Tanvaldský pivovar

01.05.2021
Tanvaldský Klášter v roce 1924. Je to ofoceno z kalendáře Jizerky na dobových pohlednicích 2021, pohlednice zapůjčil Petr Kurtin. Průvodní text napsala Klára Hoffmanová. Vůbec jsem netušil, že tam vedle vpravo stal pivovar. Pak tam byl internát.
Tanvaldský Klášter v roce 1924. Je to ofoceno z kalendáře Jizerky na dobových pohlednicích 2021, pohlednice zapůjčil Petr Kurtin. Průvodní text napsala Klára Hoffmanová. Vůbec jsem netušil, že tam vedle vpravo stal pivovar. Pak tam byl internát.
Tanvald 1925 (archiv J.Peterka)
Tanvald 1925 (archiv J.Peterka)
archiv Hana Prokorátová
archiv Hana Prokorátová

HEINRICH KOBRTSCH a tanvaldský pivovar

Jindřich Kobrč

Mezi těch několik málo jizerskohorských měst, která měla svůj vlastní pivovar, patřil i Tanvald. Posledním majitelem, který v něm pivo vařil, byl Heinrich Kobrtsc.

Historie sídla pivovaru, objektu čp. 37 v lokalitě Horní Tanvald, je poměrně bohatá, neboť dům často měnil majitele. V roce 1740 ho získal za pouhých padesát osm zlatých Christian Fischer, po jeho smrti ho včetně pole pozůstalá vdova prodala Eidomu Ignatzu Fischerovi za osmdesát pět zlatých. Stalo se tak roku 1764. Dalšími majiteli pak byli Josef Rachmann a sedlák Josef Gruber. Právě Gruber byl tím, kdo přišel s myšlenkou vybudovat v objektu pivovar. V domě zřídil sklepy a zajistil technologii na vaření piva. S jeho výrobou měl v té době již bohaté zkušenosti, neboť předtím vedl panský pivovar ve Smržovce. Pivo se v Tanvaldu začalo vařit v roce 1869. Rozváželo se do okolních hostinců a hotelů. Láhve měly vlastní uzávěry, které byly většinou porcelánové s pákovou uzavírkou. Některé písemné materiály uvádějí, že to bylo pivo dobré chut.

Roku 1892 koupil pivovar Wilhelm Greif z Prahy, Kobrč zde v té době působil jako hlavní/starší sládek. To už cena nemovitosti závratně vzrostla - zaplatil za ni plných 50.000 zlatých. 16. května 1893 získal pivovar Jindřich Kobrč v dražbě za 55.000 zlatých.

Pivovar 2. března 1902 málem vyhořel. Dle dobového tisku: Dlužno podotknouti, že hasičský sbor z Horního Tanvaldu, ač okamžitě byl alarmován, zvěděv, kde hoří, ani stříkačky nevyslal; toliko sedm členů sboru dostavilo se jednotlivě na místo požáru, a sice ještě beze všech nástrojů, takže jedině dělnictvo pivovaru samo má zásluhu o jeho utlumeni. Pan sládek nechť si zapamatuje, co zvolal jeden hasič: "Das ist ja bei dem böhmischen Ludern" (To jest u těch českých lumpů/mršin.) a ani rukou nehnul

2. března 1926 prodal Jindřich Kobrč pivovar firmě Johann Priebsch Erben A.G. z Morchensternu za 800.000 Kč bez poplatků.

Ve druhé smlouvě z 18. března 1929 mezi Priebschem a pivovarem ve Vratislavicích (dnes Pivo Konrad Vratislavice ) stojí, že společnost Reichenberg-Maffersdorfer und Gablonzer Brauereien A.G. zaplatí společnosti Johann Priebsch Erben A.G. za trvalé vzdání se provozu pivovaru 400.000 Kč

pivovar byl tedy Priebschem přestavěn na další výrobní provoz, který navazoval na přádelnu bavlny Klášter, stojící nedaleko, pouze přes řeku Kamenici. Právě v této době byly k bývalému pivovaru přistavěny další dvě budovy. V období druhé světové války pak sloužily sklepy v případě potřeby jako protiletecké kryty.

a co osoba samotného Kobrtsche? Je jen málo informací, které se podařilo o tomto posledním majiteli tanvaldského pivovaru zjistit. Kdy se narodil, odkud pocházel? Nevíme jistě. Podle neověřených informací se mohl narodit v roce 1866, zemřel v Tiefenbachu 14. května 1929 ve věku 64 let.
Jeho žena se jmenovala Antonie a na svět přišla 26. listopadu 1875. V Desné v Jizerských horách dodnes stojí vila, kterou jistý čas manželé obývali. Je známá jako Kobrtschova vila a v současné době v ní sídlí městský úřad.
https://1url.cz/@KobrtschovaVila

Kobrtschovi v Potočné (Tiefenbach), jak se dříve tato část obce nazývala, žili od roku 1926, o dvacet let později žádala Antonie už jako vdova obecní úřad o uznání domovského práva. Žádosti ji bylo 28. ledna 1947 vyhověno.
Jitka Nosková
edit: Oskar Holata

Kobrtschova vila Desná 2015 (Large)
Kobrtschova vila Desná 2015 (Large)
archiv Ludmila Čechová
archiv Ludmila Čechová
archiv Hana Prokorátová
archiv Hana Prokorátová
Budova bývalého pivovaru Tanvald 2015 (Large)
Budova bývalého pivovaru Tanvald 2015 (Large)