foto František Hamáček
Jaro je tu! (2002)
Jaro je tu! (2002)
Konec srpna 2010..
Konec srpna 2010..
Před 4506 dny se tyto fotky staly historií, pouhou vzpomínkou na starých fotografiích. Secesní most z roku 1907 na několika fotografiích, jak jsem jej zachytil v letech 2002-2010.

(autor příspěvku Pavel Štekl)

Vánoční pohoda 🙂 (2006)
Vánoční pohoda 🙂 (2006)
Už jen pár hodin mu zbývá... (7.8.2010 cca 9.00 hod.)
Už jen pár hodin mu zbývá... (7.8.2010 cca 9.00 hod.)

Tak tohle asi nikdo neuhodne. Co je toto?

Tak já to řeknu, na území Chrastavy byly v 80. letech vybudovány kryty pro vojenské jednotky, jsou jak přímo ve městě, tak v okolí. Dodnes je vlastní armáda, jsou zakonzervované a mají protiatomovou úpravu, takže přežít atom na území Chrastavy jde. (autor příspěvku Petr Tlach)

Ospalá Chrastava ještě vyspává včerejší kocovinu.
(autor příspěvku Zlomax Maxík Zlomaxov) 17.9.2023

Jakub Vavřich

Sice ještě užíváme teplých dnů, ale ochutnávka z období, kdy je teplá bunda a čepice nutnost, může některé z nás i skrze sněhovou pokrývku zahřát na duši. Zima 2022/2023 - Podvečer