Tanvaldská radnice

11.04.2021
1911 (zdroj: https://www.fotohistorie.cz)
1911 (zdroj: https://www.fotohistorie.cz)
1917 (zdroj: historie.cz)
1917 (zdroj: historie.cz)
archiv J.Hůlka
archiv J.Hůlka

Radnice v Tanvaldě

Původní pohorská obec, doložená počátkem 17. století, se o 200 let později začala rozvíjet ve významné průmyslové centrum. Továrny, zprvu závislé na vodní síle, vyplnily téměř zcela prostor soutoku Kamenice a Desné, sem se přesunulo z původní vsi (později Horního Tanvaldu, viz heslo kostel sv. Petra a Pavla) i těžiště obytné zástavby. Dávno před povýšením na město zde byl roku 1850 zřízen okresní soud. Zástavba celé obce se vyvíjela chaoticky na každém jen trochu příhodném pozemku. Ve vlastním centru na pravém břehu Desné nezbýval prostor pro representativní veřejné budovy, které měly ukázat sílu vzkvétající obce. Dokonce i nádraží bylo nutno postavit na katastru sousedního Šumburka.

Stavby nemocnice (1889) a velké školy (1896) se z nezbytí uskutečnily na svažitých pozemcích vysoko nad údolím Desné. Tento pokus o vytvoření správního centra města vyvrcholil vybudováním jedné z největších secesních radnic v Čechách: tři roky po povýšení Tanvaldu na město byla zahájena stavba trojkřídlé čtyřpodlažní budovy s mohutnou věžicí ve středu hlavního (východního) průčelí, pod níž se nachází velká zasedací síň. Radnice, dokončená roku 1909, sice vytváří protiváhu dominantě šumburského farního kostela , vzhledem k odlehlosti a obtížnému přístupu však zůstala v podstatě osamělým solitérem. o sloučení obou měst zabrala roku 1942 budovu německá armáda (městská správa sídlila v Šumburku). I v poválečném období nesloužila radnice svému účelu, městská správa se sem vrátila až po rozsáhlé rekonstrukci roku 1993.

Zdroj:https://www.hrady.cz/palac-dum-radnice-tanvald/texty?tid=30336&pos=1000

zdroj: https://www.kudyznudy.cz/aktivity/secesni-radnice-v-tanvaldu
zdroj: https://www.kudyznudy.cz/aktivity/secesni-radnice-v-tanvaldu
zdroj: https://www.tanvaldsko.info
zdroj: https://www.tanvaldsko.info