Vulkan 

08.01.2022

V Hrádku nad Nisou mají gumové ochranné pomůcky silnou tradici

Naše kořeny sahají až do závěru 19. století, poznejte náš celý příběh, který utvářel společnost i její hodnoty.

1898

Továrník Hurling s partnerem Hammenem ze Saska založili Česko-saskou továrnu na gumové zboží v Hrádku nad Nisou, v prostorách bývalé cihelny hraběte Clam-Gallase. V té době měla továrna 15 dělníků a vyráběla gumové zboží pro průmysl.

1892

Továrnu odkoupila akciová společnost Berlínsko-frankfurtských továren na gumové zboží a pod názvem Veritas se stala filiálkou pro naši oblast. V té době pracovalo v továrně již 140 dělníků. Vyráběly se hlavně gumové hadice, pásy, pláště do kol, těsnění apod.

1938

Továrna byla odkoupena společností Fridtjof Peterson ze Švédska a výroba se dále rozrůstala. Společnost zaměstnávala již více než 600 zaměstnanců.

1942

Majitelem továrny stala společnost Hans Scheibert a pod názvem Gummiwerke Grottau (GWG) pracuje na válečné výrobě gumových pásů, člunů, těsnění do ponorek a letadel a jiného vojenského materiálu. Počet zaměstnanců dosahuje již 1200 dělníků.

1947

Spojením firem Michelin (MI) a Veritas (TAS) vznikla továrna MITAS v Hrádku nad Nisou. Vlivem konfiskací a později znárodněním malých firem byla do podniku převedena výroba z VULKAN Bynov u Děčína, Hroch-Hradec Králové, Emil Schuran Praha.

1948

Firma přebírá též značku kondomů Primeros a rozjíždí nový výrobní program gumových výrobků jako dětské zboží, domácí rukavice a operační rukavice, které jsou ve vývojové řadě naší produkce do současnosti a to pod značkou DONA.

Vlivem změn struktury národního hospodářství se mění postupně názvy firmy. Od února se mění název na VULKAN Hrádek nad Nisou, kde během sedmi let vzrostl počet zaměstnanců na 800.

1956

Dva pohledy do výrobny národního podniku Vulkan Hrádek n. N. Závod byl založen už v květnu 1890 a zaměřoval se původně především na výrobky z technické pryže. Dlouho byl součástí firmy Veritas. V 50. letech dochází ke specializaci na rukavicový program, kondomy a dětské sací zboží, sortiment, který se vyrábí dodnes. Z více než 60 % je určen na vývoz.

 (zdroj: R.Karpaš a kolektiv - Stalo se na severu Čech 1900 / 2000, 2001)

1960

Podnik začleněn do Českých závodů gumárenského průmyslu a stává se monopolním výrobcem v oblasti kondomů, dětských šidítek a sosáků, hraček, rukavic operačních, domácích i technických, pro celou tehdejší východní Evropu.

1990

Založena akciová společnost VULKAN, Hrádek nad Nisou, od které se v roce 2005 oddělily dvě samostatné firmy přebírající know-how původní společnosti. Jednou z nich je naše akciová společnost VULKAN-Medical.

2005

Vznik samostatné akciové společnosti VULKAN-Medical, která se specializuje na produky pro zdravotnický a průmyslový sektor.

zdroj: https://www.vulkanmedical.cz/