Brazilka

20.04.2021
foto: Milan Gruber Bouška
foto: Milan Gruber Bouška
foto: ze sbírky Tomáše Nováka
foto: ze sbírky Tomáše Nováka

Brazilka /Nová Brazílie/ Neu-Brasilien Brazilka

- tak se po 2.světové válce říkalo samotě u lesa na jihovýchodním úpatí Luže. Nacházela se přibližně 1 km od Dolní Světlé směrem k hranici.V srpnu 1929 zde byla otevřena horská restaurace "Neu-Brasilien", která ale fungovala pouze krátce, protože měla nedostatek hostů.

V roce 1934 měl být hostinec prodán v dražbě, bohužel žádný kupec o něj neprojevil zájem.Po 2. světové válce ještě nějaký čas sloužil jako rekreační zařízení.

Po roce 1954 se ocitl v nově zřízeném hraničním pásmu a kolem roku 1958 byl zbořen. Jeho zarostlé základy jsou dodnes dobře patrné.

autor příspěvku: Jaroslav Freier

Zimní pohlednice z konce třicátých let. Majitelem byl v té době Erwin Herkner.
Zimní pohlednice z konce třicátých let. Majitelem byl v té době Erwin Herkner.
Pohled z cesty směrem od bývalé sjezdovky „Na Třináctce“. Fotografováno zřejmě těsně po otevření hostince; ještě není postavena terasa a okna nejsou natřená. Bramborové pole v levé části snímku nahradil vzrostlý les a základy hostince jsou dnes též obklopeny džunglí náletových dřevin.
Pohled z cesty směrem od bývalé sjezdovky „Na Třináctce“. Fotografováno zřejmě těsně po otevření hostince; ještě není postavena terasa a okna nejsou natřená. Bramborové pole v levé části snímku nahradil vzrostlý les a základy hostince jsou dnes též obklopeny džunglí náletových dřevin.

BRAZILKA - NEU-BRASILIEN

Na dvou pohlednicích můžeme vidět dnes již neexistující podnik "Nová Brazílie" ("Neu-Brasilien"), který stával na úpatí Luže vlevo od cesty na Wache. Výletní hostinec s tanečním sálem a hostinskými pokoji byl postaven v roce 1929 panem Ruprechtem Baumerem, jehož velkým snem bylo údajně vycestovat do Brazílie, což se mu ovšem nepodařilo. Pan Baumer tak alespoň pojmenoval hostinec na památku svého nesplněného snu a vytvořil si na okraji Dolní Světlé svůj malý ráj. 

Muselo to být úžasné, klidné místo stranou od ruchu vesnice a pivo na terase s výhledem na svahy Plešivce, zlátnoucí v záři zapadajícího slunce, jistě chutnalo obzvlášť dobře.Se začátkem třicátých let však do zdejšího kraje dorazila hospodářská krize a dotkla se i podnikání pana Baumera. Hostinec se potýkal s nedostatkem hostů a pravděpodobně i s dluhy, a proto byl v roce 1934 dán do dražby za sumu 134 500 Kčs. Dražba skončila neúspěšně a nového majitele, pana Erwina Herknera, podnik získal až při další dražbě o rok později. 

Ten ho vlastnil pravděpodobně až do konce války. Po roce 1945 budova nějaký čas sloužila pro rekreaci zaměstnanců pražské poštovní správy a někdy po roce 1953 byla zbořena. Místní název "Brazilka" se přenesl na výše ležící mokřadní louku s výskytech chráněných rostlin.První fotografie pochází z doby před rokem 1938 (podle dvojjazyčného nápisu), druhá zřejmě z období těsně po otevření (ještě není postavena terasa). Za povšimnutí stojí krásný solitérní smrk, stojící napravo od hostince. 

Tento velikán musel být starý již v době pořízení fotografie, zároveň je ale vidět ještě na leteckých snímcích z roku 1975; samotný hostinec tak přežil minimálně o dvacet let a v té době mu již mohlo být kolem stovky. Pokud jste dočetli až sem, tak Vám děkuji za pozornost; užijte si pořádnou zimu, dokud trvá a budu se zde těšit na setkání opět příště!

autor příspěvku Pod Luží

foto: Milan Gruber Bouška
foto: Milan Gruber Bouška
foto: Milan Gruber Bouška
foto: Milan Gruber Bouška
foto: Milan Gruber Bouška
foto: Milan Gruber Bouška
foto: Jiří Dobrý
foto: Jiří Dobrý
Když udeří zima - Rübezahlbaude Waltersdorf (archiv J.Beneš) - pěkně je vidět již zbořený celní úřad
Když udeří zima - Rübezahlbaude Waltersdorf (archiv J.Beneš) - pěkně je vidět již zbořený celní úřad