Štolpišská bouda

30.12.2021

Štolpišská bouda (1937)

byla postavena za první republiky u Staré Poutní cesty. Ke Štolpichu je to odtud jen pár set metrů. Bývala prý hojně navštěvována a tehdy dostala i lidové jméno U Žabích stehýnek, německy Froschschenkelbaude. Možná proto, že ten pokrm hostům nabízela, možná pro kvákání žab z blízkého rybníčku Netíku. Dnes je bývalá Štolpišská chata v soukromých rukou a pohostinské služby neposkytuje.
(zdroj: Miroslav Nevrlý, Pavel D. Vinklát Album starých pohlednic Frýdlantsko, 2009)