Naděje

01.01.2021
zdroj: https://deutschboehmen.de
zdroj: https://deutschboehmen.de
Naděje, 1932. (archiv Jaroslav Freier)
Naděje, 1932. (archiv Jaroslav Freier)
zdroj: https://deutschboehmen.de
zdroj: https://deutschboehmen.de

Místní část Naděje je uprostřed lesů položená horská a především rekreační ves východně od Milštejna. Osídlení tu patrně vzniklo v souvislosti se zdejší sklářskou hutí, později s důlním podnikáním v okolí (těžilo se zde stříbro a železná ruda), jako ves se uvádí r. 1612. Její jméno vzniklo snad převzetím názvu místní sloje. Roku 1706 však vrchnost už nedala souhlas k pokračování těžby. Roku 1874 si bratři Israelové z Drážďan pronajali lom v masívu Milštejna a k němu postavili v Naději továrnu na opracování mlýnských kamenů - žernovů. Jižně při cestě do Trávníku stojí kaple z r. 1821, na oltáři pozdně barokní sousoší sv. Anny Samotřetí z 1. pol. 19. století. Severně 1 km je rekreační osada Hamr, kde na Hamerském potoku stávala původně stoupa na drcení v okolí těžené rudy, která se potom dopravovala do blízkých tavíren. Později tu byl mlýn a pila (r. 1754). V roce 1938 zde byla postavena přehrada Naděje pro pohon pily v osadě Hamr.

Naděje, 1922. (archiv Jaroslav Freier)
Naděje, 1922. (archiv Jaroslav Freier)

Malebná osada Naděje se nachází v centru Lužických hor. Poprvé je zmíněna roku 1612. ale už o dvě století dříve, ve zdejších lesích pracovaly sklářské hutě. Samotný název se někdy vykládá jako "naděje bohatého výtěžku zlata a stříbra"- zůstala ovšem jen naděje. V pamětní knize cvikovské fary se uvádí že 8. srpna 1706. byl v Hamru (část Naděje) oběven starý důl na zlato a stříbro. V okolí se dodnes nachází pozůstatky těžby železné rudy. (autor Mirek Janoušek)