Hašlerova chata

26.10.2021

Dornstbaude - Chata Na Trništi - Hašlerova chata - Hotel Murano.

V sedle Vysokého hřebenu byla již v roce 1813 známa zázračná studánka, u které roku Josef Klamt z Janova zbudoval křížovou cestu. Studánka i křížová cesta se stala cílem mnoha poutníků, a proto počátkem 20. století Josef Klamt postavil nedaleko studánky malou přízemní chatu, která zajišťovala příchozím jednoduché občerstvení. Turistů i poutníků přibývalo, a proto již roku 1913 nechal Klamtův zeť Stefan Jantsch přestavět chatku na velkou výletní restauraci, které se začalo říkat Dornstbaude - chata na Trništi.

V roce 1929 navíc vyrostla i osmnáct metrů vysoká rozhledna, ale s příchodem hospodářské krize ve 30. letech 20. století hostů ubývalo a obě stavby začaly chátrat. Rozhledna spadla za druhé světové války. Po roce 1945 byl výletní hostinec přejmenován na Hašlerovu chatu, která se stala rekreačním zařízením národního podniku Spolana Neratovice, ale dlouhodobě neudržovaný objekt musel být v roce 1985 zbourán. Po pěti letech na jeho místě vyrostla nová a na tehdejší dobu moderní budova, vystavěná podle plánů bratislavského Školprojektu, která měla sloužit k provozování škol v přírodě.

Později objekt získal nového majitele, který se nechal inspirovat ostrovem sklářů u Benátek, a hotel pojmenoval Murano. Název měl návštěvníka upozornit, že se nachází v Jizerských horách, tedy v kraji s bohatou sklářskou tradicí.

(zdroj: https://www.svetoutdooru.cz/vysoky-hreben-a-haslerova-chata/?fbclid=IwAR13IirWRjVyr8Wz_xngrbj2t3P7failEcKP_rsjy6D931ClLCQKwMmRxho)

Dornstbaude - Chata Na Trništi - Hašlerova chata - Hotel Murano.

Na Vysokém hřebeni nad Bedřichovem, na okraji Harcovského polesí, vznikla už na počátku 20. století jedna z mnoha horských chat Jizerských hor, a to při cestě do Harcova - dnes ji většina z nás zná jako Hašlerovu chatu (jméno Hotel Murano se příliš, snad i kvůli nezdařenému podnikání posledních let, neujal).

Počátky chaty Na Trništi spadají do konce 19. století a souvisí s poutním místem a léčivým pramenem opodál. Trništěm je mj. pojmenována skála asi půl kilometru vzdálená od dnešní "moderní" betonové stavby. O obou, poutním místě s léčivým pramenem i skále, kolovaly ve zdejším nářečí různé pověsti, dnes zaznamenané převážně ve zkratce ve starých německých průvodcích. Každopádně chata převzala název Dornstbaude (Češi říkají "Na Trništi") a ve své době byla velice vyhledávanou.

Od roku 1813 stála u léčivého pramene kaplička, později (1878) přibyla též křížová cesta (nechal zřídit Josef Klamt z Janova n. Nisou), od roku 1891 byla na skále Trništi zbudována vyhlídka (funkční podnes). Jelikož byl prostor Trniště a okolí hojně navštěvován, otevření občerstvení na sebe nedalo dlouho čekat.

První hospoda měla podobu přízemního objektu se sedlovou střechou a zahrádkou. V roce 1913 došlo k první větší přestavbě, z hospůdky se stala výletní restaurace, velkorysá dřevěná stavba s mansardovou střechou a zvoničkou, venku nechyběla prostorná zahrádka. Ve 20. letech 20. století k chatě přibyla věž, vlastně 18 m vysoká rozhledna, ta během druhé světové války bohužel spadla.

Osudy po roce 1945. První změna - přejmenování chaty na Hašlerova chata (lidově Hašlerka). Posléze změnila majitele na Spolanu Neratovice, n. p., v 80. letech pak byla z havarijních důvodů stržena a nahrazena monumentálním stavebním počinem odpovídajícím vkusu tehdejší představy o rekreování. Olbřímí betonový kolos stojí v sedle hřebenu podnes. V současnosti bez provozu, pouze s výmluvnou cedulkou, že rekonstrukce hotelu "právě" probíhá (již několik let). Průčelí objektu tvoří torza nápisů Hotel Murano a Hašlerova chata.Zdroj: Jana Mejzrová, Jizerskohorské chaty - Dornstbaude - Hašlerova chata (Krkonoše - Jizerské hory, duben 2005).

(fotografie z archivu Liberec Starý Harcov- Reichenberg Alt Harzdorf)

Dornstbaude ještě s věží (rozhlednou) nad celým komplexem okolo roku 1938. (Obr. z: Archiv Mnichov, BayHStA, SdA Bildersammlung, Pohlednice č. 13472, Trniště u Hraničné).
Dornstbaude ještě s věží (rozhlednou) nad celým komplexem okolo roku 1938. (Obr. z: Archiv Mnichov, BayHStA, SdA Bildersammlung, Pohlednice č. 13472, Trniště u Hraničné).
Chata Na Trništi se v době svého největšího turistického rozkvětu (cca 30. léta 20. století) honosila svou objemností a komfortem. Byla opatřena vyhlídkovou věží (Gablonzer Tagblatt uvádí věž vysokou 32 metrů), která ovšem nepřežila druhou světovou válku. V týdnu prý visela na chatě zelená vlajka, v noci bylo Trniště označeno červeným světlem. V objektu se nacházel vinný sklípek a pivnice, také bar a taneční parket, který lemovaly lóže s fantazijními výjevy a pohádkovým lesem... (zdroj: Luxdorf/Lukášov)
Chata Na Trništi se v době svého největšího turistického rozkvětu (cca 30. léta 20. století) honosila svou objemností a komfortem. Byla opatřena vyhlídkovou věží (Gablonzer Tagblatt uvádí věž vysokou 32 metrů), která ovšem nepřežila druhou světovou válku. V týdnu prý visela na chatě zelená vlajka, v noci bylo Trniště označeno červeným světlem. V objektu se nacházel vinný sklípek a pivnice, také bar a taneční parket, který lemovaly lóže s fantazijními výjevy a pohádkovým lesem... (zdroj: Luxdorf/Lukášov)
Dnešní stav (2015), zadní vchod Murana.
Dnešní stav (2015), zadní vchod Murana.
Architektonické řešení chaty aneb Dobová megalomanie.
Architektonické řešení chaty aneb Dobová megalomanie.
Rozšířená cesta od Hašlerky směrem k Weberovce (2015).
Rozšířená cesta od Hašlerky směrem k Weberovce (2015).

Vizualizace

Hašlerova chata v roce 1931 a 8.4.1997

 V Hraničné, v lesích Vysokého hřebene, se nachází zázračný pramen, u něhož dal Josef Klamt roku 1878 zřídit křížovou cestu. Rostoucí návštěvnosti pohotově využil Johann Klamt, který nabízel poblíž občerstvení v malé chatce. Pozdější vlastník nemovitosti Stefan Jantsch zde pak provozoval chatu zvanou Dornstbaude, kterou postupně rozšiřoval. V roce 1929 nechal dokonce přistavět štíhlou věž, která však nikdy nesloužila k výstupům výletníků, Věž spadla kolem roku 1945 a bouda byla po válce přejmenována na Hašlerovu chatu. Ta byla odstraněna v roce 1985 a později nahrazena hotelem.

 (zdroj: Jizerské hory včera a dnes - Jan a Šimon Pikousové, Otomar Simm, František Mrva a Petr Kurtin, 2001)

Janov nad Nisou s Hraničnou, Trništěm jako skalní vyhlídkou a Trništěm jako poutním místem. Zcela vpravo nahoře snad první restaurace na Trništi?
Janov nad Nisou s Hraničnou, Trništěm jako skalní vyhlídkou a Trništěm jako poutním místem. Zcela vpravo nahoře snad první restaurace na Trništi?
Dobový inzerát z počátku 30. let 20. století lákající turisty na pobyt Na Trništi (Obr. z: Jahrbuch des Deutschen Gebirgsvereines für Jeschken- und Isergebirge in Reichenberg, 1931, s. 184).
Dobový inzerát z počátku 30. let 20. století lákající turisty na pobyt Na Trništi (Obr. z: Jahrbuch des Deutschen Gebirgsvereines für Jeschken- und Isergebirge in Reichenberg, 1931, s. 184).
Žánrovka s chatou Na Trništi. Výletníci u vchodu. 30. léta 20. století. Archiv P. Bradáč
Žánrovka s chatou Na Trništi. Výletníci u vchodu. 30. léta 20. století. Archiv P. Bradáč
Dornstbaude bez věžičky, letní sezona.
Dornstbaude bez věžičky, letní sezona.
Rekreanti na Hašlerce.
Rekreanti na Hašlerce.
Zimní výjev z chaty.
Zimní výjev z chaty.
Hotel z boku (2015).
Hotel z boku (2015).
Hotel Hašlerova chata, na malé ceduličce vchodových dveří upozornění, že právě probíhá rekonstrukce hotelu (2015, jaro).
Hotel Hašlerova chata, na malé ceduličce vchodových dveří upozornění, že právě probíhá rekonstrukce hotelu (2015, jaro).
zdroj: https://ea-architekti.cz/Prestavba-hotelu-Haslerka-Janov-nad-Nisou
zdroj: https://ea-architekti.cz/Prestavba-hotelu-Haslerka-Janov-nad-Nisou
zdroj: https://ea-architekti.cz/Prestavba-hotelu-Haslerka-Janov-nad-Nisou
zdroj: https://ea-architekti.cz/Prestavba-hotelu-Haslerka-Janov-nad-Nisou
zdroj: https://ea-architekti.cz/Prestavba-hotelu-Haslerka-Janov-nad-Nisou
zdroj: https://ea-architekti.cz/Prestavba-hotelu-Haslerka-Janov-nad-Nisou