Novoměstská kyselka 

29.10.2021

Novoměstská kyselka

Na pohlednici vidíme starý původní altánek, který byl nad vývěrem novoměstské kyselky zbudován po roce 1903, kdy skončily smírem spory mezi Novým Městem pod Smrkem a hraběcí lesní správou o přístup k prameni. [en divoce vyvěral v lesích v údolí Ztraceného potoka, stejně jako dva další menší nad ním. Kalcium-bikarbonátová, slabě mineralizovaná kyselka byla totiž u obyvatel velice oblíbená a chodili sí pro ni (a dodnes chodí) z města s lahvemi a - podle zdání lesníků - asi při tom trochu i poškozovali tehdy pečlivě obhospodařované lesy. V roce 1937, již po prvorepublikové "reformě", která hraběte Franze Clam-Gallase zbavila lesů, byl nad vývěrem postaven větší altán, okolí bylo upraveno a opatřeno lavičkami. Blízká chata U Kyselky, která stála na kraji lesa, sice vyhořela již roku 1945, ale cesta k prameni, dnes turisticky značená, dosud vede a je hojně využívaná.

Nové Město pod Smrkem (archiv Jaroslav Hůlka )
Nové Město pod Smrkem (archiv Jaroslav Hůlka )
archiv Jaroslava Hůlky
archiv Jaroslava Hůlky
Novoměstská kyselka v roce 1909 a 9.11.2000
Novoměstská kyselka v roce 1909 a 9.11.2000
Foto: Matyáš Gál
Foto: Matyáš Gál

Nové Město pod Smrkem, 1-ní a 2-hý pramen Kyselky

(Archiv: Vlastimír Hájek )

Pramen železitouhličité vody objevil kolem roku 1780 horní kovář J. N. Legler.
Dlouhá léta zabraňovala vrchnost novoměstským přístup k pramenům (rušení lesní zvěře), až na základě několika protestních akcí a průvodů jim byl přístup umožněn a pramen byl v roce 1907 zastřešen. V roce 1937 byl přístřešek rozšířen a byly tu postaveny lavičky. Pramen byl naposledy geologicky prozkoumán a upraven v roce 1983,61 osvěžující železitá kyselka však poté výrazně ztratila na chuti i síle. Místo je pro svou dostupnost častým cílem vycházek obyvatel města. (zdroj: https://dspace.tul.cz/

 )

Novoměstská kyselka v roce 1909 a 9.11.2000

V údolí Ztraceného potoka, na úpatí kopce nazývaného Měděnec, objevil v roce 1780 novoměstský kovář Johann Nepomuk Legler pramea chutné minerální vody. Místo brzy vešlo ve známost u obyvatel a postupně se stále častěji stávalo i cílem turistických vycházek. Proto byl v roce 1904 nad nejsilnějším vývěrem postaven jednoduchý altánek. Poblíž byly nalezeny ještě dva méně vydatné prameny. Místo, kde novoměstská kyselka vyvěrá, je dodnes pečlivě udržováno, ale i přesto se velká návštěvnost projevuje negativně na okolí studánky.

( zdroj: Jan a Šimon Pikousové - Otokar Simm - František Mrva - Petr Kurtin - Jizerské hory včera a dnes)

V lese poblíž města Nové Město pod Smrkem pramení Novoměstská Kyselka, která prý v minulosti uchránila novoměstské obyvatelstvo před morem.

O pramenech minerálních vod na Novoměstsku se ví už dlouho. Z pověstí je známo, že Kyselku objevil kovář Johann Nepomuk Legler roku 1780, když šel z práce domů údolím Ztraceného potoka. O tom, že novoměstská kyselka mohla být známá již mnohem dříve, svědčí několik pověstí. Jedna z nich vypráví, že zázračná voda z místních lesů ochránila obyvatelstvo nedávno vzniklého městečka před těžkou morovou epidemií v roce 1598.

Voda kyselky obsahuje mnoho prvků. Ve složení naleznete třeba i vápník, hořčík a železo, kterého je tolik, že každá flaška, do které se voda natočí, časem zreziví. Novoměstská kyselka vytéká ze země po celý rok, nezamrzá ani v zimě.

zdroj:https://www.kudyznudy.cz/aktivity/pramen-kyselky-u-noveho-mesta-pod-smrkem?fbclid=IwAR16gZtKfyZcsGVv9O1pExb8AeU6_ruQzy_Q2fh2tIpLsWrd0d35yvsd3Ik_aem_AaHdD-eS8R4rXiApg0Vd_xdw-xW8Uwc1YGB-Bi0X2eejoWOnCzLvrvMGJgvgpdiv1L45W_7mMxU1uU8pcoYzrseX

Novoměstské prameny.

(foto Matyáš Gál)