Zásadka

18.09.2021
Zásadka koncem 18. stol.
Zásadka koncem 18. stol.
Zásadka – kresba F. A. Hebera (kolem 1845)
Zásadka – kresba F. A. Hebera (kolem 1845)
Zásadka – dobové vyobrazení (kolem 1855)
Zásadka – dobové vyobrazení (kolem 1855)
Zásadka – pohlednice (1910)
Zásadka – pohlednice (1910)
foto Laso
foto Laso
foto Jaroslava Jechová
foto Jaroslava Jechová
foto Jaroslava Jechová
foto Jaroslava Jechová
Zásadka je zřícenina renesančního zámku, který byl vybudován na místě středověkého hradu na severním okraji Sychrova u Mnichova Hradiště v okrese Mladá Boleslav v nejsevernějším výběžku Středočeského kraje. Nachází se na ostrožně na levém břehu Jizery nad jejím soutokem s Mohelkou v nadmořské výšce 260 metrů. Od roku 1967 je zapsána jako kulturní památka.

Historie

Původně menší vladyckou tvrz nechal postavit některý z rytířů ze Zásadky, předpokládá se, že stavebníkem mohl být buď Ješek Ocas ze Zásadky nebo jeho bratr Ješek. První písemná zmínka o tvrzi pochází z roku 1406 v souvislosti s její koupí Matějem Pomazánkou ze Zlivi. V 15. století sídlo vlastnili Čuchové z Navarova a ze Zásady, kteří posléze upadli do dluhů a roku 1452 tvrz prodali Jiřímu z Poděbrad. Koncem 15. století za vlastnictví Frycka z Daliměřic je sídlo uváděno pod názvem Nová Zásadka, protože byla tvrz po změně majitelů zřejmě přestavěna a začala se označovat jako hrad. Za Jana Hrzána z Harasova (1520) a Petra Samšinského ze Samšiny (1539) se mluví o zpustlém zámku.

V roce 1560 Zásadku koupil Zikmund Vančura z Řehnic, který hrad posléze přestavěl na renesanční zámek. Stavební úpravy zde prováděl počátkem 17. století i Václav Budovec z Budova, který sídlo koupil v roce 1604. Po rychlém střídání majitelů získávají sídlo na konci 17. století definitivně Valdštejnové, kteří ho připojují k panství Mnichovo Hradiště. Za Valdštejnů došlo k postupnému úpadku místního hospodářství. Zámek pak byl užíván až do počátku 19. století, kdy ho obýval jen panský hajný. Roku 1790 zámek vyhořel, ale ještě v roce 1820 měl střechu. Stavba postupně chátrala, definitivně se proměnila ve zříceninu v druhé polovině 19. století. V držení Valdštejnů zůstala Zásadka až do roků 1945.

Stavební podoba

Tvrz a posléze zámek stával na levém břehu Jizery na svahu, který prudce spadá k řece.

Předchůdcem hradu byla gotická tvrz, jejíž podobu neznáme. Její součástí byla pravděpodobně čtverhranná věž u jihozápadního nároží, která se dochovala jen v podobě terénního reliktu. Čelo pozdějšího hradu chránily příkopy. Za nejstarší část dnešní zříceniny se považuje částečně zasypaný dvoutraktový palác s valeně zaklenutými suterény na severní straně. Celou severozápadní a jihozápadní stranu areálu později zaujímal výstavný renesanční palác, který přiléhal ke starší obvodové hradbě.

(zdroj: Wikipedia, https://www.hrady-zriceniny.cz/s_zasadka.htm)

Zásadka – pohlednice (1901)
Zásadka – pohlednice (1901)
Zásadka – pohlednice z 1. pol. 20. stol.
Zásadka – pohlednice z 1. pol. 20. stol.
foto Jaroslava Jechová
foto Jaroslava Jechová
foto Jaroslava Jechová
foto Jaroslava Jechová