Chata Na Stříbrníku

30.10.2021
(zdroj: kalendář Liberecko podrobněji)
(zdroj: kalendář Liberecko podrobněji)
zdroj: https://deutschboehmen.de )
zdroj: https://deutschboehmen.de )

Chata na Stříbrníku v roce 1937

(zdroj: https://mirasafa.lbcfree.net )


Přírodní památka Stříbrník (Silbern Berg) - je morfologicky význačný vypreparovaný čedičový vrchol, tvořen zbytkem sopouchu se třemi výraznými a vůči sobě paralelně posunutými vrcholy. Olivinický čedič má jasně strukturovanou téměř vodorovně sloupcovitou odlupčivost, nám všem dobře známou z "Panské skály" u Práchně, ovšem o mnoho výraznější. V hornině jsou nápadné až 3cm velké vzrostlice agregátů rhönitu, vzniklé přeměnou krystalů amfibolu. Díky geologickému podkladu tvoří přírodní památka ostrůvek pestré teplomilné vegetace. Jedná se o jedinou známou přírodní lokalitu tohoto druhu v okolí. V prostoru se zdržuje a hnízdí chráněný Výr velký.

(zdroj: https://www.infocesko.cz/content/machuv-kraj-vrch-stribrnik-u-hamru-na-jezere.aspx?fbclid=IwAR2J-Zc_FbKpywSs89NU3M8ocQVuHSbbg66gb_0aGo3ZIUYaZzftgZkB8z0

 )
https://deutschboehmen.de
https://deutschboehmen.de
Chata v roce 2021 (foto Josef Kutílek)
Chata v roce 2021 (foto Josef Kutílek)
https://deutschboehmen.de
https://deutschboehmen.de

Stříbrník u Žibřidic

Kdysi bizarní trojvrchol olivinického čediče, pak i lom na silniční štěrk, také oblíbené místo turistických výletů a od roku 1968 i geologická přírodní památka — to všechno byl a je Stříbrník na horském hřbítku jižně od Žibřidic Na nedatované moderní fotopohlednici, kterou vydal M. Aurich, vyfotografoval W. Forscht skupinu výletníků, kteří posedávají na téměř vodorovně uložených čedičových sloupech, které mohou připomínat i obrovskou hromadu ledabyle složených kamenných polen. Přímo pod skálou měl tehdy dřevěnou turistickou chatku Anton Zimmermann ze Zibřidic. Přečkala válku i nové časy a dnes v ní má svůj "lovecký srub" místní myslivecké sdružení Šesterák. Nápis pod pohlednicí zvěstuje německým psacím písmem kurentem, že se jedná o "Fernsicht zum Lausitzer Gebirge", tedy o výhled do daleka, až kamsi k severozápadnímu obzoru na hlavní hřeben Lužických hor.