Z Chrástné do Osečné

12.10.2021

Dronování v podzimní Osečné. 

foto Zdeněk Leszkoven