Úsek J2. Oldřichov v Hájích

02.12.2020

Fotografie z frýdlantského muzea. Stavební firma Krušina stav, Bílá Třemešná. Stav po odstoupení pohraničí v roce 1938. Vídíme mimo normální provedení lomený a šikmý objekt, a také protipěchotní překážky, před zakopáním do země. Maskování objektů, rozpracovanost, kdy naše mladá republika měla odolat náporu Hitlerovců... A národ byl odhodlán! (autor příspěvku Ladislav Hanslik)