Návarov

25.11.2023
Návarov – rekonstrukce – dobová pohlednice
Návarov – rekonstrukce – dobová pohlednice
Návarov kolem r. 1500 – autor obrazu Procházka
Návarov kolem r. 1500 – autor obrazu Procházka
Návarov – pohlednice (1911)
Návarov – pohlednice (1911)

Hrad Návarov byl vystavěn na deformovaných pozůstatcích lávových polštářů v metabazitech železnobrodského vulkanického komplexu. Jeho svrchní polohy, na nichž hrad stojí, formují až několik desítek metrů vysoké skály na levém břehu Kamenice, severně od ústí Zlatého potoka do Kamenice. Na výchozech vystupují různě intenzivně deformované a rekrystalované typy metabazaltů. V rámci několik desítek metrů vysokých stěn se střídají silně zbřidličnatělé páskované, většinou voštinovitě vyvětrávající zelené břidlice, které jsou tvořeny deformovanými různě orientovanými, rotovanými protaženými klasty původně lávových brekcií, které se tvořily rozpadem polštářových láv, a které se střídají s masivnějšími typy metabazitů, které odpovídají celistvým lávám nebo lávám s poměrně dobře zachovalými polštáři. Lávové polštáře jsou dobře zachovány v horních partiích výchozu. Na řadě polštářů jsou vyvinuty rychle zchlazené krusty, radiálně uspořádané kontrakční trhliny, někdy se zachovávají také druhotnými minerály vyplněné mandle a dutiny v hornině. Zdejší přeměněné horniny tvoří až více než 100 m mocný komplex původně podmořských čedičů. Kdy vznikly? Inu, hodně dávno, někdy před více než 450 miliony lety. A kolem nich břidlice přeměněné na fylity a horniny hojně rozpukané vlivem horotvorných tlaků, vrásnění a formované erozí dlouhého času a řek a říček, které si jimi razí cestu do údolí řeky Jizery.

Kdysi tu byly skoro neproniknutelné lesy a jen málokdo si dovedl najít cestu, která by ho někam dovedla. A v lesích byla i divoká zvěř, ne zřídka i medvěd či vlci. Dnes už dávno však ne. Inu, podhůří Jizerských hor.

A trvalo hodně dlouho, než se zde usadil člověk. Archeologické nálezy dokládají osídlení až na konci 13. století. Sídlo, snad v podobě tvrze, zde bylo založeno asi až v polovině 14. století, kdy se po něm píše Adam Heřman z Heřmanic. K vybudování hradu došlo asi až za Jindřicha z Návarova, rodem z Valdštejna, který jej získal v roce 1380.

O vzniku hradu se vypráví docela hezká pověst o návaře, lásce a napraveném hříšníku.

Aha, vy možná nevíte, co je to návara. Ve staré češtině slovo návara označovalo kaši z krup a hrachu. S tím je také spojena pověst, která nám zároveň objasňuje vybudování hradu. Ale o tom někdy až příště.

Václav Ziegler

zdroj: Aukro
zdroj: Aukro

Návarov je zřícenina hradu poblíž osady Návarov u Zlaté Olešnice v Libereckém kraji, v okrese Jablonec nad Nisou. Nachází se asi sedm kilometrů severovýchodně od Železného Brodu nad soutokem řeky Kamenice a potoka Zlatník. Pozůstatky hradu jsou chráněny jako kulturní památka.

Historie

Archeologické nálezy dokládají osídlení již na konci 13. století; sídlo, snad v podobě tvrze, však bylo založeno asi až v polovině 14. století, kdy se po něm píše Adam Heřman z Heřmanic. K vybudování hradu došlo asi až za Jindřicha z Návarova rodem z Valdštejna, který jej získal v roce 1380. Dalším majitelem byl Jan Čúch ze Zásady, který byl ve službách českého krále Václava IV. Roku 1469 dobyla hrad Jana Zajíce z Házmburka vojska českého krále Jiříka z Poděbrad. Počínaje 1515 drželi hrad jedno století Smiřičtí. Pobělohorskou konfiskací přešel hrad v roce 1622 do rukou Albrechta z Valdštejna, který jej léta 1627 postoupil jako léno Getrude de Lamotte. Nová majitelka zavedla pak na panství tvrdá protireformační opatření. Za třicetileté války byl hrad nejprve, i přes statečnou obranu posádky pod vedením syna držitelky Vincence de Lamotte, dobyt roku 1643 Švédy; ti se na hradě usadili a podnikali z něj loupeživé výpady do okolí. Po jejich odchodu v roce 1644 byl hrad na příkaz místodržících v Praze z obavy, aby se nestal znovu opěrným bodem Švédů, pobořen. Stavební kámen z hradu byl pak využit asi o 20 let později při stavbě nedalekého zámku Návarov. Barokní zámeček s kaplí Nanebevstoupení Páně nechala postavit Marie Angelika Lamottová z Frintroppu, provdaná Nounkelová.

(zdroj: Wikipedia, https://www.hrady-zriceniny.cz/s_navarov.htm )

Návarov – možná podoba hradu kolem r. 1500 podle neznámého autora
Návarov – možná podoba hradu kolem r. 1500 podle neznámého autora
Návarov – Langhans podle F. A. Hebera (kolem 1845)
Návarov – Langhans podle F. A. Hebera (kolem 1845)
Návarov – pohlednice (1909)
Návarov – pohlednice (1909)

Návarov -

tak kdopak z vás někdy přespal ve zdejším trampském nocležišti ve skále naproti zřícenině hradu nad potokem Zlatník? Já ještě coby náctiletý s mou babičkou trampem (neplést s Trumpem). Po několika dekádách jsem se na toto krásné, divoké a odlehlé místo nedaleko Železného Brodu vrátil. Ověřil jsem si, že lidská paměť je po tak dlouhé době hodně ošidná. Zřícenina se ale dost proměnila, tehdy byla opravdu hodně zarostlá, ale také narozdíl od současnosti zcela volně přístupná. Okolo řeky Kamenice přes Návarov vede jak železnice, tak i známá turistická Palackého stezka. Vřele doporučuji, krásný výlet!Fotografie vznikly pro Severočeské muzeum v Liberci, které rozhodně také stojí za návštěvu už jen pro jeho nádherné prostory. (autor příspěvku Ladislav Renner)

Návarov – zámek – dobová pohlednice
Návarov – zámek – dobová pohlednice
Zámek Návarov v roce 2021
Zámek Návarov v roce 2021

Zámek Návarov stojí ve vsi Návarov, části obce Zlatá Olešnice v okrese Jablonec nad Nisou v Libereckém kraji. Svůj název dostal podle nedalekého hradu Návarov. Je chráněn jako kulturní památka České republiky.

Historie

Hrad Návarov byl v roce 1644 na příkaz pražského místodržícího pobořen a jeho zdivo následně použito na výstavbu zámku. Ten nechala v letech 1664–1666 v duchu baroka vystavět Marie Angela Nounkelová. Již krátce po výstavbě však připomínal spíše úřednický dům. Součástí zámku bývala také kaple Nanebevstoupení Páně. V roce 1775 za hraběte Ehrenburka utrpěl zámek při vzpouře sedláků značné škody, byl však opraven, stejně jako po požáru v roce 1827. Další úpravou prošel v roce 1895 a v roce 1925 necitlivou přestavbou. Od 60. let 20. století sloužil jako rekreační středisko, v 90. letech byl přestavěn na penzion.

Na sever od zámku se nacházejí zbytky pivovaru.

zdroj: Wikipedia

ávarov – zámek – dobová pohlednice
ávarov – zámek – dobová pohlednice
ávarov – zámek – dobová pohlednice
ávarov – zámek – dobová pohlednice