Starý a nový pivovar

16.12.2021
Hodkovice nad Mohelkou  (zdroj: https://deutschboehmen.de )
Hodkovice nad Mohelkou (zdroj: https://deutschboehmen.de )

Hodkovice nad Mohelkou 1902

Pohlednice z roku 1902 zachycuje v průhledu Poštovskou ulicí oba hodkovické pivovary. Nový, dokončený o dva roky dříve, stojí dodnes u silnice na levém břehu říčky Mohelky, ale pivo se v něm již dlouho nevaří. Mohutný dům je opraven a slouží jako polyfunkční objekt pro různé firmy. Ze starého pivovaru na pravém břehu zůstala dodnes zachována jen mohutná zeď do ulice (již bez brány) a značně sešlý, dnes obytný dům čp. 256 zcela vlevo dole. Stojí i budova naproti němu přes ulici, i když již poněkud přestavěná. Hodkovice, poprvé uváděné pod českým jménem již v polovině 12. století, se od roku 1836, kdy zde Konrad Blaschka založil první textilní továrnu, staly postupně žívým průmyslovým městečkem, jehož náměstím procházela od roku 1818 říšská silnice z Prahy do Liberce. Neúnosně se zvyšující dopravní ruch byl až roku 1973 sveden novou dálnicí údolím Mohelky mimo město.

Pivovar Wilhelma Swobody v Hodkovicích nad Mohelkou (1912)

První zprávu o vaření piva v Hodkovicích, městě na někdejší česko-německé jazykové hranici, máme již z roku 1540. Zřejmě však nešlo o pivovar se stojatým hvozdem v popředí, který koupila rodina Swobodova a roku jej 1908 uzavřela.
V té době totiž již osm let vařil jejich nový pivovar, zachycený v pozadí a postavený
v letech 1899-1900 nákladem 800 tisíc korun. Jeho zvláštností je, že postrádá sladovnu. Přelom století, kdy vznikl, to je už doba velkých sladoven, odkud mohlo být výhodnější slad nakupovat. Proslulá jimi byla například Olomouc. Podíváme-li se na pivovar Wilhelma Swobody blíže, vpravo vidíme kotelnu s komínem, na ni navazuje varna, obytný a kancelářský trakt a nakonec chladné hospodářství s ležáckými sklepy. Nepracoval dlouho - jen do roku 1925.
(zdroj: kalendář Za pivem Libereckým krajem, 2015)

Hodkovice nad Mohelkou -  Nový pivovar dal postavit Vilém Svoboda, majitel pivovaru starého. Ročně mohl vyrobit až 36 tisíc hektolitrů piva, ale příliš se mu nedařilo a v roce 1925 skončil. Pohled je z roku 1905.  (zdroj: https://www.hodkovicenm.cz/cs/aktuality/dobove-fotografie-hodkovic-nad-mohelkou.html)
Hodkovice nad Mohelkou - Nový pivovar dal postavit Vilém Svoboda, majitel pivovaru starého. Ročně mohl vyrobit až 36 tisíc hektolitrů piva, ale příliš se mu nedařilo a v roce 1925 skončil. Pohled je z roku 1905. (zdroj: https://www.hodkovicenm.cz/cs/aktuality/dobove-fotografie-hodkovic-nad-mohelkou.html)