Nový Berštejn

26.07.2021
Zámek Nový Berštejn
Zámek Nový Berštejn
Celkový pohled na zámek Nový Berštejn
Celkový pohled na zámek Nový Berštejn
Hospodářský dvůr v sousedství zámku
Hospodářský dvůr v sousedství zámku
Barokní hospodářská budova u zámku
Barokní hospodářská budova u zámku
Od roku 1810 patřil zámek opět Valdštejnům, kteří jej pseudoslohově upravili a dali mu tak dnešní vzhled. Barokní bazén užívali ke koupání a v parku vybudovali umělý vodopád. Konec Valdštejnskému panství přinesla první pozemková reforma za první republiky.
Od roku 1810 patřil zámek opět Valdštejnům, kteří jej pseudoslohově upravili a dali mu tak dnešní vzhled. Barokní bazén užívali ke koupání a v parku vybudovali umělý vodopád. Konec Valdštejnskému panství přinesla první pozemková reforma za první republiky.
V roce 1920 se po pozemkových reformách stal novým majitelem zámku Tomáš Maglič, generální rada Škodových závodů. Na zámku vybudoval také tenisový kurt.
V roce 1920 se po pozemkových reformách stal novým majitelem zámku Tomáš Maglič, generální rada Škodových závodů. Na zámku vybudoval také tenisový kurt.
V roce 1935 zámek Nový Berštejn koupila Růžena Jiratová-Kabátová, která zvelebila nejen zámek, ale také zámecký park, farmu a pivovar. Obnova panství byla jako zajímavá událost zmíněna také v novinách.
V roce 1935 zámek Nový Berštejn koupila Růžena Jiratová-Kabátová, která zvelebila nejen zámek, ale také zámecký park, farmu a pivovar. Obnova panství byla jako zajímavá událost zmíněna také v novinách.
V roce 1945 byl zámek zkonfiskován státem jako německý majetek a adaptován na okresní dům zdraví, poté na zvláštní internátní školu. Zámek zoufale chátrá a v roce 1983 je dokonce podepsán demoliční výměr.
V roce 1945 byl zámek zkonfiskován státem jako německý majetek a adaptován na okresní dům zdraví, poté na zvláštní internátní školu. Zámek zoufale chátrá a v roce 1983 je dokonce podepsán demoliční výměr.
V průběhu války zámek vlastnil baron Christian Otto von Wedel-Parlow. Po jeho tragické smrti byl zámek ve správě jeho bratra barona Ludolfa von Wedel-Parlow, jenž měl dbát nejen na prosperitu berštejnského panství, ale také na jeho nový význam. Zámek během války sloužil jako místo setkávání umělců – natáčel se zde také film, a později nuceně jako nacistický archív ve věcech Francie. Nejcennější dokumenty byly dětmi převáženy během bombardování na bezpečnější místo. Bombardování zničilo zámecký pivovar, který zpracovával vyhlášený místní chmel “Dubský zelenáč”.
V průběhu války zámek vlastnil baron Christian Otto von Wedel-Parlow. Po jeho tragické smrti byl zámek ve správě jeho bratra barona Ludolfa von Wedel-Parlow, jenž měl dbát nejen na prosperitu berštejnského panství, ale také na jeho nový význam. Zámek během války sloužil jako místo setkávání umělců – natáčel se zde také film, a později nuceně jako nacistický archív ve věcech Francie. Nejcennější dokumenty byly dětmi převáženy během bombardování na bezpečnější místo. Bombardování zničilo zámecký pivovar, který zpracovával vyhlášený místní chmel “Dubský zelenáč”.

Nový Berštejn je původně renesanční zámek ve stejnojmenné vesničce asi 1 km severně od města Dubá. Zámek pochází ze 16. století, nechal ho postavit Adam Berka z Dubé, potomek mocného rodu Ronovců poté, kdy zdědil pouze pustnoucí hrad Starý Berštejn u Vrchovan. Rekonstruovaný zámek je využíván jako luxusní hotel.Objekt je chráněn jako kulturní památka České republiky.

Historie zámku

Počátky po založení

Zámek byl postaven v letech 1553-1567 Adamem Berkou z Dubé. Syn stavitele zámku Jiří Berka z Dubé, příslušník velkého rodu Berkové z Dubé, prodal budovu v roce 1618 svému bratrovi Václavovi, který se aktivně zúčastnil stavovského povstání na protihabsburské straně a za vlády Fridricha Falckého zastával důležitý úřad nejvyššího zemského sudího.

Období 17.–19. století

Po bitvě na Bílé hoře byl Václav Berka nucen emigrovat ze země a jeho zkonfiskovaný majetek koupil Adam z Valdštejna, který ho zanedlouho přenechal mocnému Albrechtovi z Valdštejna.

Po Valdštejnově smrti (1634) byly statky opět zkonfiskovány a císař Ferdinand II. jimi místo žoldu obdaroval Ira Richarda Waltera Buttlera. Buttler se o své jmění zasloužil spoluúčastí na Valdštejnově vraždě. Nový majitel však ještě téhož roku (1634) zemřel. Jeho vdova se brzy znovu provdala a po její smrti vznikl spor o dědictví mezi vdovcem Kryštofem Ferdinandem z Heissensteinu a příbuznými Buttlera. Tento spor se vyřešil rozdělením majetku a zámek připadl opět Buttlerům, kteří pak na berštejnském zámku sídlili až do roku 1723.

Počátkem 18. století byl objekt i s zámeckým parkem barokně upraven.

V roce 1723 Theobald Václav Buttler zámek prodal a novým majitelem se stal hrabě František Karel Rudolf Swéerts-Sporck, zeť známého mecenáše umění Františka Antonína Šporka. Hrabě Swéerts-Spoeck rozvinul na panství rozsáhlou stavební činnost a mimo jiné vystavěl i vrcholně barokní kostel Nalezení Svatého Kříže v Dubé. I zámek Berštejn byl barokně přestavěn a rozšířen o boční křídla, byla zde vysvěcena zámecká kaple. Možným (spolu)autorem jeho nové podoby je pražský architekt Václav Špaček. Rodině Swéerts-Sporcků patřil zámek do roku 1810, kdy byl prodán Arnoštovi z Valdštejna. Valdštejnové pak zámek Nový Berštejn drželi až do roku 1918. Pseudohistoricky jej upravili a dali mu dnešní vzhled. Konec Valdštejnskému panství přinesla první pozemková reforma za první republiky.

Období let 1918–1945

Novým majitelem zámku se roku 1920 stal Tomáš Maglič, generální rada Škodových závodů. Na zámku vybudoval také tenisový kurt.

V roce 1935 Zámek Berštejn koupila Růžena Jiratová-Kabátová, která zvelebila nejen zámek, ale také zámecký park, statek a pivovar. Obnova panství byla jako zajímavá událost zmíněna také v novinách.[zdroj?]

V průběhu války byl zámek ve správě německého barona Ludolfa von Wedel-Parlow, jenž měl dbát nejen na prosperitu berštejnského panství, ale také na jeho nový význam. Zámek sloužil jako místo setkávání umělců - natáčel se zde také film, a později jako nacistický archív ve věcech Francie. Nejcennější dokumenty byly dětmi převáženy během bombardování na bezpečnější místo. Bombardování zničilo zámecký pivovar, který zpracovával vyhlášený místní chmel "Dubský zelenáč".

Období let 1945–1990

Tato část článku není dostatečně ozdrojována, a může tedy obsahovat informace, které je třeba ověřit. Jste-li s popisovaným předmětem seznámeni, pomozte doložit uvedená tvrzení doplněním referencí na věrohodné zdroje.

V roce 1945 byl zámek zkonfiskován státem jako německý majetek a adaptován na okresní dům zdraví, poté na zvláštní internátní školu. Zámek sice chátral, ale v roce 1983 nemohl být podepsán demoliční výměr, protože v roce 1985 (24. 5.), byl zaslán Rostislavu Bílkovi (který se de facto postaral o zrušení internátu z havarijních a bezpečnostních důvodů) dopis (č.: 1753/85-VI/1) z Ministerstva kultury ČSR, který jasně uvádí, že tehdejší odbor kultury ONV Česká Lípa (čj. 916/85) našel nového zájemce, jenž později začal provádět rekonstrukci střechy. Jenže to bylo asi tak vše, na co se nový zájemce zmohl a od dalších aktivit upustil, včetně správy samotného zámku. Jelikož byl v té době zámek volně přístupný, tak i značně demolován (ruční umělecká kovářská práce na vstupních a zadních vchodových dveří, luceren a dřevěných "vyřezávaných" dveří v bývalé jídelně Dětského domova) na což Rostislav Bílek v roce 1987 upozornil MK ČSR a ten obratem správce objektu ONV Česká Lípa (č. dopisu 7.780/87-VI/1), aby objekt zabezpečil, což se nakonec stalo a zámek byl "zakonzervován", což ale nebránilo tomu, aby zámek nadále chátral.

Současný stav

V roce 1991 zchátralý zámek s parkem koupil Miroslav Slezák. V letech 1992 až 1996 proběhla rekonstrukce. Od roku 1996 zámek slouží jako hotel, v anglickém parku se nachází golf a tenisové kurty. Zachráněn a využíván je i barokní bazén.

Zámek je veden v celostátním registru kulturních památek jako položka 17025/5-2930, ovšem s poznámkou "s omezením bez budov šafářských domků".

Zámecký park

V první polovině 17. století nechal park u svého zámku vytvořit Karel Rudolf hrabě ze Swéertsu. Jedná se o dodnes velmi rozsáhlý areál obehnaný zdí v mírně zvlněném terénu, jehož část zaujímá starší původní les. V samotném parku bylo po roce 1980 evidováno 30 jehličnatých a 45 listnatých stromů. Bylo zde mnoho cypřišků, nažloutlé tisy, převislý jedlovec, zakrslý smrk, tulipánovník, převislý jasan, sloupovitý dub a mnoho obrovských starých vejmutovek. 

(zdroj: Wikipedia)

Chátrání zámku Berštejn zastavila až obnovitelská péče Miroslava Slezáka, který citlivě znovu vybudoval a k novému životu vzkřísil zámek i park za pomoci svých obětavých přátel arch. Alexandra Pernera a Ing. Otakara Vondráčka v letech 1992 až 1996. V roce 1997 je zahájen provoz zámeckého hotelu na zámku Berštejn. Od roku 1997 na zámku majitel s rodinou také bydlí a od dubna do října se zde s manželkou Markétou Slezák osobně stará o zámecké hosty, viz. Naše filosofie. V roce 2012 získává Miroslav Slezák ocenění za rekonstrukci zámku Berštejn bez dotací a péči o památku v soutěži „Má vlast v srdci Evropy“. Zámek Berštejn Hotel & Golf Resort byl také odbornou porotou mnohokrát nominován na ocenění Hotel roku, Czech Hotel Awards. V roce 2016 a v roce 2017 toto ocenění získal, stal se “Hotel of the Year 2016” a “Hotel of the Year 2017”, kategorie Congress.
Chátrání zámku Berštejn zastavila až obnovitelská péče Miroslava Slezáka, který citlivě znovu vybudoval a k novému životu vzkřísil zámek i park za pomoci svých obětavých přátel arch. Alexandra Pernera a Ing. Otakara Vondráčka v letech 1992 až 1996. V roce 1997 je zahájen provoz zámeckého hotelu na zámku Berštejn. Od roku 1997 na zámku majitel s rodinou také bydlí a od dubna do října se zde s manželkou Markétou Slezák osobně stará o zámecké hosty, viz. Naše filosofie. V roce 2012 získává Miroslav Slezák ocenění za rekonstrukci zámku Berštejn bez dotací a péči o památku v soutěži „Má vlast v srdci Evropy“. Zámek Berštejn Hotel & Golf Resort byl také odbornou porotou mnohokrát nominován na ocenění Hotel roku, Czech Hotel Awards. V roce 2016 a v roce 2017 toto ocenění získal, stal se “Hotel of the Year 2016” a “Hotel of the Year 2017”, kategorie Congress.
foto Michael Kalfeřt
foto Michael Kalfeřt
foto Michael Kalfeřt
foto Michael Kalfeřt
foto Michael Kalfeřt
foto Michael Kalfeřt
Dnes je zámek po celkové rekonstrukci a slouží jako hotel, který nabízí bohaté možnosti relaxovat.
Dnes je zámek po celkové rekonstrukci a slouží jako hotel, který nabízí bohaté možnosti relaxovat.

Oživlá památka: Zámek jako splněný sen

Nový Berštejn /ROZHOVOR/ - Krásná zahrada, tenisový kurt, golfové hřiště a elegantní interiér zámku. To vše je hotel Nový Berštejn u Dubé

6.9.2011

 Miroslav Slezák má od rána do večera co dělat v místě, kde i bydlí – na zámku Nový Berštejn u Dubé. Je tam stavební dělník, provozní, číšník, zahradník. Páčí pařezy, seká trávu na golfovém hřišti a čistí i lajnuje tenisový kurt. Dělá všechno, co je potřeba. "Nemohl bych doma sedět v bačkorách," říká bývalý profesionální sportovec a majitel zámku.

Co vás vedlo ke koupi zámku?
Od roku 1968 jsem žil v Německu. Když jsem ve čtyřiceti skončil s hokejem a tenisem, pracoval jsem ve stavební firmě a později i jednu vlastnil. Opravovali jsme mimo jiné i zajímavé historické objekty. Lákalo mne nějaký takový zachránit před demolicí právě v České republice. O demolici zámku Nový Berštejn bylo rozhodnuto v Doksech roku 1983. Já zámek koupil v dezolátním stavu o osm let později. V západní Evropě už si obyčejný smrtelník nemůže koupit zámek. Tady je to stále ještě možné, zemi by takové investice zvenčí rozhodně prospěly. Avšak Češi, kteří by na opravu takových objektů měli dostatek peněz, dávají přednost stavbám nových prosklených sídel s obřími akvárii. Nerozumím tomu, proč se stát brání prodeji zchátralých zámků cizincům? Vždyť ani v minulosti nebývaly vždy české. A za sto let bude jedno, kdo je zachránil. Hlavně, že ty památky budou existovat a uchovají se pro další generace.

Jak velké finanční starosti jsou s památkou v soukromých rukou?
Velké a nenávratné. Zámek znamená spousty starostí, ale máte fantastický pocit, když vidíte, jak se vrací do bývalé krásy. Bydlím s rodinou v pěkném prostředí, potkávám zajímavé lidi a mám stále co dělat.

Jaké máte zkušenosti s památkáři?
Velmi dobré.

Čerpali jste na opravu dotace?
Ne, ani jsme o ně nežádali. Zajímali jsme se o to, ale v českém podání to na nás působilo jako zbytečné mrhání energií a času, čišela z toho korupce. Myslím, že bez dotací jsme šťastnější.

Jaké jste měl plány se zámkem a jeho využitím?
Zámek měl být původně místem, kam bych rád s rodinou jezdil - taková oáza klidu, kde se zastavil čas. Dnes je to náš domov a doufám, že je zároveň druhým domovem pro naše hosty. Původně nebylo v plánu zde otevírat hotel s restaurací a sportovním areálem, to vyplynulo až z potřeby zde mít provoz. Jinak by byl zámek vydán na pospas gaunerům. A že jich máme v severních Čechách dost.

Jak se oživení zámku podepsalo na životě obce?
Jsme v Sudetech a dlouho jsme byli považováni za Němce. Takže nějakého vřelého přijetí se nám nedostávalo. Hodně místních lidí se ale během let podílelo na opravách. Dnes zaměstnáváme jen tři z nich, dost práce zastáváme s manželkou sami. Někteří hosté ubytovaní na zámku navštěvují i restaurace v Dubé a využívají služeb místních živnostníků, takže to určitý pozitivní vliv má. Dlouho jsme se soustředili jen na zámek a věci spojené s jeho provozem. Nyní se snažíme udělat více, obnovit staré zapomenuté tradice a seznámit veřejnost s nádhernými přírodními památkami, o nichž se už téměř neví. Před více než rokem jsme založili občanské sdružení Dubské Švýcarsko a provozujeme turistický portál s více jak sto padesáti výlety po okolí. Obnovený turismus v regionu může místním lidem přinést pracovní příležitosti. Kromě toho jsme členy osadního výboru Nový Berštejn a manželka je už druhé volební období zastupitelka města Dubá, což jsou ovšem dobrovolné funkce. Tato lokalita má obrovský potenciál, který je doposud nevyužitý. Je třeba s tím něco udělat.

Historie zámku Nový Berštejn

Zámek Nový Berštejn dal postavit Adam Berka z Dubé a z Lipého někdy mezi lety 1553 – 67 na místě hospodářské tvrzi. Původní renesanční stavba měla jednu patrovou budovu zdobenou renesančními psaníčky, patro bylo dřevěné. Později došlo k barokním přestavbám.

K zámku patřily hospodářské budovy, rozsáhlé polnosti, lesy a také pivovar v údolí, kde se už od roku 1627 vařilo výtečné pivo z tehdy proslulého chmelu "Dubský zelenáč". Berštejnské panství změnilo mnohokrát majitele, výčet je plný zajímavých osobností, široké veřejnosti nejznámějším je asi Albrecht z Valdštejna. Za minulého režimu byl zámek využíván jako internátní škola pro děti ze sociálně slabých rodin.

Kvůli nerozumným stavebním zásahům velmi zchátral, později byl úplně opuštěn. Současný majitel Miroslav Slezák jej zrekonstruoval a vybudoval zde luxusní hotelový resort s golfovým hřištěm. Kromě privátní a firemní klientely zámek rádi navštěvují filmaři a tenisté. Filmoví tvůrci pro jeho domácí atmosféru. Špičkoví tenisté zase kvůli možnosti tréninku na "wimbledonské" trávě, kterou jinde v Čechách nenajdou.

Přírodní travnatý kurt je totiž velmi náročný na údržbu a jen velmi málo se na něm hraje. Pro běžné hraní je proto na zámku ještě druhý tenisový dvorec s umělou trávou. Zámek obklopuje historický barokní park s přírodními a technickými zajímavostmi - běžně je přístupný pouze hotelovým hostům. Konají se tady ale také svatební obřady a sportovní akce, hraje se zde golf. Vstup do sportovního areálu je možný na objednání.

Pro veřejnost

Z nádvoří můžete obdivovat zejména ruční umělecké kovářské práce na vchodových dveřích a lucerny. Najdete zde více informací a turistické razítko.
V sobotu 10. září 2011 bude zámek částečně zpřístupněn veřejnosti. Můžete si prohlédnout přízemí a anglický park s barokním bazénem při příležitosti Dnů evropského dědictví. Přístupná bude také unikátní expozice Staré mapy Dubského Švýcarska, která byla letos oceněna 1. místem v soutěži Má vlast v srdci Evropy. Otevřeno od 10:00 do 17:00. Více na www.dubske-svycarsko.cz .

zdroj: ttps://ceskolipsky.denik.cz/zpravy_region/ozivla-pamatka--zamek-jako-splneny-sen20110906.html

Nový Berštejn z dronu foto Reiner Standke
Nový Berštejn z dronu foto Reiner Standke
Berštejny na kresbě K. H. Máchy 1833
Berštejny na kresbě K. H. Máchy 1833
Nový Berštejn z podzámčí
Nový Berštejn z podzámčí
Kaple sv. Barbory
Kaple sv. Barbory
Nový Berštejn 1905
Nový Berštejn 1905
Nový Berštejn 1916
Nový Berštejn 1916
Nový Berštejn 1937
Nový Berštejn 1937
Nový Berštejn cca 1918
Nový Berštejn cca 1918

Nový Berštejn

Osada Nový Berštejn (Neuperstein) vznikla převážně z domů, které vyrostly v souvislosti se zámkem, jeho hospodářským dvorem, a pivovarem. Předtím zde stávala ves a poplužní dvůr Nezlovice, připomínané již v roce 1402, na jejichž místě vznikl renesanční zámek. K zámku náležel velký hospodářský dvůr s cennými barokními stavbami, vodárna, v údolí rybník, sladovna a pivovar. A také zámecký park s převážně listnatými stromy. Před jižním nárožím ohradní zdi parku, kde se nyní nacházíte, stojí sloup Nejsvětější Trojice z 18. století, který po těžkém poškození při havárii vozidla v roce 1996 prošel generální opravou, dokončenou v roce 1997. Naproti příjezdové cestě k zámku se nachází zrestaurovaná socha Panny Marie, kterou nechal (dle farních záznamů) v roce 1763 postavit hrabě Sweerts-Sporck. Při hlavní silnici do České Lípy stojí socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1743.

V údolí pod zámkem býval pivovar, jehož rozlehlé sklepy posléze sloužily ke zrání proslulých pivních sýrů. Jde o vůbec nejrozsáhlejší podzemní prostory v pískovcích na Kokořínsku a Dubsku. Nyní jsou součástí nově postaveného soukromého domu. Z původní zástavby si zaslouží pozornost zrestaurovaný roubený dům čp. 5 s mansardovou střechou.

Součástí osady Nový Berštejn je i v polích rozložená samota Krčma (Kratschen, či Neu Kratschen). Původní zástavbu tvořily dva domy, z nichž jeden byl zájezdní hostinec s uzavřeným dvorem. Krčma je připomínána již v roce 1650, kdy tudy vedla stará obchodní cesta od Mělníka k České Lípě. Oba staré domy byly po II. světové válce zbořeny, zůstal zde jen poškozený kamenný podstavec bez kříže. Nová zástavba je tvořena budovami pro chov skotu a dvěma obytnými dvojdomky.

Pravděpodobně v souvislosti se zámkem vznikl na dnes zalesněném pozemku severně od Krčmy dvorec nazývaný Neuhof, který v terénu připomínají již jen nepatrné stopy. K Novému Berštejnu náleží také na opačné straně - v údolí - ležící samota Malý Mlýnek (Kleinmühle), kde z původních domů patřily k Novému Berštejnu dva, z nichž se dochoval jen jeden, sloužící nyní k rekreaci.

Nedaleko Nového Berštejna na zalesněném hřebeni, dříve nazývaném Květný, leží v katastru obce Vrchovany okrouhlá kaple sv. Barbora. Bývalou kapli dala postavit Anna Kateřina hraběnka Sweerts-Sporcková v letech 1744-5. Roku 1792 byla kaple na základě církevních reforem císaře Josefa II. zrušena a po mnohaletém chátrání od 80. let 20. století sloužila jako rekreační objekt.

Zámek Nový Berštejn

Jednou z nevýznačnějších staveb v Dubé je zámek Nový Berštejn. Návrší, na kterém stojí, nese na starých mapách název Melzer Berg. Na místě dvora Nezlovice nechal zámek v letech 1553 - 1567 postavit Adam Berka z Dubé, který předtím zdědil dobovému komfortu již nevyhovující hrad Berštejn u Vrchovan. Po otcově smrti v roce 1583 zdědil zámek Jiří Berka z Dubé, ale spolu s dalším majetkem ho v letech 1616 - 1618 odprodal svému bratrovi Václavovi. Václav Berka se zúčastnil stavovského povstání, v roce 1620 byl za to odsouzen ke ztrátě hrdla, cti a statků. Uprchl ze země a jeho majetek získal Adam mladší z Valdštejna, který jej přenechal svému synovci Albrechtovi.

Po smrti Albrechta z Valdštejna v roce 1634 byl jeho zkonfiskovaným majetkem obdarován Richard Walter Buttler. Císař Ferdinand II. mu tímto způsobem zaplatil dlužný žold. Ještě téhož roku ale Walter Buttler zemřel, zámek v majetku rodiny přes určité spory zůstal až do roku 1723, kdy jej Theobald Václav Buttler prodal Františku Karlu Rudolfovi Sweerts-Sporckovi. V roce 1810 koupil zámek od Barbary O´Reillyové, rozené Sporckové, hrabě Arnošt Valdštejn a roku 1924 prodala Marie Valdštejnová Nový Berštejn generálnímu radovi Škodových závodů Tomáši Magličovi. V roce 1935 získala zámek Růžena Jirátová - Kabátová. Ta, podle dubské farní kroniky, odprodala Nový Berštejn Christianu Ottovi baronovi von Wedel. Poté přešel zámek do majetku Dr. Ludolfa von Wedel.

V roce 1945 byl zámek, jako německý majetek, konfiskován a byl v něm zřízen okresní dům zdraví a poté zvláštní internátní škola. V roce 1983 byl dětský domov ze zámku odstěhován pro havarijní stav budovy. Zámku hrozila v té době demolice. Posléze ve vyrabovaném zámku provedla firma Pražská stavební obnova některé zabezpečovací práce m3. Přesto stavba dále chátrala, až objekt roku 1991 zakoupila firma Miroslava Slezáka PRAWO - Prager Wohnbau spol. s r.o., která zámek i přilehlou oboru (zámecký park) obnovila. Za opravu zámku získal Miroslav Slezák v roce 2012 první místo v 5. ročníku soutěže "Má vlast v srdci Evropy".

Zámek Nový Berštejn byl původně postaven v renesančním slohu, z té doby se dochovala část přízemí. V 1. polovině 18. století byl barokně upraven, a posléze mu bylo dostavěno patro a obě postranní křídla. Roku 1910 získal nové podkroví a v roce 1934 byl pseudohistoricky upraven. Je to dvoukřídlá jednopatrová stavba s mansardovou střechou, s věžičkou nad hlavním traktem, uprostřed čelního rizalitu je portál s barokním ostěním. K zámku patřil hospodářský dvůr s barokní správní budovou čp. 12, historickou sýpkou a vznosnou barokní bránou. Podobu zámku v roce 1833 zachytil v kolorované kresbě Karel Hynek Mácha.

K zámku přiléhá anglický park s mnoha cennými stromy a bazénem, který působí barokně i svým půdorysem. Hlavní trakt zámku má číslo popisné 10, pravý boční trakt má čp. 21. Od roku 1996 slouží zámek, který spolu s parkem a hospodářským dvorem nese statut kulturní památky, jako hotel. m5 Kvalita povrchu zdejšího kurtu je taková, že údajně slouží i k tréninku na Wimbledon.

zdroj: https://www.mestoduba.cz/turista/turisticke-cile-v-okoli/dubske-svycarsko/14-novy-berstejn-376cs.html?fbclid=IwAR0tTC7-ksr_9UgatW7vGfqgUH5u4d39dLiOAriwW_JRS6PUWtklL-DYglA

Nový Berštejn cca 1918
Nový Berštejn cca 1918
Nový Berštejn 2015 foto Markéta Slezák
Nový Berštejn 2015 foto Markéta Slezák
Nový Berštejn cca 1918
Nový Berštejn cca 1918
Nový Berštejn z dronu foto Reiner Standke
Nový Berštejn z dronu foto Reiner Standke
Nový Berštejn cca 1918
Nový Berštejn cca 1918
Nový Berštejn z dronu foto Reiner Standke
Nový Berštejn z dronu foto Reiner Standke
Nový Berštejn, bývalý pivovar
Nový Berštejn, bývalý pivovar
Nový Berštejn, stav zámku v roce 1991
Nový Berštejn, stav zámku v roce 1991
Nový Berštejn, zámek v noci
Nový Berštejn, zámek v noci
Nový Berštejn, interiér zámku foto Iveta Kopicová
Nový Berštejn, interiér zámku foto Iveta Kopicová
Nový Berštejn, bývalý pivovar cca 1918
Nový Berštejn, bývalý pivovar cca 1918
Nový Berštejn, bývalý pivovar cca 1901
Nový Berštejn, bývalý pivovar cca 1901
Nový Berštejn, zámecké schody 1929
Nový Berštejn, zámecké schody 1929