Hodky

05.12.2021
Opravená silnice ve vesnici Hodky, části Světlé pod Ještědem
Opravená silnice ve vesnici Hodky, části Světlé pod Ještědem
Jižní část vesnice
Jižní část vesnice

Pohlednice odeslaná roku 1904 zobrazuje již zaniklou Pacltovu hospodu v Hodkách. Místem, kde kdysi stávala, vede dnes silnice do Liberce. Hodky jsou patrně nejmladší obcí českého Podještědí - malebného zemědělského kraje na jižních svazích Ještědského hřbetu. První zmínka o Hodkách je až z roku 1779. Lidé se zde živili podhorským zemědělstvím, hojně se zde pěstovala zejména drůbež. Práci nacházeli lidé také v okolních vápencových lomech, z nichž největší byl tehdy na blízkém Čihadníku. V tomto lomu byla také odkryta jeskyně nazvaná Apolinova, po postavě, kterou spisovatelka Karolina Světlá uvádí ve svém románu Frantina z roku 1870. Další práce v lomu jeskyni zničily.

Dům čp. 60
Dům čp. 60
Zastávka
Zastávka