Sychrov 

01.12.2021
zdroj: Aukro
zdroj: Aukro
Sychrov v roce 1910 (zdroj: https://www.hrady-zriceniny.cz)
Sychrov v roce 1910 (zdroj: https://www.hrady-zriceniny.cz)
zdroj: Aukro
zdroj: Aukro
archiv J.Hůlka
archiv J.Hůlka
archiv J.Peterka
archiv J.Peterka
Sychrov v roce 1752 (zdroj: https://www.hrady-zriceniny.cz)
Sychrov v roce 1752 (zdroj: https://www.hrady-zriceniny.cz)
Zámek Sychrov ve své barokní podobě - kresba Friedricha Bernharda Wernera z 18. století. (archiv státní zámek Zákupy
Zámek Sychrov ve své barokní podobě - kresba Friedricha Bernharda Wernera z 18. století. (archiv státní zámek Zákupy
Sychrov v roce 1868 (zdroj: https://www.hrady-zriceniny.cz)
Sychrov v roce 1868 (zdroj: https://www.hrady-zriceniny.cz)
Sychrov v roce 1875 (zdroj: https://www.hrady-zriceniny.cz)
Sychrov v roce 1875 (zdroj: https://www.hrady-zriceniny.cz)
Sychrov v roce 1900 (zdroj: https://www.hrady-zriceniny.cz)
Sychrov v roce 1900 (zdroj: https://www.hrady-zriceniny.cz)
Sychrov v roce 1902 (zdroj: https://www.hrady-zriceniny.cz)
Sychrov v roce 1902 (zdroj: https://www.hrady-zriceniny.cz)
Sychrov v roce 1937 (zdroj: https://www.hrady-zriceniny.cz)
Sychrov v roce 1937 (zdroj: https://www.hrady-zriceniny.cz)
archiv J.Hůlka
archiv J.Hůlka
archiv Renata Hoffmanová
archiv Renata Hoffmanová

zámek Sychrov (před rokem 1918)

Zámek Sychrov (německy Sichrow) se nachází ve stejnojmenné obci v Libereckém kraji, 16 km jižně od Liberce a 6 km severozápadně od Turnova. Jedná se o státní zámek zpřístupněný veřejnosti od roku 1950; jeho správu zajišťuje Národní památkový ústav. Zámecký komplex je unikátním příkladem novogotického šlechtického sídla druhé poloviny 19. století. Krom zámecké budovy s původním mobiliářem k areálu zámku patří i rozsáhlý zámecký park. Zámek je od roku 1995 národní kulturní památkou.

Na místě dnešního zámku stávala původně pozdně gotická tvrz, zničená v průběhu třicetileté války. V letech 1690-1693 si na jejím místě tehdejší majitelé Sychrova Lamottové z Frintropu postavili dvoupatrový barokní zámek. V roce 1820 koupila sychrovský zámek původem francouzská knížecí rodina Rohanů a Sychrov se stal jedním z jejích hlavních sídel. Protože však starý barokní zámek nesplňoval nároky Rohanů na reprezentaci a pohodlné bydlení, nechal jej kníže Karel Alain Gabriel Rohan ve 20. letech 19. století rozšířit ve stylu pozdního klasicismu. Kníže Kamil Filip Josef Idesbald Rohan pak v letech 1847-1862 provedl rozsáhlou přestavbu zámeckých budov ve stylu romantické gotiky, vzápětí byly novogoticky upraveny i veškeré zámecké interiéry.

Ve 2. polovině 19. století, v době knížete Kamila, vášnivého botanika, se těšil přízni přilehlý zámecký park.
Poslední majitel z rodu Rohanů, Alain Rohan, ve 30. letech 20. stol. přijal německé občanství. Po druhé světové válce byl majetek Rohanů konfiskován československým státem na základě dekretu č. 12/1945 Sb. Od roku 1950 byl zámek postupně zpřístupňován veřejnosti.
Nařízením vlády č. 262/1995 Sb. ze dne 16. srpna 1995 byl zámek prohlášen národní kulturní památkou.

Stavební vývoj
Barokní zámek byl vybudován v letech 1690 až 1693. Jednalo se o jednoduchou budovu, jejíž zdi jsou dodnes zachovány v parkovém křídle zámku. K ní byly během několika stavebních úprav v 19. století přistavěny další stavby, které vytvořily čestný dvůr a zámecké nádvoří.

První významná rekonstrukce zámku proběhla v první půli 30. let 19. století v empírovém stylu. V letech 1847 až 1862 následovala rozsáhlejší, romantická novogotická přestavba podle plánů Josefa Pruvota, jež dala zámku jeho dnešní podobu. Neopakovatelný ráz vtiskl Sychrovu řezbář Petr Bušek, který během řady let zhotovil ve své dílně dřevěné obložení stěn a stropů řady zámeckých salónů stejně jako téměř veškerý nábytek.

Ve 20. letech 20. století došlo k modernizaci ve stylu funkcionalismu, při kterém bylo odstraněno mnoho ze zastarale zdobného vybavení. Byly odstraněny některé Buškovy řezby z interiérů a z exteriérů novogotické arkýře. V této době bylo také odstraněno omítané zdivo na věžích a nahrazeno lomovým zdivem. Rekonstrukce, které započaly v 90. letech, směřují k navrácení podoby zámku z druhé poloviny 19. století.

Sbírky
V roce 1998 měl Sychrov po zámku Konopiště druhý největší sbírkový fond v Česku zahrnující 48 750 evidovaných předmětů, které byly jak z původního vybavení, tak ze svozů (Sychrov byl po zestátnění velkým skladem svozů, kam se dostalo v 50. letech na 90 000 kusů mobiliáře, který byl z větší části následně opět rozvezen a v 90. letech částečně vrácen v restitucích). Vedle toho zde bylo v roce 1998 evidováno 7 209 knih. Ovšem naopak vedle svozů byly nejcennější předměty ze zámku odvezeny. Jednalo se například o Rohanské hodinky, iluminovaný rukopis hodinek ze začátku 15. století do Národní knihovny v Praze a kolekci rohanských miniaturních portrétů má dnes Národní galerie v Praze, jednotlivé příklady italského a nizozemského malířství získala Oblastní galerie v Liberci, dále důležité písemnosti byly převezeny do Státního oblastního archivu v Litoměřicích.

Ze zbývajících obrazů je důležitá zejména kolekce francouzské portrétní malby, tzv. Rohanská portrétní galerie. Jedná se o největší sbírku francouzského portrétního malířství ve střední Evropě. Čítá přesně 243 portrétů členů rohanského rodu, spřízněných rodů i členů francouzské královské dynastie Bourbonů (včetně portrétů králů Ludvíka III.[zdroj?], Ludvíka XIV. a Ludvíka XV.). Zejména cenný je Jezdecký portrét Ludvíka XIV. při přechodu přes Rýn od Charlese Le Bruna a dílenská malba portrétu stejného krále od Hyacinthe Rigauda, zajímavý hlavně svým osudem je portrét Marie de Rohan (okruh Henriho Gascara), který se po čase vrátil v roce 2011 na Sychrov. Tyto francouzské importy byly v 60. a 70. letech restaurovány Karlem Javůrkem, který zároveň rozšířil portrétní galerii o několik fiktivních podobizen. O doplnění se postarali i další autoři, zejména čeští (Jan Brandeis, Josef Vojtěch Hellich, F. Mašek), ale i vídeňští a další.

Z dalších obrazů sychrovských sbírek je třeba zmínit dvě nejstarší italské desky z 14. (Trůnící madona s anděly, sv. Petrem a Pavlem) a 16. století (Sv. Rodina se sv. Kateřinou). Velkoryse jsou zde zastoupena díla malířů 19. století (Ferdinand Engelmüller, Hugo Charlemont, Julius Mařák, Hugo Ullik a dalších).

Ze sochařských děl zde jsou zastoupeny jak importy, nejvýznamnější mramorová busta Markéty Habsburské ze 16. století, dále zde jsou dřevěné sochy ze svozů. Tuto sbírku doplnil Emanuel Max sochami Henriho II. de Rohan a Godefroye z Bouillonu.

Nachází se zde i sbírka leptaného a malovaného českého skla 18. a 19. století, včetně severočeského skla obsahujícího invence od Friedricha Egermanna. Podobně i sbírka českého a v nových odlitcích i míšeňského porcelánu.

Za zmínku stojí také stojí mobiliář z velké části vytvořený Petrem Buškem na zakázku podle předloh Augusta Pugina a Georga Gottloba Ungewittera, ovšem jsou zde i starší kusy empirové, novoklasicistní a barokní.

V porohanské době rozšířili sbírky svozy, zejména to byly konfiskáty ze severočeských zámku, jako Lázně Bělohrad (merveldtské portréty), Kopidlno (schlickovská a waldsteinská galerie), Malá Skála (Aerenthalové), případně Maršov. Ve speciální místnosti je umístěna stálá expozice pozůstalosti zlatníka a klenotníka Františka Khynla v majetku státu.

Anglický park
Zámecký park, který se dodnes dochoval v rozloze 23 ha je vytvořen v anglickém duchu. Park vznikl zejména zásluhou knížete Kamila, za pomoci zahradníků Vincenta Zakouřila a poté Vojtěcha Maška a stavitele Josefa Pruvota, který navrhoval zahradní architekturu. Výraznější přestavby zahrady proběhly ještě za Kamilova předchůdce Karla Alaina ve stylu klasicistním a některé prvky této přestavby se zachovaly doposud.

Park je rozložen na třech osách vycházejících ze zámku, tato kompozice přetrvávající od klasicistní přestavby se nazývá patte d'oie (husí nožka). Hlavní centrální osa je průhledová a zakončena stavbou oranžérie, druhá osa (z pohledu od zámku pravá) je zároveň příjezdová cesta lemována alejí pyramidálních dubů, která pokračuje lipovou alejí (známou jako Rohanka) do volné krajiny s průhledem na jenišovický kostel sv. Jiří. Levá severovýchodní osa prochází romantickou zříceninou nazývanou Arthurův hrad postavený někdy v první polovině 19. století, odkud se otevírá pohled na louky mohelského údolí.
(zdroj: Wikipedia)

archiv J.Peterka
archiv J.Peterka
Sychrov v roce 1900 (zdroj: https://www.hrady-zriceniny.cz)
Sychrov v roce 1900 (zdroj: https://www.hrady-zriceniny.cz)
archiv Renata Hoffmanová
archiv Renata Hoffmanová
Sychrov v roce 1900 (zdroj: https://www.hrady-zriceniny.cz)
Sychrov v roce 1900 (zdroj: https://www.hrady-zriceniny.cz)
Sychrov v roce 1903 (zdroj: https://www.hrady-zriceniny.cz)
Sychrov v roce 1903 (zdroj: https://www.hrady-zriceniny.cz)
archiv J-Peterka
archiv J-Peterka
archiv J.Peterka
archiv J.Peterka
archiv J.Hůlka
archiv J.Hůlka
archiv Renata Hoffmanová
archiv Renata Hoffmanová
Pohled kolem roku 1970 (archiv Miloš Halama Srvv)
Pohled kolem roku 1970 (archiv Miloš Halama Srvv)
Zámek Sychrov - jedno z mála historických sídel, které můžete navštívit celoročně! A to i o tomto víkendu 💪 Pokud si vyhradíte čas od 10:00 do 14:00, tak na vás čekají dva prohlídkové okruhy: Novogotický klenot Rohanů a Zlatý poklad. Jaký si vyberete je už jenom vaší volbou ❤️  Kompletní informace na webu: www.zamek-sychrov.cz Foto: Krásné světlo
Zámek Sychrov - jedno z mála historických sídel, které můžete navštívit celoročně! A to i o tomto víkendu 💪 Pokud si vyhradíte čas od 10:00 do 14:00, tak na vás čekají dva prohlídkové okruhy: Novogotický klenot Rohanů a Zlatý poklad. Jaký si vyberete je už jenom vaší volbou ❤️ Kompletní informace na webu: www.zamek-sychrov.cz Foto: Krásné světlo
archiv státní zámek Zákupy
archiv státní zámek Zákupy
archiv Vladimír Trégl
archiv Vladimír Trégl
archiv Vladimír Trégl
archiv Vladimír Trégl
archiv státní zámek Zákupy
archiv státní zámek Zákupy
archiv státní zámek Zákupy
archiv státní zámek Zákupy
archiv státní zámek Zákupy
archiv státní zámek Zákupy
archiv státní zámek Zákupy
archiv státní zámek Zákupy
 vzpomínka na sraz amerických veteránů v roce 2014 (archiv Všichni Čermáci)
vzpomínka na sraz amerických veteránů v roce 2014 (archiv Všichni Čermáci)

Sychrov

Karel Šulc z Radimovic vydal pohlednici zámku Sychrova, který se rozkládal v těsní blízkosti jeho hostince. Pohlednice byla odeslána již roku 1901, ale sychrovský zámek zůstal ozdobou celého kraje dodnes. Jeho základ vznikl již v letech 1690-93, kdy rytíř La Motte nechal přebudovat gotickou tvrz na zámek. Ale až kníže Karel Allan G. Rohan, jehož rodinu vyhnala z vlasti francouzská revoluce, a zejména jeho syn Kamil, přestavěli zámek do nynější podoby. Rohanové měli v Čechách značný majetek, v roce 1820 jim patřilo panství svijanské, semilské i sychrovské, roku 1838 přikoupili i sousední panství dubské. Přestavba zámku do novogotické podoby trvala několik desetiletí a skončila. v roce 1862. Současně s ní vyrůstal i zámecký park vzácných dřevin, jeden z nejbohatších Evropě.

Sychrov v roce 1960 (zdroj: https://www.hrady-zriceniny.cz)
Sychrov v roce 1960 (zdroj: https://www.hrady-zriceniny.cz)
archiv Vladimír Trégl
archiv Vladimír Trégl
archiv státní zámek Zákupy
archiv státní zámek Zákupy
archiv Vladimír Trégl
archiv Vladimír Trégl
archiv státní zámek Zákupy
archiv státní zámek Zákupy
archiv státní zámek Zákupy
archiv státní zámek Zákupy
archiv státní zámek Zákupy
archiv státní zámek Zákupy
archiv státní zámek Zákupy
archiv státní zámek Zákupy
archiv státní zámek Zákupy
archiv státní zámek Zákupy
V plánu jsem měl dnes vyfotit ospalý západ slunce nad Sychrovem 🙂...logistika, ale drhla...Sychrov žil open air s Chinaski. Pětset šťastných lidí, (foto Matyáš Gál)
V plánu jsem měl dnes vyfotit ospalý západ slunce nad Sychrovem 🙂...logistika, ale drhla...Sychrov žil open air s Chinaski. Pětset šťastných lidí, (foto Matyáš Gál)
foto Matyáš Gál
foto Matyáš Gál
Z Á M E K   S Y C H R O V  ... (foto Matyáš Gál).
Z Á M E K S Y C H R O V ... (foto Matyáš Gál).
Zámek Sychrov - jeden z nejhezčích zámků u nás (Zdroj: kudyznudy.cz)
Zámek Sychrov - jeden z nejhezčích zámků u nás (Zdroj: kudyznudy.cz)
archiv Region Liberec
archiv Region Liberec
Zámek Sychrov, "Kosmetička a zvíře" 1997 (archiv L.Beránek)
Zámek Sychrov, "Kosmetička a zvíře" 1997 (archiv L.Beránek)
Sychrov....♥️💚 Taková škoda.....(archiv Stanislav Juve)
Sychrov....♥️💚 Taková škoda.....(archiv Stanislav Juve)
Sychrovský viadukt (zdroj: kalendář Z Liberce všemi směry na dobových pohlednicích, 2014)
Sychrovský viadukt (zdroj: kalendář Z Liberce všemi směry na dobových pohlednicích, 2014)
Arturův hrad u Sychrova 5.12.2021 (archiv Milan Hamr Dvořák)
Arturův hrad u Sychrova 5.12.2021 (archiv Milan Hamr Dvořák)
Zámek Sychrov, "Kosmetička a zvíře" 1997 (archiv L.Beránek)
Zámek Sychrov, "Kosmetička a zvíře" 1997 (archiv L.Beránek)
archiv J.Hůlka
archiv J.Hůlka
U zámku Sychrov roku 1926   (zdroj: kalendář Z jizerských hor do Českého ráje, Podještědí, Pojizeří s dobovými pohlednicemi 2018)
U zámku Sychrov roku 1926 (zdroj: kalendář Z jizerských hor do Českého ráje, Podještědí, Pojizeří s dobovými pohlednicemi 2018)
Září 2020 (archiv Miloš Halama Srvv)
Září 2020 (archiv Miloš Halama Srvv)
Železniční romantika je jedním z naších témat pro letošní rok. Celý náš kraj je protkán sítí tratí, které lákají ke svezení a výletům 🚉 Často jde také o nádherné architektonické skvosty. Jeden z nich máme na této fotce. Milovníci železnice, neboli šoutoši, už určitě správnou odpověď vědí. Pro ostatní je nápovědou, že viadukt naleznete trati s číslem 030 (Sychrovský viadukt - archiv Region Liberec)
Železniční romantika je jedním z naších témat pro letošní rok. Celý náš kraj je protkán sítí tratí, které lákají ke svezení a výletům 🚉 Často jde také o nádherné architektonické skvosty. Jeden z nich máme na této fotce. Milovníci železnice, neboli šoutoši, už určitě správnou odpověď vědí. Pro ostatní je nápovědou, že viadukt naleznete trati s číslem 030 (Sychrovský viadukt - archiv Region Liberec)
Sedlejovice (německy Sedlowitz) jsou malá vesnice, část obce Sychrov v okrese Liberec. Nachází se asi 1,5 kilometru severně od Sychrova. Prochází tudy železniční trať Pardubice–Liberec. Sedlejovice leží v katastrálním území Radostín u Sychrova o výměře 6,5 km². Historie První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1543. (zdroj: Wikipedia, archiv R.Hoffmanové)
Sedlejovice (německy Sedlowitz) jsou malá vesnice, část obce Sychrov v okrese Liberec. Nachází se asi 1,5 kilometru severně od Sychrova. Prochází tudy železniční trať Pardubice–Liberec. Sedlejovice leží v katastrálním území Radostín u Sychrova o výměře 6,5 km². Historie První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1543. (zdroj: Wikipedia, archiv R.Hoffmanové)