Jablonecká střelnice

01.10.2021
archiv Zbyněk Prokopič
archiv Zbyněk Prokopič
archiv Zbyněk Prokopič
archiv Zbyněk Prokopič

JABLONECKÁ STŘELNICE - 1906

V roce 1869 byl spolkem zakoupen pozemek, na kterém byl dle plánů arch. Marasse postaven objekt střelnice. Základní kámen byl položen 8. května 1870 a přesně po roce došlo k jeho slavnostnímu otevření. Po přestavbě roku 1888 přibyla střelecká stanoviště, roku 1890 byl založen park, dvě prostranství pro konání zábav, hudební pavilon a šenk s kuželnou. Do současnosti se však zachoval pouze název Střelnice svědčící o pestré a bohaté minulosti tohoto místa a především o jeho původním určení.

(color Fotočas) ZDROJ : info@shooting-loyd.cz

archiv Zbyněk Prokopič
archiv Zbyněk Prokopič
archiv Zbyněk Prokopič
archiv Zbyněk Prokopič
1910 (archiv Karl W. Schubsky)
1910 (archiv Karl W. Schubsky)

Památník císaře Františka Josefa I. na Střelnici

O jabloneckých sochách

V Jablonci byl již roku 1760 založen střelecký spolek, který se později usídlil ve Střeleckém parku. Ten byl vybudován dle plánů arch. Marasse. V době největší spolkové slávy se představitelé spolku rozhodli zřídit ve Střeleckém parku monumentální památník Františka Josefa I. Podnětem k tomu se stalo všeobecně oslavované 60. výročí mocnářova panování v roce 1908. Hlavní zásluhu na vybudování si připsal major "Schützenkorpsu" Heinrich Endler, dále starosta Adolf H. Posselt a též předseda čestného prezidia Wilhelm baron von Medinger, velkostatkář z Malé Skály.

Vlastní práce se ujal významný západočeský sochař Adolf Mayerl. Ten navrhl umístit památník na jižní straně rozlehlého promenádního prostranství Střeleckého parku. Pozadí tvořil lesem porostlý svah, z přední strany k němu stoupalo prostorné schodiště. Architektonické řešení podstavce navrhl ředitel zdejší c. k. umělecko-řemeslné školy Moritz Knab. Jako materiál byla zvolena žula z lomu na Bukové nad Horním Maxovem.

Po šesti schodech se dalo vystoupit na terasu, na níž se zvedal 3,2 m vysoký podstavec vlastního pomníku. Na další stupeň, který byl opatřen balustrádami, vedly tři čtvrtkruhové schody. Obloukovými balustrádami byla ohraničena i celá stavba, která byla 8,5 m široká a na zadní straně 19,5 m dlouhá. Dvanáct schodů vedlo od úpatí až na násep, který za pomníkem přecházel v 60 m dlouhé a 10 m široké plató. Na podstavci stál pomník císaře vysoký 2,8 m. Mayerlův císař byl oblečen do maršálské uniformy s kabátem, na hlavě měl klobouk s chocholem. František stál mírně předkročen, levou rukou se lehce opíral o šavli. Barva pomníku byla matně bronzová a se šedomodrým granitem podstavce a s okolím působila dojmem klidné harmonie. Bronzovou sochu odlila firma A. Josef Selzer ve Vídni, kamenické práce dodal Johann Hujer ze Smržovky a stavbu provedl stavitel Johann Schwalm.

Na přední straně podstavce byl vytesán nápis "Franz Josef I.", vzadu pak byla upevněna bronzová deska s tímto německy psaným textem: "K 60. jubileu vlády Jeho Majestátu císaře Františka Josefa I. zřízeno c. k. priv. Střeleckým spolkem z darů patriotických občanů německého města Jablonec n. N. a s příspěvkem Společnosti pro podporu německé vědy, umění a literatury v Čechách. Odhaleno při oslavě 150letého výročí založení spolku 14. srpna 1910 za působnosti majora Heinricha Endlera."

Odhalení proběhlo pod záštitou arcivévody Ferdinanda Karla, za přítomnosti četných střeleckých spolků a tisíců lidí z celého kraje. Střelci vydali bohatě ilustrovaný slavnostní spis sepsaný Karlem R. Fischerem. A přestože pomník nestál ve městě - jak si zpočátku mnozí přáli - sotva by se pro něj našlo lepší místo. Tak o události psal dobový tisk.

V období první republiky byly všechny památky Habsburků odstraněny. Po někdejším Střeleckém spolku, parku a pomníku zůstal do dnešních dnů jenom název Střelnice.

Václav Vostřák, Otokar Simm

zdroj: https://www.mestojablonec.cz/cs/mesto/jablonecky-mesicnik/03-2009/pamatnik-cisare-frantiska-josefa-i-na-strelnici.html

Krása původní jablonecké střelnice Základní kámen byl položen 8. května 1870 a přesně po roce došlo k jeho slavnostnímu otevření. Po přestavbě roku 1888 přibyla střelecká stanoviště, roku 1890 byl založen park, dvě prostranství pro konání zábav, hudební pavilon a šenk s velkým sálem.  (color Fotočas )
Krása původní jablonecké střelnice Základní kámen byl položen 8. května 1870 a přesně po roce došlo k jeho slavnostnímu otevření. Po přestavbě roku 1888 přibyla střelecká stanoviště, roku 1890 byl založen park, dvě prostranství pro konání zábav, hudební pavilon a šenk s velkým sálem. (color Fotočas )
Střelnice. Pohlednice prošlá poštou v roce 1910. (archiv J.Peterka)
Střelnice. Pohlednice prošlá poštou v roce 1910. (archiv J.Peterka)
archiv O.Musil
archiv O.Musil
Na pozadí nová jablonecká Střelnice, pod ní dnešní Turnovská silnice s dvěma domky a nám všem také známý "balvan". Ten při pozdějším rozšiřování silnice musel být posunut na dnešní místo, aby nepřekážel. Dnes také nikdo asi neví, že na lukách pod domky a balvanem byl kdysi malý rybník, který byl také později zasypán. čti : ...v roce 1869 byl spolkem zakoupen pozemek, na kterém byl dle plánů arch. Marasse postaven objekt střelnice. Základní kámen byl položen 8. května 1870 a přesně po roce došlo k jeho slavnostnímu otevření. (color Fotočas)
Na pozadí nová jablonecká Střelnice, pod ní dnešní Turnovská silnice s dvěma domky a nám všem také známý "balvan". Ten při pozdějším rozšiřování silnice musel být posunut na dnešní místo, aby nepřekážel. Dnes také nikdo asi neví, že na lukách pod domky a balvanem byl kdysi malý rybník, který byl také později zasypán. čti : ...v roce 1869 byl spolkem zakoupen pozemek, na kterém byl dle plánů arch. Marasse postaven objekt střelnice. Základní kámen byl položen 8. května 1870 a přesně po roce došlo k jeho slavnostnímu otevření. (color Fotočas)
Střelnice. Pohlednice prošlá poštou v roce 1933 (J.Peterka)
Střelnice. Pohlednice prošlá poštou v roce 1933 (J.Peterka)
JABLONECKÁ STŘELNICE  Okolorovaná čb. fotografie jablonecké střelnice z doby kolem roku 1900 a méně, jelikož ještě nejsou položeny tramvajové koleje. a Věže jsou ale nádherné...🧐 (color Fotočas)
JABLONECKÁ STŘELNICE Okolorovaná čb. fotografie jablonecké střelnice z doby kolem roku 1900 a méně, jelikož ještě nejsou položeny tramvajové koleje. a Věže jsou ale nádherné...🧐 (color Fotočas)
To nejsou "DVĚ VĚŽE" z filmu "Pán prstenů" - to jsou dvě věže z jablonecké Střelnice 1915 - Pohled na budovu Střelnice od staré Pražské ulice(Color Fotočas)
To nejsou "DVĚ VĚŽE" z filmu "Pán prstenů" - to jsou dvě věže z jablonecké Střelnice 1915 - Pohled na budovu Střelnice od staré Pražské ulice(Color Fotočas)
Ze Střelnice - snímek před rokem 1900 (archiv David Pavlis)
Ze Střelnice - snímek před rokem 1900 (archiv David Pavlis)
Jablonec ze Střelnice ještě jednou tentokrát před kamennou zídkou a kousek více do leva 🙂(archiv David Pavlis)
Jablonec ze Střelnice ještě jednou tentokrát před kamennou zídkou a kousek více do leva 🙂(archiv David Pavlis)
zdroj: Aukro
zdroj: Aukro
Pohled na Jablonec od Schützenhausu (Střeláku) na dobové pohlednici.Takzvaná Panorama Terrasse. (archiv Václav Honzejk)
Pohled na Jablonec od Schützenhausu (Střeláku) na dobové pohlednici.Takzvaná Panorama Terrasse. (archiv Václav Honzejk)
archiv David Pavlis
archiv David Pavlis