Obecná škola Horní Světlá

11.04.2021
Kolem r.1960
Kolem r.1960
Kolem r.1930
Kolem r.1930

Obecná škola Horní Světlá

Horní Světlá čp. 110

Rok postavení:1841

Obecná škola v Horní Světlé byla v roce 1841 postavena nejprve jako přízemní objekt, a to nákladem 4.800 zlatých. Byla vysvěcena 11. května 1842 a předána obci k vyučování. Následkem nárůstu počtu žáků a rozšíření školy na dvoutřídní bylo v roce 1883 přikročeno k přístavbě prvního poschodí. Budova byla elektrifikována roku 1922.Posledním vyučovacím dnem (v německém jazyce, ale i vůbec) byl 6. květen 1945. Pod českou správou se škola formálně stala filiálkou školy v Dolní Světlé, ale pro nízký počet dětí z řad novoosídlenců se zde již nikdy nevyučovalo. V roce 1945 sídlila v přízemí budovy místní správní komise a následujícího roku byla zdejší škola zrušena. Objekt se poté stal rekreačním zařízením národního podniku Pragolak a později připadl Městskému národnímu výboru Kladno, resp. jeho odboru školství, který v bývalé škole pořádal dětské ozdravné pobyty. Koncem 80. let bylo zjištěno statické narušení budovy a následně vydán demoliční výměr. Po provedené demolici v roce 1990 zde měl vyrůst objekt nový, k uskutečnění tohoto záměru však již nedošlo a dosavadní vlastník se stavební parcely následně zbavil.

Zdroj:REICH, Eduard: Geschichte des Schulwesens im Bezirke Deutsch-Gabel, 1937

SCHUBERT, Edmund: Ortschronik von Oberlichtenwalde, 1997 PAVÝZA, Ladislav: Horní Světlá, ohlédnutí za minulostí

autor příspěvku Jaroslav Freier