Karolinino Údolí

30.12.2021
Peklo u Raspenavy (archiv Vlastimír Hájek )
Peklo u Raspenavy (archiv Vlastimír Hájek )
Peklo u Raspenavy (archiv Vlastimír Hájek )
Peklo u Raspenavy (archiv Vlastimír Hájek )
Peklo u Raspenavy (archiv Vlastimír Hájek )
Peklo u Raspenavy (archiv Vlastimír Hájek )

Peklo u Raspenavy

Osada pojmenovaná Peklo vznikala z křesťanské představy o místech hrozivých muk a úpěnlivě bědujících zatracených lidí. Toto pojmenování proto nesou například hlučné mlýny v hlubokých údolích nebo hostince či osady s ne příliš lichotivou pověstí. Opakem tohoto místa jsou lokality pojmenované Nebesa nebo Ráj, která se někdy nacházejí v blízkosti Pekla.Prvotní označení lokality poblíž Raspenavy je Frowergen in Heller (pocházející z roku 1601). Posléze název přecházel přes Höllner Schafferey (1713), Höllner Meyerhof (1780), Karolinenthal nebo Carolinenthal (1784), Karolinthal (1787), Karolinsthal (1790), až po Karolinthal (1834). Tento název platil do poloviny roku 1947, kdy byl na základě vyhlášky tehdejšího československého ministra vnitra Václava Noska změněn na Peklo.(zdroj: Wikipedia)
Peklo u Raspenavy (archiv Vlastimír Hájek )
Peklo u Raspenavy (archiv Vlastimír Hájek )
Peklo u Raspenavy (archiv Vlastimír Hájek )
Peklo u Raspenavy (archiv Vlastimír Hájek )
Peklo u Raspenavy (archiv Vlastimír Hájek )
Peklo u Raspenavy (archiv Vlastimír Hájek )

Peklo

 leží v údolí mezi Pekelským vrchem (487 m, Hóllberg, také Heideberg) na západě (podle něj se tamnímu panskému dvoru říkalo lidově Hollenhof, Pekelný dvůr) a východním Dubovým vrchem (474 m), který odděluje Peklo od Libverdy. Jižní výběžek Dubového vrchu se nazývá Gottschberg. Do osady byla řádná silnice přivedena až roku 1926. V údolí potoka byl roku 1986 vybudován rybník Petr. (odesl. 1947)

(zdroj: Miroslav Nevrlý, Pavel D. Vinklát Album starých pohlednic Frýdlantsko, 2009)

Název Peklo se nelíbil majiteli panství Clam-Gallasovi a osadu, vzniklou roku 1780 rozdělením pozemků panského dvora z roku 1601, nazval o čtyři roky později na počest své manželky Karolinino Údolí. Fotograf pohlednice stál na hřebeni Dubového vrchu v tzv. "Nebíčku", Zachytil jarní tvář této odlehlé osady, která patřila do území Lužce. Zleva se do údolí potoka sklánějí severní svahy Pekelského vrchu. (odesl. 1926)

(zdroj: Miroslav Nevrlý, Pavel D. Vinklát Album starých pohlednic Frýdlantsko, 2009)

Střed Pekla - Karolinina Údolí - 

přes Dubový vrch k Jizerským horám. Větší dům vpravo je bývalá škola, dnes hostinec Diana. Druhý dům na opačné straně silnice je bývalý hostinec čp. 407 z roku 1893. Do roku 1913 se jmenoval U Třešňové aleje, od roku 1925 U Čerstvého pramene. Dnes je obytným domem. Nalevo od středu pohlednice byla v provozu v letech 1887-1904 porcelánka Adolfa Roslera, jediný průmyslový podnik v obci. (odesl. 1943)

(zdroj: Miroslav Nevrlý, Pavel D. Vinklát Album starých pohlednic Frýdlantsko, 2009)

Karolinino Údolí

V místech, kde se Pekelský potok otáčí k západu, stávala od roku 1780 rychta čp. 11. Vletech 1834-50 v ní byla i škola, V 19. století se změnila v oblíbený hostinec Zelené luční údo urána byla teprve v sedmdesátých minulého století a nahradila ji nefo plechová stodola. Zmizela také hasičská zbrojnice (vpravo); na jejím místě dnes stojí kravín.

(zdroj: Miroslav Nevrlý, Pavel D. Vinklát Album starých pohlednic Frýdlantsko, 2009)

Peklo u Raspenavy (archiv Vlastimír Hájek )
Peklo u Raspenavy (archiv Vlastimír Hájek )

Dle wikipedie" V domě čp. 407 postaveném roku 1893 existovala od roku 1898 až do roku 1913 restaurace, která se jmenovala "U třešňové aleje". Pak zanikla, ale ve stejném objektu otevřel roku 1925 Hermann Krause jiné pohostinství, tentokrát pod názvem "U čerstvého pramene". Po jejím zrušení je z objektu obytný dům, jenž na počátku 21. století rekonstruoval Petr Bíma z Liberce. Po určitou dobu měl být v objektu také nevěstinec a po druhé světové válce se měl využívat též k podnikovým rekreacím. Druhý pekelský hostinec se jmenoval "V zeleném lučním údolí" (dle jiného zdroje "Zelené luční údolí"). Sídlil v objektu bývalé rychty poté, co její prostory opustila škola. Budova byla zbourána až během sedmdesátých let 20. století a nahradila ji plechová stodola. 

(archiv Jaroslav Chmelík, komentář Čech Lands)

Porcelánka Adolf Rösler 

založená 1887, kde dělali užitkový porcelán převážně pro Vídeň a Petrohrad. Až do noci 4.května 1907, kdy to všechno vyhořelo.

(autor příspěvku Jaroslav Chmelík)

Peklo u Raspenavy (Karolinental)-dům, kde v letech 1956-82 pobýval spisovatel Václav Kaplický. Vznikl zde mimo jiné román "Železná koruna", odehrávající se zčásti na Frýdlantsku. (archiv Pavel Paňouk Pavel)
Peklo u Raspenavy (Karolinental)-dům, kde v letech 1956-82 pobýval spisovatel Václav Kaplický. Vznikl zde mimo jiné román "Železná koruna", odehrávající se zčásti na Frýdlantsku. (archiv Pavel Paňouk Pavel)
peklo (foto Petr Bíma)
peklo (foto Petr Bíma)
Peklo v roce 1943 a 3.3.2015
Peklo v roce 1943 a 3.3.2015

Peklo v roce 1943 a 3.3.2015

Osada Peklo, kdysi po manželce Christiana Philippa Clam-Gallase pojmenovaná Karolintal, patřívala k Lázním Libverda, ale dnes je odlehlou součástí Raspenavy. Změnilo se tu vlastně jen málo: horské hřebeny rámující obzor zůstaly, louky se taktéž stále táhnou k obzoru a chaloupky se tulí k ovocným stromům Jenn křižovatce cest uprostřed Pekla je dnes místo hasičárny a hostince Krčma jen obří plechová hala seníku a kravín. Ale co je důležité: pohoda tu zůstala dodnes. 

Kamarád Petr Bíma, který tu bydlí, k tomu říká svoje: "Tady se snadno propadá pocitu, že jsou pořád prázdniny." 

zdroj: Jan a Šimon Pikousové - Marek Řeháček - Petr Kurtin - Jizerské hory včera a dnes, 2016

Peklo v roce 1935 a 17.3.2016

Řada proměn podhůří přináší zprávu o naději a lidské vytrvalosti. Do zchátralého domu v téměř opuštěné vsí Peklo se na počátku 21. století nastěhoval citlivý člověk - grafik Petr Bíma z Liberce. Starou hospodu, nazývanou v letech 1898-1913 U Třešňové aleje, opravil a usadil se v ní natrvalo. Žádné krátké nadšení: vytrval tu a dnes dokáže o minulosti vesničky Karolintal zasvěceně vyprávět. Starý název hospody nebyl samoúčelný, pekelské třešně bývaly vyhlášené, Na jaře se chodilo za jejich květy a na počátku léta je coby pozornost pro hosty dávalí v hostinci v misce na každý stůl.


(zdroj: Jizerské hory včera a dnes - Jan a Šimon Pikousové, Marek Řeháček, Petr Kurtin, 2016)