Skokanský můstek - Lomnice nad Popelkou

23.04.2024
Výstavba můstku na Babyloně.
Výstavba můstku na Babyloně.
Jedny z prvních skoků na Babyloně.
Jedny z prvních skoků na Babyloně.
Pohled na můstek od údolíčka.
Pohled na můstek od údolíčka.
Pohled na Lomnici z nájezdové věže.
Pohled na Lomnici z nájezdové věže.
Pohled od vodárny.
Pohled od vodárny.
Doskočiště a můstek ještě bez rozhledny (6/2004)
Doskočiště a můstek ještě bez rozhledny (6/2004)

Historie můstku "Babylon"

Z dochovaných zápisů a ústního podání pamětníka - Dr.Ivo Matouška.

Do historie lyžování v Lomnici nad Popelkou neodmyslitelně patří skok na lyžích. Touto myšlenkou byli již od konce I. světové války posedlí lomničtí vyznavači lyžařského sportu. Bohužel v té době již nebyl odbor lyžařský, založený v TJ Sokol Lomnice n.P. v roce 1910 činný. A pronikání sportu a jeho disciplín do Sokola bylo v té době ještě v rozporu s původními ideály Dr.Miroslava Tyrše a proto to soustavně naráželo na odpor vedení ČOS v Praze. I to byl jeden z důvodů proč hledali lomničtí lyžaři zastřešení pod spolek, který by jejich touhy a cíle mohl podporovat a rozvíjet.
To byl i hlavní impuls k založení samostatného lyžařského klubu dne 6.října 1925. Organizace, která by měla právo vstupovat do jednání jak s městem a jejími vyššími orgány, tak i peněžními ústavy té doby a v neposlední řadě se mohla stát členem SLRČ a tím se účastnit sportovních soutěží. Již na ustavující schůzi je utvořena čtyřčlenná komise ve složení Dr.Audolenský, Hlinka, Císař a Václavík, která má vybrat nejvhodnější místo ke stavbě skokanského můstku. Znalci zdejších terénu měli však již jasno. Je vybrán svah na Babyloně se sklonem 40 stupňů, který se svažuje směrem k Lomnici. Vybrané místo se však obci moc nezamlouvá, ale lyžaři jsou přesvědčeni, že to je ten pravý kopec na skokanský můstek a tak je komise doplněna o člena obecního zastupitelstva a po nové prohlídce terénu je přijat společný návrh na výstavbu můstku právě na "Babyloně." Město následně Lyžařskému odboru sportovního klubu (LOSK) pronajímá pozemek za uznávací činžovní poplatek a dává souhlas se stavbou můstku a zároveň daruje z městského lesa 15 stromů na zhotovení nájezdu. Hned 8. listopadu je se stavbou započato. Jsou poraženy překážející stromy a kopají se základy pro patky nájezdové věže. Ohromným úsilím a s nadšením členové klubu usilovně pracují, aby se již v nadcházející zimě dalo na "Babyloně" skákat. A 31.ledna 1926 je můstek zasvěcen prvními nedočkavci. Je dokonce připraveno i slavnostní otevření za účasti starosty města, ale bohužel na plánovaný termín sníh v Lomnici mizí a tak se akce odkládá na rok příští. Na můstku se skáče nejvíce 28 m a to je pro lomnické nadšence málo. Proto se na září 1926 připravuje úprava doskoku kterou je pověřen Florián Václavík. Konečně je můstek slavnostně otevřen 8.1.1927 klubovým závodem. Klub také připravuje již i další závody a to nejen ve skoku na lyžích, ale i v běhu a sjezdu. Z knihy zápisů z jednání členské schůze citujeme. Zahajovací skok provede 14-ti letý Vladimír Václavík. Budou povoleny 3 skoky a nejdelší se počítá. Pokud dojde k rovnosti metrů bude rozhodovat styl ve vzduchu a pokud i zde bude rovnost bude rozhodovat styl a jistota na nájezdu. S tímto pravidlem je ještě stanoveno, že po doskoku musí závodník ujet na lyžích minimálně 10 metrů, aby se mu nepočítal skok s pádem. Pravidla jsou prostě pravidla. Závody proběhly za dobrých sněhových podmínek ke spokojenosti pořadatelů, ale i řady diváků. Z knihy zápisů se dočítáme, že je v květnu roku 1928 opět jednáno o další přestavbě můstku. Podle návrhů pánů Floriána Václavíka a Josefa Císaře st. se provádí další průkop pro odrazovou hranu nájezdu a přístavba dřevěné nájezdové plošiny.
Stále to však není k plné spokojenosti skokanů a opět se v následujícím roce jedná o zvětšení stávajícího můstku tak, aby se odraziště ještě posunulo o několik metrů výše a dalo se tak skákat i přes 40m. Vzniká i myšlenka na spojení sil s místním Sokolem, kde je na základě uvolněné činnosti v rámci ČOS znovu obnovena činnost lyžařského odboru pod vedením pana Čeňka Ouhrabky. Vyhledává se i nová lokalita pro můstek nový, který by umožňoval skoky i přes 50 metrů. Zvažují se možnosti v Popelkách, ale i na stráni na Kozlově. Klub jedná i s arch. Karlem Jarolímkem, který následně zpracovává odborné posouzení navrhovaných lokalit. Nakonec ze zamýšlených plánů schází a tak se opět lyžaři upínají k Babylonu, ale chtějí můstek a jeho parametry zlepšit, neboť původní stavba i její následné přestavby byly dělány více amatérsky i když s enormním nadšením. Jenže stále přibývají snahy po dosažení větších délek skoků, kterých by bylo možné na "Babyloně" docílit jen díky posunu odraziště dozadu a následně zvýšením nájezdové věže a tím docílit i vyšší nájezdové rychlosti. A s tím je samozřejmě spojeno i probrání-prokopání doskočiště. To všechno jsou však jen úvahy a realizace vzhledem k finanční náročnosti v nedohlednu. A tak je můstek vždy jednorázově opraven aby byl schopen provozu pro následující sezónu. V průběhu dalších pěti let je na "Babyloně" uspořádáno několik veřejných, župních a klubových závodů. V roce 1931 zde TJ Sokol pořádá své první závody ČOS a vedení LOSK pronajímá místním sokolům můstek bez finanční náhrady, neboť se i řada lyžařů-sokolů pravidelně podílí na brigádách při opravách. Na babylonském můstku také pořádá závody Zimní klub lyžařů Jičín. Je tu rok 1935 a klub v říjnu opět zahajuje jednání s arch. Jarolímkem o zpracování nových plánů na přestavbu můstku "Babylon", tak aby přestavba alespoň částečně splňovala nároky vyplívající ze současného vývoje skokanského sportu v ČSR. Arch. Jarolímek doporučil k jednání pana Josefa Pilnáčka z Hradce Králové - mimo jiné pána, který nejen že stál u zrodu Svazu lyžařů v roce 1903, ale byl v letech 1929-1932 i jeho předsedou. Ten po konzultacích s Jarolímkem, který provedl zaměření, vypracoval plán přestavby můstku a následně jej vedení klubu předalo lomnickému staviteli panu Pivcovi k vypracování rozpočtu. Mezi tímto časem ovšem dochází opět k dalším dílčím úpravám. Posunuje se opět odraziště, upravuje se i nájezdová věž a vzhledem k začínající hnilobě některých stojek nájezdu, dochází k jejímu posunutí a přistavění další, třetí nájezdové plošiny. V dnech 27.-28.ledna 1940 proběhl v Lomnici n. Pop. velmi úspěšný IX. Přebor KČT a tím také došlo k propojení spolupráce lomnických lyžařů s odborem KČT. A jelikož začala II.světová válka a nacisty byla zrušena veškerá činnost Sokola, tak i řada jeho členů, kteří zrovna neskončili v koncentrácích se zapojila do práce a činnosti v LOSK Lomnice nad Popelkou. Přichází také po dlouhých jednáních období, kdy je připravena projektová dokumentace i část financí a to jak se strany Svaz lyžařů, tak i KČT. Konečně se začíná přestavba můstku na "Babyloně" realizovat. Nový velký můstek by umožňoval skoky až 50 metrů. Začínají se kopat jámy na usazení nových betonových patek pro trámy nájezdové věže, která by stála již na obrácené straně Babylonského kopce a je rovněž zajištěno a na Babylon dovezeno veškeré dřevo na novou nájezdovou věž a buben. Ale sotva se práce započaly, přichází v důsledku válečných událostí k zákazu veškerých staveb a tak je nakonec připravený materiál ke stavbě odvezen a stavba můstku zmařena. Nikdo se totiž nechtěl dostat do nepředvídatelných rozporů a obtíží s německými úřady, neboť takto veliká stavba na kopci nad Lomnicí by příliš bila do očí. Jenže nadšení a neúnavní propagátoři lyžování a skoků zejména Florián a jeho syn Vladimír Václavíkové se nedali odradit a za pomoci mladých lyžařských nadšenců se pustili do zemních prací na můstku a opět prokopali doskočiště. Tím byla značně porušena plynulost přechodového oblouku, který byl tímto zásahem značně zostřen. Nicméně tento stav, jak se nakonec ukázalo značně lomnickým skokanům prospěl. Kdo zvládl skoky na "Babyloně", tak i velmi snadno dokázal projíždět po provedeném skoku přechodové oblouky jiných můstků bez problémů a případných pádů. K drobným kosmetickým změnám došlo i na nájezdu, kdy se ještě posunulo odraziště o 2 m, čímž se zkrátila hrana a ještě byla přistavěna jedna boční nájezdová plošina. A takto renovovaný můstek potom vydržel až do konce války a ještě na něm bylo pořádáno každoročně několik závodů, buď veřejných či klubových a v roce 1944 i Přebor Jizerské župy SLRČ. Řady závodů se v Lomnici nad Pop. zúčastnili i tehdejší vynikající čeští skokani a mistři ČSR jako Oldřich Buďárek, Josef Lukeš či Rudolf Vrána, nebo tehdy začínající Miloslav Bělonožník. Na Babylonském můstku vyrostli: Josef Císař-mistr ČSR 1939, který řadu let representoval pražské kluby LZK a B+B, ale i jeho starší rival Vladimír Václavík, výborný Mirek Štolba, Karel Klíma a na tomto můstku také začínal František Felix pozdější čtyrnásobný mistr ČSR. Ale zub času hlodal a hlodal i na "Babyloně". V poválečném období můstek již pro pořádání závodů nevyhovoval a tak lomničtí i díky dvěma na sníh nepříznivým zimám uspořádali skokanské závody ve Špindlérově Mlýně. A můstek na "Babyloně" se tak pomalu stává kořistí vandalů. Naposledy, a to už jen tajně tam zkoušeli své skokanské umění mladí, jako Milan Portyk, Mirek Sekot a další. Ale již to bylo nebezpečné a tak v roce 1949 byl můstek strhnut a rozebrán na topení. Prudké doskočiště potom ještě dlouho skýtalo možnosti mladým odvážlivcům k adrenalinovému zážitku, až byl svah v sedmdesátých letech zalesněn. Slavná éra Babylonu skončila a skoky na lyžích se tak na začátku padesátých let přesunuli do Zadních Popelek do lokality dnešního lyžařského areálu LSK Lomnice nad Popelkou.

Tomáš Portyk Mistrem světa

Čvrtek 25. únor 2016 se dá opravdu nazvat "vítězným". Tomáš Portyk s v posledním individuálním závodě své juniorské kariéry stal v rumunském Rašnově Mistrem světa. Štěstěna si už řekla, že smůly si vybral dost a konečně se k němu otočila čelem. Po peripetiích se zlomeným prstem v roce 2014, kdy skončil pátý, loňském prohraném souboji o bronz se končně dočkal. Cesta, ale nebyla tak jednoduchá, jak by se zdálo. Již v prvním individuálním závodě na 10 km si Tomáš věřil na dobrý výsledek. Shodou všech okolností a hlavně silným protivětrem 2,5 m/s, do kterého byl na můstku puštěn, skončil Tomáš v kotrmelcích a se zlomenou lyží. Naštěstí jen lyží. A v prvním závodě bylo po naději. Z neúspěchu se však rychle oklepal a do posledního závodu dal úplně všechno a konečně se sešlo dohromady vše v jeho prospěch. Zrušený skok, kde se započítal tzv. "provizorák", po kterém byl 2. se vteřinovou ztrátou na prvního, výborné lyže, zapůjčené od běžců a i den D, kdy věděl, že na to má. Lomničtí lyžaři posílají Tomášovi velikou gratulaci s jedním obrovským přáním, že všechnu smůlu v podobě zranění, pádů, sporných diskvalifikací a pod., kterých si zažil dost, na věky nechal v Rašnově u hraběte Drákuly a teď se mu bude už jenom dařit.

Zimní olympijské hry mládeže ¨- zlato 2012 Innsbruck severská kombinace

Sdruženář Portyk ukončil kariéru, někdejšího juniorského šampiona zradilo tělo

21. prosince 2023 14:44 

Sdruženář Tomáš Portyk ukončil v 27 letech sportovní kariéru. Juniorský mistr světa z roku 2016, který startoval na zimních olympijských hrách v Soči, Pchjongčchangu a Pekingu, se tak rozhodl ze zdravotních důvodů, informoval na webu lyžařský svaz. Tělo Portykovi v posledních dvou letech nedovolilo, aby se vrátil na dřívější úroveň.

V posledních dvou letech jsem se nedokázal dostat na dřívější úroveň," uvedl Portyk, který od vstupu do Světového poháru v roce 2013 pětkrát vybojoval umístění v nejlepší desítce v individuálních závodech. V lednu 2017 byl druhý ve sprintu dvojic ve Val di Fiemme po boku Miroslava Dvořáka.

Zdroj: https://www.idnes.cz/sport/lyzovani-snowboarding/tomas-portyk-sdruzenar-konec-kariery.A231221_144238_lyzovani_mama

2009 - skokanská exhibice
2009 - skokanská exhibice
2015 Roman Koudelka na exhibici
2015 Roman Koudelka na exhibici

Rekonstrukce můstku 2004 - 2007

můstek při slavnostním zahájení po rekonstrukci
můstek při slavnostním zahájení po rekonstrukci
Jiří Raška
Jiří Raška

Jak to všechno začalo (1925 - 1950)

(Stanislav Dlouhý)

Lyžování s prvními krůčky lidí na opravdových lyžích přišlo do Lomnice nad Popelkou na konci 19.století, kdy lomnický továrník pan Ignác Hornych kupuje od hraběte Harracha první lyže a dává podle nich ve své továrně vyrobit jim podobné. Ovšem rozšíření tohoto sportu nastává až po roce 1905, kdy na zdejší měšťanskou školu přichází vysocký rodák Josef Patočka. Pan učitel, neb jak mu tehdy z dochovaných pramenů všeobecně jeho žáci ``Vašnosti" říkali se postaral nejen o propagaci tohoto začínajícího krásného sportu, ale postaral se i o nákup prvních párů lyží pro školní mládež, které pak bezplatně půjčoval. Bylo to pro tehdejší kluky něco velikého, jezdit na skutečných lyžích na místo dužin od sudů, primitivně připevněných k botám provázky. Lyžování tak postupně zdomácňuje v srdcích mladých a ožívají kopce okolo Tábora a stráně na Babyloně. V prvních začátcích patří lomničákům spíše stráně Babylonu a do oblasti Tábora směřují první začátečníci-lyžaři, které okouzlil tento sport, převážně z Jičína, kde byl zakladatelem, průkopníkem a dlouholetým organisátorem pan Jan Kasalický. Ovšem ke skutečnému rozmachu lyžařského sportu na Lomnicku dochází až po první světové válce. Z žáků pana učitelePatočky se stávají jinoši a mladí muži a nestačí jim jen lyžování pro radost. Chtějí závodit a měřit své síly a umění s kamarády z okolních vesnic a měst. První vážná jednání o založení lyžařského spolku jsou vedena v roce 1921 a iniciátory založení klubu jsou hlavně pánové Císař, Václavík, Kaplan, Dr. Audolenský a Prof. Ing. Jaroslav Cerman, který je již vyhlášeným lyžařským instruktorem a učí tomuto krásnému sportu i samotného Karla Hašlera a jeho oba syny. Po dlouhých rušných diskusích dochází dne 6. října 1925 v hostinci ``Na růžku" k ustavení a založení Lyžařského odboru SK Lomnice nad Popelkou. Důkazem Vám předkládáme zápis ustavující schůze se jmény zakládajících členů.
Teprve Lyžařskému odboru SK Lomnice nad Popelkou se podařilo nejen řádně organizovat všechny přátele lyžařského opojení, nýbrž i účinnou propagací, kurzy a závody tento sport v Lomnici zakořenit natrvalo. Postupně se stává lyžování stále větší zálibou pro obyvatele našeho města což nám i dokazuje stoupající statistika členské základny. V roce založení má klub 29 členů a o pět let později již 95 a při desátém výročí je registrováno dokonce 131 členů a to 101 místních a 30 z okolních vesnic. Je zajímavé, že vůbec prvním cílem výboru klubu je zbudování skokanského můstku. A tento cíl, něco stavět či stále budovat provází klub až do dnešních dnů. Takže již na první výborové schůzi jsou pověřeni pánové Florian Václavík a Josef Císař st. najít vhodné místo pro zbudování prvního můstku. Volba padne na kopec Babylon a tak klub získává od Městského úřadu bezplatně pozemek a nad Lomnicí se staví po Táboru další, i když malá rozhledna-skokanský můstek kde bylo možno dosáhnout délek skoků kolem 30 m.
Klub se postupně zapojuje do lyžařské Jizerské župy a Svazu lyžařů RČS. Z těchto institucí čerpá informace pro výuku lyžování i instrukce pro technické zázemí při pořádání závodů. Stále více se ukazuje, že lyžařům již Babylon nestačí a novým cílem snažení je rok 1935, kdy se začíná realizovat myšlenka o zbudování sjezdového svahu pro náročné lyžaře. Tím začíná éra ``Kozlovského sjezdu". Na tehdejší dobu velmi obtížného závodu s velmi záludnou tratí, která se nakonec stala osudnou jeho zakladateli, mladému, nadějnému lomnickému lyžaři Jaromíru Václavíkovi, který se 13.2.1938 při závodě vážně zranil a svému zranění následně podlehl. Od roku 1939 se tento sjezd v podstatě pravidelně, pokud byl sníh jezdí až do roku 1947 jako ``Memoriál Jaromíra Václavíka". Dalším mezníkem v činnosti klubu se stává rok 1940, kdy je v Lomnici v prvních letech okupace pořádán celostátní přebor Klubu českých turistů, jehož se v různých disciplínách účastní 342 závodníků z celého Protektorátu. Na lomnickém náměstí vyrůstají různé sněhové figury. Jednou mohutný Krakonoš, podruhé Šmudla z pohádky o Sněhurce a nebo jsou starty závodů v běhu na lyžích zahajovány před radnicí zpod velkých sněhových Trosek. Všechna tato krásná díla vytvářel lomnický sochař a architekt pan Borovec. V těžké době druhé světové války, kdy jsou Krkonoše odříznuty od okleštěné republiky se stává Lomnice nad Popelkou rájem lyžařů. O víkendech do podhorského městečka míří autobusy z Prahy, Jičína, Nymburku a v sobotu navečer ožívá lomnické nádraží přijíždějícími lyžaři z Mladé Boleslavi. Řada lomnických ubytovacích hostinců se naplňuje přijíždějícími hosty-lyžaři. Najednou jsou z Lomnice nad Popelkou - Malé Krkonoše a Tábor pomalu nejvyšší horou zbylého státečku. A tak co Lomnice oproti krkonošským městům, jako Vysoké nad Jizerou, Jilemnice či Jablonec nad Jizerou nestihla na začátku století, dohání až nyní, kdy se do Krkonoš nemůže.
V lyžařském klubu vyrůstá po boku prvních průkopníků závodního lyžování nová generace. Je mnoho mladých a nadějných, kteří se chtějí alespoň přiblížit svým vzorům Vladimíru Václavíkovi a tehdá již ze závodů KČT v roce 1940 mistru ČSR ve skoku Joskovi Císařovi ale i Bohuslavu Faistauerovi. Začíná František Arlet, ale i mladší Mirek Štolba, Karel Klíma, František Paska, Ivo Matoušek, Zdeněk Pelc, Olda Oplt, Ota Formánek, Áda Horáček, Honza Kovář, Slávek Kumpošt, Olda Mikule, Karel Wágenknecht či bratři Kocourkové. Později začíná i velice talentovaný Stružiňák František Felix. Pomalu přichází konec války a pro lyžařský klub velká konjunktura. Je znát předešlé období a lyžařů je doslova jako hub po dešti. Klub má 60 registrovaných zdatných a perspektivních závodníků. Je nejsilnějším klubem Jizerské župy což potvrzuje na prvním poválečném celostátním mistrovství ČSR v Banské Bystrici v roce 1946. Lomnice se v hodnocení klubů umisťuje na krásném 3.místě a jen z Lomnice se tohoto mistrovství účastí 34 závodníků. Přichází rok 1948 je to rok, který vlastně z dnešního pohledu završil téměř 25-ti leté snažení funkcionářů i řadových členů. Jsou tu ZOH ve Svatém Mořici, jichž se účastí lomnický Pepa Císař. A tak dovolte ocitovat část zápisu a slova předsedy klubu JUDr. Františka Večerníka na výborové schůzi klubu konané dne 17.února 1948 v hostinci u ``Kočích``.
``Ve čtvrtek dne 19. února 1948, pravil kolega předseda, bude tomu 10 let co v semilské nemocnici skonal Jaromír Václavík, když před tím na Kozlovském sjezdu utrpěl těžké zranění. Jaromír Václavík, byl chlapec milého osobního zjevu, ušlechtilého charakteru, statečného srdce a nesmírné osobní obětavosti pro lyžařský sport kterému nakonec přinesl oběť' největší, svůj život v necelých 27 letech. Skromný, až přespříliš tichý, nenáročný a vždy obětavý a nezištný, to byl Jaromír Václavík. Všichni přítomní uctili jeho památku povstáním. Poté kolega předseda JUDr. Večerník přivítal ve schůzi kolegu-náčelníka klubu a československého olympionika Josefa Císaře, který se šťastně a zdráv vrátil ze Svatého Mořice, kde representoval na zimních olympijských hrách náš stát v závodě ve skoku na lyžích. Pan předseda stručně vzpomněl jeho osobních schopností, píle a námahy, kterou kolega Císař věnoval lyžařskému sportu a tak dobyl úspěchů největších. Byl mistrem RČS ve skoku i mistrem RČS ve sjezdu a posléze důstojně representoval svoji vlast na ZOH, kde z našich závodníků dosáhl také nejdelšího skoku a celkově se umístil na čestném 29. místě. Kolega předseda jménem klubu děkuje kolegovi Císařovi vřele nejen za důstojnou representaci našeho státu, ale i zejména a především také našeho klubu a města. Do budoucna mu přeje dalších úspěchů. Všichni přítomní děkují kolegovi Císařovi povstáním a potleskem. Kolega Císař s pohnutím na tento projev a vřelá slova kolegovi předsedovi a všem děkuje".
A tak se sešla při jedné schůzi najednou vřelá slova o dvou legendách lomnické lyžařiny. I když jedna smutná a druhá radostná. Ale takový už je život sám.
Do tělovýchovy a tím i do lyžování začínají pomalu pronikat tendence k postupnému sjednocování tělovýchovných organizací. Zanikají samostatné Sportovní kluby, KČT, Orel či Junák a vše se prozatím začleňuje do Československé obce sokolské. V průběhu roku 1949 se tak LOSK Lomnice n.Pop. spojuje s místním základním odborem Sokola. Bylo by nevděčné nevzpomenout při této příležitosti právě i mladšího lyžařského odboru ve městě - Lyžařského odboru Sokola, který vznikl až v polovině třicátých let a byl vždy věrným druhem dobré spolupráce při pořádání lyžařských závodů či pomoci při přestavbách můstků na Babyloně. A právě řada členů tohoto odboru v době zakázané činnosti Sokola pracovala v Lyžařském klubu SK Lomnice nad Popelkou. Sokol a tím i lyžařský odbor po době nečinnosti způsobené okupací začal opět svoji činnost rozvíjet zdárně i po válce. V roce 1949, ale vznikají i další tělovýchovné organizace a s tím i lyžařské oddíly. Vzniká Sokol Technolen a Sokol PTP. Rok 1949 je i posledním rokem kdy se skáče, už jen tréninkově, a to na vlastí nebezpečí na Babyloně. Můstek se rozpadá a začíná jeho postupné zapomnění. I přesto, že došlo k velkému rozštěpení vlastní lyžařské činnosti a roztroušení funkcionářů do třech oddílů, sjednocuje a láká všechny jedna posedlá myšlenka. Najít vhodné místo a peníze pro nový moderní můstek. Na jaře 1950 přicházejí pánové Josef Císař a Vladimír Václavík, znalci lomnických terénů nejpovolanější - že již vědí kde skokanský můstek postavit. Jsou to zadní Havelčice - dnešní Popelka. Urychleně je odkácena trasa a pan architekt Karel Jarolímek projektuje pro Lomnici, po Babyloně druhý můstek tentokrát s kritickým bodem 54 metrů. Nastává velké úsilí pánů JUDr. Večerníka, Juliuse Kaplana, Josefa Císaře a Vladimíra Václavíka v zajišťování finančních prostředků, aby mohla stavební firma, kterou tehdy vedl stavitel Vladimír Zelinka, který měl bohaté zkušenosti z výstavby lomnického stadionu - stavbu zahájit.
Rok 1951 se tak stává rokem hlavních stavebních prací. Peníze jsou na cestě, i když ne mnoho, je tu však úsilí všech členů, ať jsou v místním Sokole či Sokole Technolen nebo PTP. Stavební firma v létě roku 1952 dokončuje hlavní tesařské práce a lyžařští nadšenci brigádnicky provádějí poslední terénní úpravy. Dílo se daří a můstek je v listopadu slavnostně otevřen zahajovacími skoky. Na tehdejší dobu je to můstek moderní a opatřený i umělým osvětlením. Avšak postupně přichází i doba, kdy s tímto dokončeným dílem, končí v lyžování i jedna generace funkcionářů. Dochází ke sloučení místního Sokola se Sokolem Technolen a z klubu postupně odcházejí Štěpán Veselý, Ladislav Hlinka, Jan Sahánek, Josef Malecha, Julius Kaplan, Vojtěch Jůna i JUDr. František Večerník, který stál v čele klubu, či jako jeho první místopředseda, téměř od jeho založení. Všem jmenovaným i desítkám nejmenovaných patří náš dík a uznání. I my víme, že každý začátek je těžký. A oni to měli opravdu těžké neboť stáli na začátku, ale dělali to nezištně a s láskou.

zdroj:https://www.lsklomnice.cz/historie-mnu/83-historieklubu

Druhý zleva Pavel Ploc
Druhý zleva Pavel Ploc
Ochoz ve tvaru poháru ční vysoko nad všechny stromy (6/2014)
Ochoz ve tvaru poháru ční vysoko nad všechny stromy (6/2014)

ROZHLEDNA - SKOKANSKÝ MŮSTEK K-70 LOMNICE NAD POPELKOU

Velmi netradičně umístěnou rozhlednu nalezneme nad Lomnicí nad Popelkou na úpatí kopce nazývaného Babylon. Rozhledna je umístěna na vrcholu nájezdové věže skokanského můstku K70, tedy věže zdejšího největšího můstku, patřícího ke zdejšímu rozsáhlému skokanskému areálu. A že je rozhledna i zajímavou architektonickou stavbou potvrzuje cena, kterou autor za její provedení dostal. Autorem projektu skokanské věže s rozhlednou je Jaromír Stránský z Lomnice nad Popelkou a v roce 2007 za ní obdržel ve veřejném hlasování "Cenu sympatie" v soutěži o Stavbu roku 2007. Celý sportovní areál prošel v letech 2004 - 2007 rozsáhlou modernizací a rekonstrukcí, aby mohl vychovávat budoucí talenty ve skocích na lyžích a díky modernizaci vznikla i tato pro veřejnost velmi zajímavá stavba. Ten kdo si chce vyzkoušet pocit sportovce chystajícího se na skok má možnost vylézt po schůdcích na vrchol věže. Výhodou je, že věž nestojí pouze ve svahu, ale vysoce ho i přesahuje, čímž vzniká možnost dalekého kruhového rozhledu - věž svou výškou bohatě převyšuje všechny okolní stromy.

zdroj: https://www.interregion.cz/turistika/vyhlidky_rozhledny/skokansky_mustek_k-70_lomnice/skokansky_mustek_k-70_lomnice.html

Koruna vyhlídkového ochozu s osvětlením startoviště zdroj: https://www.interregion.cz/turistika/vyhlidky_rozhledny/skokansky_mustek_k-70_lomnice/rozhledna_mustek_lomnice_panorama_01.jpg
Koruna vyhlídkového ochozu s osvětlením startoviště zdroj: https://www.interregion.cz/turistika/vyhlidky_rozhledny/skokansky_mustek_k-70_lomnice/rozhledna_mustek_lomnice_panorama_01.jpg

Vyhlídka skokanský můstek v Lomnici nad Popelkou

V lyžařském areálu V Popelkách je přístupný vyhlídkový ochoz na zrekonstruovaném můstku K-70. Ochoz se nachází ve výšce 28 m a je z něj pěkný výhled nejen na skokanský areál, ale i do okolní krajiny.
Ojedinělý vyhlídkový ochoz v Lomnici nad Popelkou je součástí skokanského můstku. Netradiční rozhledna vznikla v rámci modernizace celého areálu V Popelkách. Označení K-70 určuje tzv. konstrukční bod můstku, za jehož překonání rozhodčí udělují bonusové body, v lomnické vyhlídky je bonusová hranice 70m.
Vyhlídkový ochoz se nachází ve výšce 28 metrů, obvod horního prstence je 45 metrů a jedná se tak pravděpodobně o rozhlednou s největším ochozem v Česku.
Výjimečnost stavby je zřejmá i z důvodu, že získala ve veřejném hlasování ocenění "Cena sympatie" v soutěži "Stavba roku 2007" Libereckého kraje. Autora projektu Jaromíra Stránského z Lomnice inspiroval pro tvar věže kalich vína. Z rozhledny je krásný výhled na město Lomnice nad Popelkou, Krkonoše a Český ráj.
Vstup na můstek je možný celoročně na vlastní nebezpečí.
Zdroj: https://www.kudyznudy.cz/aktivity/vyhlidka-skokansky-mustek-v-lomnici-nad-popelkou