Stráž pod Ralskem  

29.12.2021
archiv J.Honzík
archiv J.Honzík
archiv J.Honzík
archiv J.Honzík
archiv Vladimír Dvořák
archiv Vladimír Dvořák
archiv J.Honzík
archiv J.Honzík
(archiv J.Honzík)
(archiv J.Honzík)
z knihy o Stráži pod Ralskem
z knihy o Stráži pod Ralskem
archiv J.Honzík
archiv J.Honzík
archiv J.Honzík
archiv J.Honzík
zdroj: Aukro
zdroj: Aukro
archiv Vladimír Dvořák
archiv Vladimír Dvořák
zdroj: Aukro
zdroj: Aukro
zdroj: Aukro
zdroj: Aukro
1912 (zdroj:https://aukro.cz/)
1912 (zdroj:https://aukro.cz/)
archiv J.Peterka
archiv J.Peterka
Stráž pod Ralskem v roce 1952 (zdroj: https://fotohistorie.cz )
Stráž pod Ralskem v roce 1952 (zdroj: https://fotohistorie.cz )
https://deutschboehmen.de
https://deutschboehmen.de
zdroj: (https://deutschboehmen.de/)
zdroj: (https://deutschboehmen.de/)
Historická stráž pod Ralskem, ještě z dob, kdy měl zámek střechu a odstraněnou věžičku. Ještě před tím, než hořel 11.9.987 (archiv Jaroslav Honzík)
Historická stráž pod Ralskem, ještě z dob, kdy měl zámek střechu a odstraněnou věžičku. Ještě před tím, než hořel 11.9.987 (archiv Jaroslav Honzík)
https://aukro.cz
https://aukro.cz
 Z knihy o Stráži pod Ralskem
Z knihy o Stráži pod Ralskem
Z knihy o Stráži pod Ralskem.
Z knihy o Stráži pod Ralskem.

Město Stráž pod Ralskem (do roku 1946 Vartenberk, německy Wartenberg am Rollberg) se nachází v okrese Česká Lípa, v Libereckém kraji, v údolí řeky Ploučnice pod kuželem vrchu Ralsko a vrchu Hamerský Špičák (462 m n. m.). Žije zde přibližně 3 900 obyvatel. Město vzniklo v podhradí a převzalo název hradu Stráž - Wartenberg (počeštěno na Vartenberk), který pochází z výrazu Warte auf dem Berg (česky stráž na hoře).

Do roku 1945

První zmínka o obci je obsažena v listině krále Václava II. z 28. srpna 1283. Tehdy zde vybudovali Markvarticové hrad, podle nějž se pak mnozí pojmenovali, jako páni z Vartenberka. Ve 13. století jsou zmiňováni Markvart z Března a jeho syn Beneš z Vartemberka. Rodina Vartemberků jej i s vznikajícím městečkem v podhradí prodala roku 1504 Bartoloměji Hiršpergárovi (Hirschpergarovi) z Königshainu. Noví vlastníci hrad přestavěli na zámek a o 200 let později zámek i panství včetně městečka koupili Hartigové, kteří vlastnili i sousední panství Mimoňské.

Od 15. století město mělo hrdelní soud, který vyšetřoval a trestal zločiny proti bezpečnosti kupců, k nimž došlo na cestě z Čech do Lužice. Císař Rudolf II. městu udělil znak obsahující slunečnici. Po třicetileté válce město přišlo o řadu privilegií. V roce 1785 císař Josef II. obci potvrdil tržní právo.

Rodina Hartigů se roku 1830 odstěhovala na nově upravený zámek v Mimoni a ze zdejšího se stalo sídlo jejich velkostatku. Původní dřevěná architektura byla zničena při rozsáhlém požáru v roce 1854, od 19. století se město měnilo na letovisko, když k rekreaci sloužilo zejména okolí Hamerského rybníka a od roku 1914 nově napuštěného Horeckého rybníka. Po první světové válce koupil velkostatek František Melichar.

Období po roce 1945

Po druhé světové válce bylo odsunuto německé obyvatelstvo a došlo ke snížení počtu obyvatel. Od 60. let 20. století probíhal v okolí města nejprve geologický průzkum a později i samotná těžba uranové rudy prováděné Československým uranovým průmyslem. Do současnosti ve městě sídlí státní podnik DIAMO (zkratka ze slov DIuranát AMOnný), který je právním nástupcem Československého uranového průmyslu a který se mimo jiné zabývá likvidací ekologických škod způsobených těžbou uranu. Areál bývalých uranových dolů s přilehlou velkou usazovací nádrží (Sedlištský rybník) se rozkládá západně od města.

Pamětihodnosti

Podrobnější informace naleznete v článku Seznam kulturních památek v okrese Česká Lípa#Stráž pod Ralskem.
  • Zámek Vartenberk - dříve psán Wartenberg, byl postaven na místě někdejšího hradu v 16. století na východní straně Zámeckého vrchu. V roce 1987 vyhořel a je veřejnosti nepřístupný. Zámek nebyl doposud zcela opraven, má alespoň novou střechu.
  • Kaple svatého Jana Nepomuckého: Je situována nedaleko zámku na protější straně Zámeckého vrchu. Jedná se o barokní stavbu z roku 1722.Dnes slouží pravoslavné církvi (bohoslužby v neděli 1× za 14 dní v 10.00).
Mezi zámkem a kaplí je spojovací cesta s alejí mohutných stromů. Z cesty je odbočka dolů do města.
  • Kostel svatého Zikmunda
  • Nechal jej postavit architektem J. J. Kurzem hrabě František Hartig v letech 1772-1779. Dříve na jeho místě stál menší renesanční kostelík zasvěcený sv. Mikuláši, který pro sešlost hrabě nechal roku 1772 zbořit. Nový kostel byl slavnostně vysvěcen 2. května 1781. U nového kostela je hřbitov a farní barokní budova římskokatolické církve. V kostele se konají pravidelně bohoslužby.Budova fary u kostela
  • Morový sloup se sochou Panny Marie - morový sloup v dolní části náměstí původně obsahoval jen sochy dvou andělů z roku 1721 od K. Steyera. V roce 1726 byly doplněny na zábradlí sochy čtyř světců (sv. Prokopa, sv. Jana Nepomuckého, sv. Floriána a sv. Šebestiána).
  • Vodní mlýn

(zdroj: Wikipedia)

(archiv J.Honzík)
(archiv J.Honzík)
zdroj: https://picclick.de
zdroj: https://picclick.de
archiv J.Honzík
archiv J.Honzík
 Z knihy o Stráži pod Ralskem
Z knihy o Stráži pod Ralskem
archiv J.Honzík
archiv J.Honzík
zdroj:Aukro
zdroj:Aukro
archiv J.Peterka
archiv J.Peterka
archiv J.Peterka
archiv J.Peterka
zdroj: https://deutschboehmen.de
zdroj: https://deutschboehmen.de
Stráž pod Ralskem roku 1952+ (archiv J.Honzík)
Stráž pod Ralskem roku 1952+ (archiv J.Honzík)
Stráž pod Ralskem 1945 (archiv J.Peterka)
Stráž pod Ralskem 1945 (archiv J.Peterka)
- Z knihy o Stráži pod Ralskem.
- Z knihy o Stráži pod Ralskem.
zdroj: https://deutschboehmen.de
zdroj: https://deutschboehmen.de
Z knihy o Stráži pod Ralskem.
Z knihy o Stráži pod Ralskem.
Z knihy o Stráži pod Ralskem
Z knihy o Stráži pod Ralskem
Strážský Horní mlýn před jeho zbořením. Z knihy o Stráži pod Ralskem.
Strážský Horní mlýn před jeho zbořením. Z knihy o Stráži pod Ralskem.
 Z knihy o Stráži pod Ralskem
Z knihy o Stráži pod Ralskem
Z knihy o Stráži pod Ralskem
Z knihy o Stráži pod Ralskem
z knihy o Stráži pod Ralskem
z knihy o Stráži pod Ralskem
zdroj: Aukro
zdroj: Aukro
archiv Miroslav Macák
archiv Miroslav Macák
Stráž pod Ralskem (pohlednice odeslána 22.6.1937) zdroj: Aukro
Stráž pod Ralskem (pohlednice odeslána 22.6.1937) zdroj: Aukro
Zmrzlina Stráž pod Ralskem. (André P. Schwarzkopf Profoa)
Zmrzlina Stráž pod Ralskem. (André P. Schwarzkopf Profoa)
Zmrzlina Stráž pod Ralskem. (André P. Schwarzkopf Profoa)
Zmrzlina Stráž pod Ralskem. (André P. Schwarzkopf Profoa)
Je to focené od hráze směrem k Uranu. Fotka je pořízena před rokem 1909. Hotel Uran je postaven místo té chalupy, co je uprostřed fotografie.(Z knihy o Stráži pod Ralskem.)
Je to focené od hráze směrem k Uranu. Fotka je pořízena před rokem 1909. Hotel Uran je postaven místo té chalupy, co je uprostřed fotografie.(Z knihy o Stráži pod Ralskem.)
zdroj: https://deutschboehmen.de
zdroj: https://deutschboehmen.de

Stráž pod Ralskem

Stráž pod Ralskem vyrostla v podhradí markvartického hradu, poprvé uváděného roku 1281. Hrad stojí na severozápadním vrcholu hřbetu Horky a jeho vlastníci podle něj přijali jméno pánů z Vartemberku. Roku 1563 jej další majitelé přestavěli na renesanční zámek. Ten 11. září 1987 vyhořel a je v současné době nákladně opravován. Na pohlednici z roku 1905 je zámek vlevo. Od něj vede několik set metrů dlouhá lipová alej ke kapli sv. Jana Nepomuckého, která stojí na opačném konci hřbetu. Kapli nechal postavit tehdejší majitel panství hrabě Ludwig J. Hartig v roce 1722. Její sto let starou podobu vidíme na snímku vpravo. Na náměstí je dochována druhá podoba mariánského sloupu z roku 1721 se čtyřmi světci (Jan Nepomucký, Prokop, Šebestián, Florián) z roku 1726. První sloup z roku 1682, postavený "z vděčnosti za odvrácení moru L.P. 1680", byl přenesen roku 1721 na jiné místo.

Stráž pod Ralskem vs. Hamr na Jezeře.

(foto Matyáš Gál)